Wizyt: 74,128,317
Podpisów: 2,411,571
Zasugeruj link

Urzędy

Kancelaria Sejmu  

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8 tel: +48(022)694-25-00
http://www.sejm.gov.pl/

Kancelaria Senatu  

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 6 tel: +48(022)694-24-10, 694-10-55
http://www.senat.gov.pl/

Kancelaria Prezydenta  

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa tel: +48(022)695-29-00
http://www.prezydent.pl/

Sąd Najwyższy RP

Sąd Najwyższy RP
ul.Ogrodowa 6 00-951 Warszawa tel: +48(022)620-03-71
http://www.sn.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00-567 Warszawa tel: +48(022)694-60-00
http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25 00-918 Warszawa tel: +48(022)628-04-61
http://www.men.waw.pl/

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12   00-916 Warszawa tel: +48(022)694-55-55
http://www.mofnet.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36   00-522 Warszawa tel: +48(022)695-90-00
http://www.mst.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5   02-514 Warszawa tel: +48(022)621-02-51
http://www.mswia.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Al. Szucha 23   00-580 Warszawa tel: +48(022)623-90-00
http://www.msz.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54   02-922 Warszawa tel: +48(022)825-00-01 do 9
http://www.mos.gov.pl/index_glowny.shtml

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
ul. Chałbińskiego 4/6   00-928 Warszawa tel: +48(022)624-40-00
http://www.mtigm.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15   00-923 Warszawa tel: +48(022)31-34-41
http://www.mzios.gov.pl/

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl