Wizyt: 76,057,685
Podpisów: 2,424,463
Dokument Nr 9970
Poznań 22.09.2013

Skarga dotycząca ignorowania powikłań poszczepiennych i niedziałającego systemu NOP


Podpisy za petycją: 2,410 (2,055)
przeciw: 22 (18)

Do:
Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i innych

Do wiadomości Senatorów
Skarga jest skierowana również do innych
instytucji
i osób odpowiedzialnych za system
szczepień w Polsce


Do wiadomości senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego i Beaty Gosiewskiej.

W nawiązaniu do Oświadczenia złożonego przez senatorów na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. skierowanego
do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jako rodzice dzieci poszkodowanych
przez szczepienia, chcemy poinformować opinię publiczną oraz instytucje państwowe o skali problemu nieprawidłowego
funkcjonowania systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP) w
Polsce.

Problem powyższy został poruszony już w petycji opublikowanej na stronie www.petycje.pl/7000. Tutaj jednak zbieramy
podpisy wyłącznie od szczepionych osób (dorosłych i dzieci) lub bliskich osób, u których wystąpiły tzw. niepożądane odczyny
i powikłania poszczepienne.


NASZE POSTULATY

Żądamy:
1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek
– na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z
obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP) jest każde zaburzenie
stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu – wystarczy związek czasowy – który wystąpi w ciągu 4 tygodni po
szczepieniu. Każdy objaw w tym czasie powinien zostać uznany za NOP, a następnie zgodnie z ustawowym obowiązkiem
zgłoszony przez lekarza do stacji sanitarno-epidemiologicznej pod groźbą kary grzywny. Niestety zgłoszenia garstki
świadomych osób są kwestionowane przez lekarzy i stacje sanitarno-epidemiologiczne, a znaczna większość nie zostaje wcale
zarejestrowana.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia NOP-ami są m.in.:
1. odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG: obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w
miejscu wstrzyknięcia, stan zapalny wokół miejsca wstrzyknięcia pow. 1–2 cm średnicy;
2. NOP-y ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN): encefalopatia, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe,
porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół
Guillaina-Barrégo i In.;
3. inne NOP-y: bóle stawowe, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39°C, małopłytkowość, nieutulony
ciągły płacz, posocznica (SEPSA), w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne, zakażenie BCG (np.
gruźlica kości, mózgu, wielonarządowa), wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek, porażenie splotu
barkowego ;
4. oraz inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu (w przypadku szczepienia gruźliczego BCG do 12
miesięcy po szczepieniu).

Skutki uboczne szczepionek zostały również opisane w ich ulotkach oraz charakterystykach produktu leczniczego, a działania
niepożądane występujące rzadko ujawniają się dopiero podczas stosowania ich w skali masowej dzięki ich skutecznemu
monitorowaniu.

DOWODY NA BRAK DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU MONITOROWANIA NOP-ów

Palącą potrzebę zmian dotyczących systemu szczepień w Polsce można uzasadnić przykładem tego, co spotkało rodzinę
zmarłego dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi TD-Pur Novartis, 18-letniego Tomasza Gaickiego .
NOP również nie został zarejestrowany mimo skargi złożonej przez jego ojca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina
ma problemy z uzyskaniem obiektywnej opinii biegłych i ustaleniem prawdziwej przyczyny śmierci. Na sprawę tę powołują się
również Senatorowie w ww. Oświadczeniu.

Kolejny przykład to historia z tego roku, kiedy to 18 lipca 2013 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał w trybie
pilnym dwie serie szczepionek: Euvax B, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – numer serii UFA
12001, oraz Tripacel, szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi – numer serii C4007 AK. W związku z tym ze
Stowarzyszeniem STOP NOP skontaktowało się kilkaset osób, których dzieci były szczepione wycofanymi seriami, a które
zaobserwowały u swoich dzieci poważne problemy zdrowotne (zapalenia oskrzeli i płuc, problemy skórne, problemy jelitowe,
a także objawy ze strony układu nerwowego – drżenie kończyn, drgawki, obniżenie napięcia mięśniowego oraz bezdechy,
tachykardię, jeden przypadek sepsy i śmierci). Ani jeden z tych przypadków nie został zgłoszony przez lekarza jako
niepożądany odczyn poszczepienny, czyli nie znalazł odzwierciedlenia w statystyce NOP, którą posługują się urzędy jako
dowodem bezpieczeństwa szczepień.

Wcześniej w czerwcu 2013 roku wycofano szczepionkę DTP Biomed o serii nr 20911001D z powodu obecności szkła w
fiolce (wielkości możliwej do stwierdzenia gołym okiem). Prawdopodobnie wiele dzieci otrzymało preparaty zawierające
mikrodrobiny pokruszonego szkła, jednak nie otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi na pytania dotyczące
możliwych skutków podania takiej szczepionki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas również, że nie ma potrzeby
monitorowania zdrowia dzieci szczepionych wycofanymi seriami szczepionek, ponieważ w Polsce jest system zgłaszania NOP.
System, który nie działa – według relacji setek rodziców, którzy kontaktują się z naszym Stowarzyszeniem i niejednokrotnie
aktywnie zabiegali o zgłoszenie NOP przez lekarza – bez skutku.

Według naszej opinii problem wynika z nieświadomości pacjentów i lekarzy, represji, które spotykają przychodnie ze strony
stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzających uciążliwe kontrole tam, gdzie lekarze bardziej sumiennie wywiązują
się z tego obowiązku, oraz z fikcyjnego nadzoru nad systemem NOP.

Warto podkreślić, iż badania kliniczne szczepionek przeprowadzane są w sposób urągający zasadom naukowym – w grupie
kontrolnej nie używa się placebo (preparatu obojętnego fizjologicznie), tylko inną szczepionkę bądź preparat zawierający
nieobojętne dla organizmu adjuwanty i konserwanty znajdujące się w każdej szczepionce. W ten sposób eliminuje się z
informacji o produkcie możliwe powikłania wynikające z ich działania, dlatego tak istotne jest zbieranie informacji o działaniach
niepożądanych w trakcie ich masowego użycia i ochrona pacjentów przed nimi.


SKUTKIEM JEST NARAŻANIE ZDROWIA PACJENTÓW

Poprzez całkowicie niewydolny system rejestracji NOP nikt nie jest w stanie ocenić skutków społecznych i ekonomicznych
programu szczepień prowadzonego w Polsce. Nikt też nie może ocenić wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z
powikłaniami poszczepiennymi, jak również kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym
rodzinom, ponieważ nakładając przymus administracyjny i zalecając powszechne szczepienia, ponosi pełną odpowiedzialność
za skutki (np. systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne funkcjonują w 13 państwach europejskich i w USA).

Brak rozwiązania sygnalizowanych przez nas problemów, czyli niedziałającego nadzoru nad rejestracją NOP, udzielanie opinii
publicznej fałszywych informacji odnośnie do rodzaju i skali działań niepożądanych szczepień oraz pozbawienie
poszkodowanych osób prawa do odszkodowania jest równoznaczne ze świadomym narażaniem zdrowia i życia dzieci oraz
szczepiących się dorosłych, działaniem wbrew prawom pacjenta, prawom konstytucyjnym każdego obywatela i prawom
wynikającym z porozumień międzynarodowych (Karta Praw Człowieka, Europejska Konwencja Bioetyczna).

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-217 Poznań
juso@stopnop.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 77 )

WZW B, Pneumokoki (kom)
24-05-2016 ( odpowiedz )
6h po szcz.na pneumokoki synek miał drgawki i bezdech podczas snu, powtarzało się to przez kilkanaście tyg. po wzwb (8m) przestał gaworzyć, jedyny dźwięk jaki wydawał to płacz. Lekarze to zignorowali.
trucizna ( Rena )
25-03-2016 ( odpowiedz )
W Stanach naogladalam sie dzieci chorych na autyzm. Precz ze szczepionkami.
szczepionka ( ania )
11-03-2016 ( odpowiedz )
Syn Po szczepionce 5 w 1 ma autyzm cofnął się w rozwoju nie polecam
Autyzm a nadmiar kwasu foliowego (Aga)
10-03-2016 ( odpowiedz )
a co z wciskaniem nam wszechobecnego kwasu foliowego dodatkowo w formie kapsułek w ciąży i jego związku z autyzmem?
późne odczyny poszczepienne u osób dorosłych ( bogumil )
01-02-2016 ( odpowiedz )
wszystkie stany nazywane chor. autoimmun.i ( np. Hashimoto, reumatyzm, fibromyalgia) to późne reakcje poszczepienne.Trzeba badać matki ciężarne na obecność antygenów i szczepić z brakiem odporności
NOP u Dorosłego (Katarzyna O.)
16-01-2016 ( odpowiedz )
Mam bielactwo, które pojawiło się w wieku ok. 50. Twierdze, ze po szczepieniu na grypę. potem nieświadoma dodałam szczepienie przeciwko wzwb. Co wywołało tę agresję organizmu przeciwko sobie?
PS ( Karolina )
29-09-2015 ( odpowiedz )
Rozumiem, że film z żółtymi napisami i artykuł z farmy kliknięć mają mnie przekonać do porzucenia naukowych dowodów? :D
      Tragedie ludzkie to nie film (Klara)
07-12-2015 ( odpowiedz )      
Skoro jest ryzyko, musi być wybór
seria powiklan po szczepionkach ( Agnieszka :D )
26-09-2015 ( odpowiedz )
Po szczepieniu na polio cofnal sie w rozwoju: na ok 1 miesiac przestal gaworzyc. Po 3,5miesiaca od niedostawania szczepionek jego rozwoj ruszyl gwaltownie do przodu
      u nas DOKŁADNIE tak samo... (kom)
24-05-2016 ( odpowiedz )      
...tylko po pneumokokach. 2,5 miesiąca od zaprzestania szczepień rozwój synka w końcu ruszył do przodu - w ciągu 1tygodnia samodzielnie usiadł i zaczął raczkować (miał 9,5m), potem chodzić (11,5m)
seria powiklan po szczepionkach ( Agnieszka :D )
26-09-2015 ( odpowiedz )
Po szczepionce dtap, synek cofnal sie w rozwoju: przestal gluzyc i usmiechac sie, byl nieobecny. Lezac na brzuchu przestal przenosic prawa reke do przodu (wczesniej nie bylo z tym problemow)
seria powiklan po szczepionkach ( Agnieszka :D )
26-09-2015 ( odpowiedz )
Po 5 tygodniach dostal 2 dawke wzwb i epizod powtorzyl sie. Trwal ok 6 godzin.
seria powiklan po szczepionkach ( Agnieszka :D )
26-09-2015 ( odpowiedz )
Synek po szczepieniu w pierwszej dobie zycia mial epizod hipotoniczno- hiporeaktywny trwajacy 7 dni. W szpitalu nie przyznali ze to byl NOP.
krztusiec poszczepienny ( mama )
24-09-2015 ( odpowiedz )
Córka po szczepionce na krztusiec w szóstym roku życia zachorowała na krztusiec i z powikłaniami spędziła dużo czasu w szpitalu.Dziecko jest szczepione według bezpłatnych szczepień obowiązkowych.
NOP po MMR (Karolina)
06-08-2015 ( odpowiedz )
Córka po szczepienie MMR - w 13 dobie gorączka, powiększone węzły chłonne, plamiasta, żyworóżowa wysypka na całym ciele. Diagoza pediatry- odra poszczepienna. Nie zgłosiła NOP!!
      identyczne objawy jak u mojego wtedy ponad rocznego syna (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
dodatkowo powiększona wątroba i wszystkie węzły chłonne, teraz jako 18-latek ma b. złe wyniki krwi i b.wysoką bilirubinę, ma problemy z nauką mimo uczęszczania na korki, lekarz zaprzeczył NOP
przestańcie ukrywać powikłania poszczepienne ( ania )
29-07-2015 ( odpowiedz )
Mój synek został zaszczepiony dwa lata temu na odrę, świnkę i różyczkę. Jeszcze tego samego dnia dostał wysokiej temperatury 40 stopni, która zbijana była tylko do 38 i znowu rosła + BIEGUNKA+ WYMIOTY
PS ( Karolina )
25-07-2015 ( odpowiedz )
Wasza sekta pierze mózgi.
      PS (Karolina) (I.K.)
29-07-2015 ( odpowiedz )      
proponuję zapoznać się z: https://www.youtube.com/watch?v=QWWqpXQLMOY, http://ulubione.blutu.pl/zamordowano-lekarza-autyzm-szczepienia/, a potem...dołączyś do naszej "sekty"
Przepisy przepisami ( Karolina )
25-07-2015 ( odpowiedz )
Może i definicja jest zapisana w tej formie, ale przede wszystkim należałoby sprawdzać, czy "NOP-y" to skutek szczepień, czy niezależne choroby, zamiast z góry obwiniać szczepionki.
      są ludzie i taborety (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
na taborety nie ma lekarstwa, ale może już niedługo będą szczepionki? Czyżby szczepionki wyprały wam mózgi?
Mylicie pojęcia (Karolina)
26-05-2015 ( odpowiedz )
"Po" nie znaczy "z powodu".
      Do zrozumienia potrzebne jest zapoznanie się z przepisami ( Justyna Socha )
28-05-2015 ( odpowiedz )      
„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.” Ustawa o chorobach zakaźnych.
śmierć córeczki po mmr (mama)
07-04-2015 ( odpowiedz )
Nasza córeczka, zaszczepiona w 13,5 miesiąca życia na świnke, odrę, różyczkę, MMR, na 8 dobę po szczepieniu zmarła na skutek obręku mózgu spowodowanego rozległym zapaleniem mózgu. Nie zgłoszono NOPa.
      bardzo Pani współczuję, mojemu się udało ale nie było (mala)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
i nie jest łatwo, a to już 18 lat,ILE JESZCZE DZIECI MUSI UMRZEĆ ZANIM ZROZUMIECIE, ŻE JEŚLI NAWET PRZEŻYJĄ, TO BĘDĄ CHORE I BĘDĄ TE CHOROBY PRZEKAZYWAĆ SWOIM DZIECIOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
autyzm i epi po MMR (mama niuni)
03-04-2015 ( odpowiedz )
corcia zaszczepiona MMR w wieku 15 m-cy. do tego czasu rozwiajala sie idealnie. po szczepionce w ciagu ok 2 tyg objawy autyzmu (diagnoza w synapsis-autyzm dzieciecy) i pierwszy napad epi w nocy.
      mmr ( dorota )
16-05-2015 ( odpowiedz )      
moj synek po tej szczepionce zatrzymal sie w rozwoju, diagnoza autyzm.szczepiony byl pentaximem, wycofali go juz ciekawe dlaczego
MMR ( Mama Asi )
04-03-2015 ( odpowiedz )
Moja córeczka ma 11 lat,nie zaszczepiłam jej po raz drugi.W wieku 13 m-cy tydzień po szczepieniu na odrę/ świnkę/ różyczkę dostała drgawek bezgorączkowych, po jakimś czasie przestała jeść i mdlała.
MMR (matka2latka)
18-02-2015 ( odpowiedz )
Mojemu dziecku tydzien po szczepieniu na mmr powiekszyl sie wezelek chlonny za uszkiem,zaden lekarz nie chcial przyznac,ze to po szczepieniu,antybiotyk i lek.stwierdzil ,ze ma chore gardelko.
alergia i choroba ( Paula )
17-02-2015 ( odpowiedz )
Moje dzieckp po szczepieniu nabawilo sie okropnej alergii na bialka mleka krowiego, soje, kto wie co keszcze, bo ciagle obserwujemu. Po szczepionce bardzo chorowal. Przewlekle zapalenia pluc i oskrzel
KRZTUSIEC,TĘŻEC,BŁONICA ( LJ77 )
12-02-2015 ( odpowiedz )
Moje dziecko zaczepione w 4m-cu na krztusiec,tezec,blonice w 5 dobie po szczepieniu zrobilo sie sine i przestalo oddychać. Osrodek zdrowia nie chcial i nie chce wpisac NOPA
utrata słuchu (magda)
18-01-2015 ( odpowiedz )
Mojemu 5 miesięcznemu synkowi po podaniu 2 dawki 6w1 zdiagnozowano obustronną głuchotę odbiorczą ( wcześnie słuch był w porządku) Aktualnie wszystko się cofnęło ale mamy teraz nadwrażliwość na dźwięki
szczepienie ( lusi )
31-12-2014 ( odpowiedz )
mój 3miesięczny synek po szczepionce pentaxim dostał napadów zgięciowych Zespół Westa ma 5 miesięcy a psychoruchowo dają mu 6 tygodni
nopy (velka)
31-12-2014 ( odpowiedz )
Moja córka otrzymala3szczepionki wycofane z obrotu w ciagu 5 miesięcy swojego zycia w tym dwa nopy, jest wielu zwolenników szczepień i nie mam nic przeciwko, dajcie nam wybrac. Wy macie szczęście!
Gorączka,zapasć ( Anita )
03-12-2014 ( odpowiedz )
dwa dni po szczepieniu Wzw b i DTP utrata przytomnosci , gorączka powyżej 40 Tu stopni 3 tygodnie w szpitalu żaden nop nie zgłoszony i żadnego powiązania z szczepieniem wg. lekarzy ;(
omdlenie po szczepionce na świnkę odrę ,różyczkę ( edyta )
01-11-2014 ( odpowiedz )
moja córka po szczepionce na odrę, świnkę różyczkę 9lat w ciągu 10 min zemdlała i wmawiano mi że to stres po szczepionce a jak doczytałam okazało się że to efekt uboczny szczepionki ale nikt mi tego nie powiedział przed szczepionką . środek priorix.
MMR (Zosia)
22-10-2014 ( odpowiedz )
Syn po szczepionce mmr po godz dostał 40 stopni gorączki, zrobił się czerwony jak pomidor i zrobił się giętki jak z plasteliny. W szpitalu powiedzieli, ze to nie nop tylko wirus i do domu
Asperger po szczepionce (Wandal)
21-08-2014 ( odpowiedz )
syn po szczepionce zachorował na różyczke przeciwko której był zaszczepiony pojawiły sie objawy autyzmu obecnie ma rozpoznany zespół Aspergera jego lżejszą formę do czasu szczepień wszystko było ok.
      asperger ( kkkk78 )
26-10-2014 ( odpowiedz )      
Witam. Tez mam te problem. Synek poszedł do normalnej szkoły. Wyciągamy go z tego. Nie wiem czy łączyć to ze szczepienie, ale zaczyna to analizować. Jakie były pierwsze objawy? Pozdrawiam. .
strach szczepic ( asia )
29-06-2014 ( odpowiedz )
Oja corka konczac 3 miesiac po szczepiebiu zaczela plakac i plakala przez 4tygodnie. Myslalam ze ona sie wykonczy i my. Opadala z sil z placzu. Boje sie szczepien. Co z jakas kontrola halo !!!???
U mnie jak u wielu innych dzieci z zaburzeniami szczepienia. ( salamandra )
27-05-2014 ( odpowiedz )
Mój syn z szczepienia na szczepienie zachowywał się coraz dziwniej,po szczepieniu szczepionką MMR posypało się wszystko:agresja,wybiórcze, jedzenie,nadpobudliwość,zaburzenia SI,problemy z rozumowaniem
Astma ( Magda )
09-05-2014 ( odpowiedz )
moja corka po ostatniej dawce szczepionki skojarzonej Infanrix Hexa - kilka godzin po podaniu szczepionki dostala obturacyjnego zapalenia oskrzeli, zapalenia pluc i na koniec stwierdzono Astme.
PROKURATURA WSZCZĘŁA ŚLEDZTWO! (STOP NOP)
15-03-2014 ( odpowiedz )
Prokuratura Rejonowa W-wa zawiadomiła STOP NOP o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków nadzoru nad NOP czym działano na szkodę interesu publicznego.
ciężki nieporządany odczyn poszczepiennyDTP i inne ( domix )
08-03-2014 ( odpowiedz )
ciężkie nieporządane odczyny poszczepienne po wycofanej seriiDTP20911001C uznane za zespół dziecka potrząsanego przez naszych specjalistów,chcą ukarać oczywiscie ojca oraz po innych szczepieniach
Szczepionka MMR ( Marzanna )
03-03-2014 ( odpowiedz )
Moja córeczka ma 5 roczek,Do roku czasu rozwijała się prawidłowo .Po zaszczepieniu jej szczepionką MMR w dwa tygodnie po,przestała chodzić ,nie podnosiła ,raczkowała włócząc główkę po ziemi.
      wyć mi się chce.... (aga)
15-03-2014 ( odpowiedz )      
Nie mogę się uodpornić na te tragedie, przy każdej następnej wyję i ryczę coraz bardziej :( Tak bardzo współczuję, że nie da się opisać... Ja miałam szczęście, w porę zrezygnowałam po powikłaniach...
      Prokuratura podjęła śledztwo - WARTO NADAL SŁAĆ SKARGI !!! (aga)
15-03-2014 ( odpowiedz )      
Marzanna mam nadzieję, że wzięłaś udział w tej akcji STOP NOP pisania skarg - jeśli nie, błagam skontaktuj się z biuro@stopnop.pl to dostaniesz szablon zawiadomienia do korekty pod własną sytuację.
Rodzice! Wysyłajcie tez indywidualnie skargi do urzędów! (stop nop)
22-02-2014 ( odpowiedz )
Tutaj znajdziecie wzór skargi: https://www.facebook.com/events/456408027815093/
autyzm (nowa)
19-02-2014 ( odpowiedz )
Witam . Synek mojej siostry wprawdzie ma teraz juz 5 lat .. po tej szczepionce kiedys zaczal goraczkowac trafial do szpitala jednak nikt nie zareagowal od tego czasu ma autyzm
brak reakcji ze strony przychodni (zoska)
13-02-2014 ( odpowiedz )
Nasz synek został zaszczepiony wycofana seria szczepionki.i to 3 razy.. Lekarz pielęgniarki co na to... Pani co tez pani opowiada JAKIE POWIKLANIA...
odczyn poszczepienny (bet72)
07-02-2014 ( odpowiedz )
Moj synek po DTP-4 dawka! 1,5r.ż. miał atak poszczepienny,drgawki,bezdech i nawracające zapalenia płuc Wskutek tego jest opoźniony psychoruchowo,ma 10 lat,NIE MÓWI!!! Od małego rehabilitowany!!!!!!

1 |  2


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl