Wizyt: 75,484,071
Podpisów: 2,423,879
Dokument Nr 9970
Poznań 22.09.2013

Skarga dotycząca ignorowania powikłań poszczepiennych i niedziałającego systemu NOP


Podpisy za petycją: 2,407 (2,053)
przeciw: 21 (17)

Do:
Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i innych

Do wiadomości Senatorów
Skarga jest skierowana również do innych
instytucji
i osób odpowiedzialnych za system
szczepień w Polsce


Do wiadomości senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego i Beaty Gosiewskiej.

W nawiązaniu do Oświadczenia złożonego przez senatorów na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. skierowanego
do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jako rodzice dzieci poszkodowanych
przez szczepienia, chcemy poinformować opinię publiczną oraz instytucje państwowe o skali problemu nieprawidłowego
funkcjonowania systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP) w
Polsce.

Problem powyższy został poruszony już w petycji opublikowanej na stronie www.petycje.pl/7000. Tutaj jednak zbieramy
podpisy wyłącznie od szczepionych osób (dorosłych i dzieci) lub bliskich osób, u których wystąpiły tzw. niepożądane odczyny
i powikłania poszczepienne.


NASZE POSTULATY

Żądamy:
1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich
wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek
– na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z
obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP) jest każde zaburzenie
stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu – wystarczy związek czasowy – który wystąpi w ciągu 4 tygodni po
szczepieniu. Każdy objaw w tym czasie powinien zostać uznany za NOP, a następnie zgodnie z ustawowym obowiązkiem
zgłoszony przez lekarza do stacji sanitarno-epidemiologicznej pod groźbą kary grzywny. Niestety zgłoszenia garstki
świadomych osób są kwestionowane przez lekarzy i stacje sanitarno-epidemiologiczne, a znaczna większość nie zostaje wcale
zarejestrowana.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia NOP-ami są m.in.:
1. odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG: obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w
miejscu wstrzyknięcia, stan zapalny wokół miejsca wstrzyknięcia pow. 1–2 cm średnicy;
2. NOP-y ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN): encefalopatia, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe,
porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół
Guillaina-Barrégo i In.;
3. inne NOP-y: bóle stawowe, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39°C, małopłytkowość, nieutulony
ciągły płacz, posocznica (SEPSA), w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne, zakażenie BCG (np.
gruźlica kości, mózgu, wielonarządowa), wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek, porażenie splotu
barkowego ;
4. oraz inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu (w przypadku szczepienia gruźliczego BCG do 12
miesięcy po szczepieniu).

Skutki uboczne szczepionek zostały również opisane w ich ulotkach oraz charakterystykach produktu leczniczego, a działania
niepożądane występujące rzadko ujawniają się dopiero podczas stosowania ich w skali masowej dzięki ich skutecznemu
monitorowaniu.

DOWODY NA BRAK DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU MONITOROWANIA NOP-ów

Palącą potrzebę zmian dotyczących systemu szczepień w Polsce można uzasadnić przykładem tego, co spotkało rodzinę
zmarłego dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi TD-Pur Novartis, 18-letniego Tomasza Gaickiego .
NOP również nie został zarejestrowany mimo skargi złożonej przez jego ojca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina
ma problemy z uzyskaniem obiektywnej opinii biegłych i ustaleniem prawdziwej przyczyny śmierci. Na sprawę tę powołują się
również Senatorowie w ww. Oświadczeniu.

Kolejny przykład to historia z tego roku, kiedy to 18 lipca 2013 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał w trybie
pilnym dwie serie szczepionek: Euvax B, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – numer serii UFA
12001, oraz Tripacel, szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi – numer serii C4007 AK. W związku z tym ze
Stowarzyszeniem STOP NOP skontaktowało się kilkaset osób, których dzieci były szczepione wycofanymi seriami, a które
zaobserwowały u swoich dzieci poważne problemy zdrowotne (zapalenia oskrzeli i płuc, problemy skórne, problemy jelitowe,
a także objawy ze strony układu nerwowego – drżenie kończyn, drgawki, obniżenie napięcia mięśniowego oraz bezdechy,
tachykardię, jeden przypadek sepsy i śmierci). Ani jeden z tych przypadków nie został zgłoszony przez lekarza jako
niepożądany odczyn poszczepienny, czyli nie znalazł odzwierciedlenia w statystyce NOP, którą posługują się urzędy jako
dowodem bezpieczeństwa szczepień.

Wcześniej w czerwcu 2013 roku wycofano szczepionkę DTP Biomed o serii nr 20911001D z powodu obecności szkła w
fiolce (wielkości możliwej do stwierdzenia gołym okiem). Prawdopodobnie wiele dzieci otrzymało preparaty zawierające
mikrodrobiny pokruszonego szkła, jednak nie otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi na pytania dotyczące
możliwych skutków podania takiej szczepionki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas również, że nie ma potrzeby
monitorowania zdrowia dzieci szczepionych wycofanymi seriami szczepionek, ponieważ w Polsce jest system zgłaszania NOP.
System, który nie działa – według relacji setek rodziców, którzy kontaktują się z naszym Stowarzyszeniem i niejednokrotnie
aktywnie zabiegali o zgłoszenie NOP przez lekarza – bez skutku.

Według naszej opinii problem wynika z nieświadomości pacjentów i lekarzy, represji, które spotykają przychodnie ze strony
stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzających uciążliwe kontrole tam, gdzie lekarze bardziej sumiennie wywiązują
się z tego obowiązku, oraz z fikcyjnego nadzoru nad systemem NOP.

Warto podkreślić, iż badania kliniczne szczepionek przeprowadzane są w sposób urągający zasadom naukowym – w grupie
kontrolnej nie używa się placebo (preparatu obojętnego fizjologicznie), tylko inną szczepionkę bądź preparat zawierający
nieobojętne dla organizmu adjuwanty i konserwanty znajdujące się w każdej szczepionce. W ten sposób eliminuje się z
informacji o produkcie możliwe powikłania wynikające z ich działania, dlatego tak istotne jest zbieranie informacji o działaniach
niepożądanych w trakcie ich masowego użycia i ochrona pacjentów przed nimi.


SKUTKIEM JEST NARAŻANIE ZDROWIA PACJENTÓW

Poprzez całkowicie niewydolny system rejestracji NOP nikt nie jest w stanie ocenić skutków społecznych i ekonomicznych
programu szczepień prowadzonego w Polsce. Nikt też nie może ocenić wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z
powikłaniami poszczepiennymi, jak również kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym
rodzinom, ponieważ nakładając przymus administracyjny i zalecając powszechne szczepienia, ponosi pełną odpowiedzialność
za skutki (np. systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne funkcjonują w 13 państwach europejskich i w USA).

Brak rozwiązania sygnalizowanych przez nas problemów, czyli niedziałającego nadzoru nad rejestracją NOP, udzielanie opinii
publicznej fałszywych informacji odnośnie do rodzaju i skali działań niepożądanych szczepień oraz pozbawienie
poszkodowanych osób prawa do odszkodowania jest równoznaczne ze świadomym narażaniem zdrowia i życia dzieci oraz
szczepiących się dorosłych, działaniem wbrew prawom pacjenta, prawom konstytucyjnym każdego obywatela i prawom
wynikającym z porozumień międzynarodowych (Karta Praw Człowieka, Europejska Konwencja Bioetyczna).

Niżej podpisany/a:
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
61-217 Poznań
juso@stopnop.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 77 )

apnea po szczepieniu DPT ( Zoska B. )
29-01-2014 ( odpowiedz )
U synka po DPT -zaburzenia oddechowe, krzyk mózgowy i utrata apetytu. Nie jadł przez wiele dni i dużo stracił na wadze. Potem - bezsenność, krzyki nocne i autyzm (wysoko funkcjonalny).
Powikłania ( Angelika )
20-01-2014 ( odpowiedz )
Witam jestem juz starszym dzieckiem mam 19 lat , w maju 2012 roku zostałam zaszczepiona przeciwko błonnicy-tężcowi . Do tej pory mam bezwładną rękę :( Nie mam żadnej pomocy !
reakcja po szczepieniu (Anika)
19-01-2014 ( odpowiedz )
po szczepieniu reakcja alergiczna bardzo silna,lekarze nie wierza wymyslaja inne rzeczy a nie azs,dziecko jest silnie uczulone na skladniki szcepionek min.jajko.pomocy nie chce szczepic
powikłąnai po szcepieniu ( Anika )
19-01-2014 ( odpowiedz )
po podaniu dziecku szczepionki po 2 dniach zaczely sie straszne zmiany na skorze jakies wysypki pekajaca skora saczace sie ranki swedzenie i nagle wielka wojna,zapadniete ciemioczko wysoka goraczka
SYN PONIUSŁ ŚMIERĆ W WYNIKU SZCZEPIENIA ( JAROSŁAW GAICKI )
19-01-2014 ( odpowiedz )
SPRAWA TOCZY SIĘ OD 2011r MIMO USTALENIA NIE PRAWIDŁOWOŚCI POSTĘPOWANIA PERSONELU MEDYCZNEGO ,NIE POSTAWIONO ŻADNYCH ZARZUTÓW .WYDAJE SIĘ IZ PAŃSTWO POLSKIE TOLERUJE ZBRODNIE W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH .
      wyrazy głębokiego współczucia, ZRÓBMY COŚ LUDZIE (mała)
24-02-2016 ( odpowiedz )      
BO SAMA MAM PROBLEM Z SYNEM PO MMRII I JAK CZYTAM WASZE PROBLEMY PO SZCZEPIENIACH, TO ZASTANAWIAM SIĘ, GDZIE SĄ LEKARZE, KTÓRZY PO PIERWSZE MAJĄ NIE SZKODZIĆ, SAMI NIE SZCZEPIĄ SWOICH DZIECI
Dzisiejsi lekarze=chodzaca smierc (Aneta)
12-01-2014 ( odpowiedz )
Gdzie zglaszac powiklania?-lekarze cisza. Matka mowi o powiklaniach-lekarz w smiech lub text "przesadza pani..prosze szczepic dalej.." Informacje o nop jedynie na stronach typu stop szczepieniom
Szczepionki to gwarantowane uposledzenie a lekarze=choroba (Aneta)
12-01-2014 ( odpowiedz )
Moje dziecko po szczepieniu w 2 mc mnostwo powiklan- lista na ksiazke.skrotem:problemy psychiczne, duszenie sie, biegunki, uczulenie, gorsze gojenie ran, cechy jak z autyzmu, zanik mowy,drgawki itd..
Dlaczego więc szczepicie? (marion)
12-01-2014 ( odpowiedz )
Nie rozumiem rodziców, którzy pozwalają szczepić dziecko, mimo, że po poprzednim szczepieniu wystąpił NOP, albo wystąpił u starszego rodzeństwa
niewiedza i brak informacji ( sylwia piernik )
12-01-2014 ( odpowiedz )
najgorsze jest to ,że nikt nie informuje rodziców,że istnieje możliwość zgłaszania NOP-ów.tak jest w naszej przychodni
popieram Petycje i proszę o podpisanie naszej PETYCJI. (Beata Peszko)
30-12-2013 ( odpowiedz )
na moich str.internetowych znajduje się PETYCJA napisana w imieniu chorych na SM (ale nie tylko).Bardzo proszę o podpisy,temat jest bardzo ważny ,celem nasze ZDROWIE. www.zdrowie.itrivial.pl
Po szczepieniach (Roman)
09-12-2013 ( odpowiedz )
Nasz zdrowy syn po szczepieniach nabawił się problemów skórnych, które nie możemy się pozbyć już 3 rok.
problemy w 1 roku zycia dzieci i bezposrednio po porodzie (matkaPolka)
02-11-2013 ( odpowiedz )
pierwsz corka ur. 01/2005,placzliwa,nerwowa,problemy z karm.,wyprozn.,rehabilit. z pow. duzego nap.miesn.,powieksz. polkula mozg.;2 corka ur.11/2008,niewyd. oddech.,miesiac zazolc.skora,podejrz. astmy
Córka po polio. www.danielichoroba.blog.onet.pl (Kari)
01-11-2013 ( odpowiedz )
W 18 m szczepionka zaraz potem zapalenie opon mózgowo rdzeniowych potem zapalenie mózgu ze zdrowego dziecka roślinaka , uszkodzone 1.5 mózgu , padaczka lekooporna niedowlad połowiczy, nie mówi. 15 lat
PETYCJA WS.ZMUSZANIA RODZICÓW I DZIECI DO SZCZEPIEŃ... (stop nop)
30-09-2013 ( odpowiedz )
...I OCHRONY DZIECI PRZED ODCZYNAMI POSZCZEPIENNYMI. Nadal prosimy o składanie podpisów również po poprzednią petycją http://www.petycje.pl/7000
zdrowia I ŻYCIA ! (aga)
26-09-2013 ( odpowiedz )
Dlaczego obawiacie się mówić wprost o narażaniu również ŻYCIA a nie tylko zdrowia ?...!
      proszę czytać z uwagą (stop nop)
27-09-2013 ( odpowiedz )      
Fragment petycji: "...jest równoznaczne ze świadomym narażaniem zdrowia i życia dzieci oraz szczepiących się dorosłych".
           "SKUTKIEM JEST NARAŻANIE ZDROWIA PACJENTÓW" (sfbn)
30-09-2013 ( odpowiedz )           
Ale niestety uwagę przyciąga i w pamięć wbija się komunikat pod koniec pisma, drukowanymi literami... "SKUTKIEM JEST NARAŻANIE ZDROWIA PACJENTÓW"... :/
                ...a co za tym idzie - życia. (myślący)
30-09-2013               
...a co za tym idzie - życia.
"Bonusy" poszczepienne ( Marcin Zdeb )
23-09-2013 ( odpowiedz )
Witam Moja malutka po szczepieniach dostała bardzo dużo "bonusów". W dużym skrócie : - Padaczka lekooporna - Nie zdiagnozowana choroba metaboliczna - zanik mózgu Resztę możecie sobie dopowiedzieć
Prosimy o krótkie opisanie problemów zdrowotrnych (stop nop)
23-09-2013 ( odpowiedz )
Szczególnie chodzi o objawy zdrowotne, po jakiej szczepionce i jak zareagował lekarz.
      strach!!! ( Dorota )
29-06-2014 ( odpowiedz )      
mój synek został zaszczepiony dwa lata temu na odrę świnkę i różyczkę. jeszcze tego samego dnia dostał wysokiej temperatury 40 stopni która zbijalna była tylko do 38 i znowu rosła + BIEGUNKA+ WYMIOTY!
           strach!!! (Dorota)
29-06-2014 ( odpowiedz )           
wylądował w szpitalu gdzie ordynator nie odnotował w wywiadzie rodzinnym przy przyjęciu dziecka na oddział że było dzień wcześniej zaszczepione!!!!!!!!!!!!Udawał że nie słyszy że to mówimy!!!
                strach!!! (Dorota)
29-06-2014               
po wyjściu ze szpitala odwiedził mnie BEZ ZAPOWIEDZI SANEPID!!!!! Pani z sanepidu twierdziła że szpital zgłosił tam coś do sanepidu i ona to sprawdza tą biegunkę i sama przyznała mi rację że to po
      strach!!! (dOROTA)
29-06-2014 ( odpowiedz )      
Szpital nie poinformował mnie o tym że poinformował o NOP sanepid,Sanepid bez zapowiedzi odwiedził mój dom, WYPIS dziecka ze szpitala CZYSTY nie widnieje w żadnym miejscu słowO SZCZEPIONKA
           strach!!! ( Dorota )
29-06-2014 ( odpowiedz )           
A LEKARZ LECZYŁ MOJE DZIECKO NA BIEGUNKĘ BNO. SPRYTNIE TO SOBIE WYMYŚLILI ŻE JAKBY BYŁO COŚ GORZEJ TO NIKT NIE ODPOWIE ZA TO SZCZEPIENIE. DO DZISIAJ NIE SZCZEPIĘ NA NIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 | 2


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl