Wizyt: 75,542,217
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 7315
Kraków 19.05.2011

Petycja w sprawie projektu nr 4028 dotyczącego zakazu posiadania noży w miejscach publicznych


Podpisy za petycją: 4,652 (3,789)
przeciw: 25 (13)

Do:
Do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Sejmu RP
ul.Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
zjablon@sejm.gov.pl


My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani w ramach stowarzyszeń i wokół portali internetowych, jednogłośnie
protestujemy przeciw poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego (druk nr
4028).
Proponowane zmiany mają, według nas, represyjny charakter wobec ogółu społeczeństwa i ograniczają podstawowe prawa i
wolności obywatelskie. Przeciwko każdej osobie, która wg organów ścigania będzie posiadała nieokreślony „przedmiot o
charakterze broni ofensywnej” w miejscu publicznym i nie miała, zdaniem tych organów, dostatecznego ku temu powodu,
zostanie wszczęte postępowanie karne. Skutkuje to uwikłaniem w długotrwałą procedurę, w której to sąd będzie
interpretować, czy dane narzędzie wypełnia definicję "przedmiotu o charakterze broni ofensywnej" oraz czy posiadanie
danego narzędzia w miejscu publicznym w danych okolicznościach było "uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem".
Niewinny człowiek postawiony w pozycji oskarżonego będzie musiał wykazać, że posiadał narzędzie w celu zgodnym z
prawem, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wynajęcia adwokata i stresującego uczestnictwa w długotrwałym
procesie sądowym. Niejasność i uznaniowość przepisów, powstałych w konsekwencji tych zmian, prowadzi do
niedopuszczalnej sytuacji, w której to organy ścigania i sprawiedliwości interpretują przepisy prawa karnego, zaś oskarżony
musi udowodnić zgodny z prawem cel posiadania narzędzia w miejscu publicznym, czyli de facto swoją niewinność, co jest
sprzeczne z zasadami prawa (art. 5 § 1 kpk). Ustawa taka byłaby odebrana przez społeczeństwo jako zdecydowanie
represyjna, co wiązałoby się ze spadkiem szacunku dla państwa i systemu prawnego.


Naszym zdaniem proponowane zmiany w ustawie nie są skierowane przeciwko przestępcom. To nie narzędzie zabija, tylko
człowiek. Ludzie, którzy działają z zamiarem poważnego naruszenia prawa, takiego jak przestępstwo rozbójnicze, gwałt czy
zabójstwo, nie będą brać pod uwagę możliwych konsekwencji noszenia „przedmiotu o charakterze broni ofensywnej” w
miejscu publicznym, za które grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa, których chcą się dopuścić, są zagrożone
większą karą. To ogół praworządnego społeczeństwa będzie ponosić skutki odpowiedzialności zbiorowej za takie jednostki.
Jesteśmy za karaniem przestępców, jednak uważamy, że obowiązujące przepisy dostatecznie regulują posiadanie
niebezpiecznych przedmiotów w miejscach, gdzie takie ograniczenia powinny występować (np. na imprezach masowych) i w
rzeczywistości dają policjantom narzędzie do walki z przestępczością. Jeżeli jednak ustawodawcy uważają, że konieczne są
zmiany, to właściwym miejscem na nie są przepisy dotyczące np. imprez masowych, a nie ustawa o broni i amunicji. Za brak
skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, za brak poszanowania prawa u zdemoralizowanych jednostek, w
tym projekcie karę przerzuca się na ogół zwykłych obywateli. Przestępcy znajdą sposób na obejście tych przepisów, lub po
prostu ich nie będą przestrzegać, tak jak nie przestrzegają innych zakazów prawnych.
Należy także zwrócić uwagę, że zasadność zmian w ustawie budzi wiele wątpliwości w kręgach związanych z władzą
ustawodawczą i sądowniczą. Projekt został bardzo krytycznie skomentowany przez Sąd Najwyższy (1). Biuro Analiz
Sejmowych opublikowało analizę, w której podsumowaniu podkreślono, że "brak jest dowodów na istnienie negatywnej
zależności między zakazem posiadania noża – w ogóle lub w miejscu publicznym – a liczbą przypadków agresji z jego użyciem
i agresji z użyciem niebezpiecznych przedmiotów" (2).
Wątpliwości budzi także interpretacja statystyk dotyczących przestępczości, która uzasadnia wprowadzenie proponowanych
zmian w Ustawie o Broni i Amunicji. W Polsce, regularnie od 2003 roku, spada ilość przestępstw przy użyciu
niebezpiecznego narzędzia (3), a większość morderstw popełniana jest w domach i mieszkaniach (4). Przykład Wielkiej
Brytanii, gdzie bardzo represyjnie potraktowano "broń o charakterze ofensywnym" pokazuje, że zakaz nie powoduje spadku
przestępczości, ale częste przypadki karania niewinnych, przypadkowych osób (przykład obywatela polskiego, który został
skazany za posiadanie noża kuchennego, niesionego do pracy razem ze śniadaniem).


Chcemy jednoznacznie wyrazić swój sprzeciw wobec represyjnego dla przeciętnego obywatela, nowego brzmienia Ustawy o
Broni i Amunicji. Podkreślamy brak zasadności wprowadzenia proponowanych zmian. Kategorycznie sprzeciwiamy się
ukaraniu praworządnych obywateli za działania przestępcze podjęte przez ludzi, których nie powstrzymały żadne istniejące
przepisy karne. Z całą mocą protestujemy przeciwko karaniu całego społeczeństwa za zbrodnicze występki pojedynczych
osób. Absolutnie nie zgadzamy się na rozwiązania prawne, które spowodują nieuchronny spadek szacunku do prawa i państwa
polskiego. Apelujemy do Państwa, by odrzucili projekt poselski w całości, jako wadliwy prawnie i szkodliwy społecznie.

Redakcja Knives.pl
Redakcja Airguns.pl
Magazyn internetowy Broń i e-Strzelectwo „Bies”
Mazowieckie Towarzystwo Przyjaciół Noży
Polskie Stowarzyszenie Twórców Noży i Broni Białej
Wielkopolski Klub Miłośników Noży
Ruch Obywatelski Miłośników Broni
Stowarzyszenie Broń i Strzelectwo


(1) Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz
Kodeksu karnego, 24 III 2011 r. orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/BFB537359B13D95CC1257863004177BF/
$file/4028.pdf
(2) Marcin Mróz, Zakaz sprzedaży i posiadania noży w krajach Unii Europejskiej, Analizy BAS, nr 9 (53), str. 9
parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/30B1B8D1723593C5C125788100457202? OpenDocument
(3) Ilość przestępstw z użyciem niebezpiecznego narzędzia w ciągu ostatnich 6 lat:
2010 - 3558
2009 - 3757
2008 - 4198
2007 - 5443
2006 - 7043
2005 - 7224
Na podstawie oficjalnych danych Policji statystyka.policja.pl/portal/st/952/50844/Przestepstwa_prz y_uzyciu_broni.html
(4) „Do zabójstw najczęściej dochodziło w mieszkaniach – 326 przypadków oraz w domach jednorodzinnych – 157„
Źródło: oficjalny raport Policji za rok 2009 (brak szczegółowych danych za rok 2010)
www.statystyka.policja.pl/portal/st/840/50630/Zabojstwa___rapo rt_statystyczny_za_2009_rok.html

Niżej podpisany/a:
Wojciech Ramotowski
Inicjatywa Społeczna „Nóż To Narzędzie”
31-425 Kraków
war@knives.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 28 )

Bezpieczeństwo ( Afgan )
26-12-2013 ( odpowiedz )
Gdyby policja więcej wieczorami przebywała na ulicach i częściej reagowała na podejrzane towarzystwa na podwórkach, a złapanych cwaniaczkach i przestępcach sądy nie wypuszczały, to nie trzeba by było się samemu bać wyjść z domu. A tak to jak cię napadnie jakaś łachudra i mu coś zrobisz w samoobronie, to samemu można iść do paki. Jak ma się bronić ojciec z małymi dziećmi gdy go napadną? Zrobi wszystko aby ochronić rodzinę. Lub gdy jest sam, to wrócić do dzieci. Napastnik powinien się liczyć z utratą zdrowia i życia. To on napada na ofiarę, a ofiara powinna się za wszelką cenę bronić. Noszenie noża powinno być dozwolone. Nóż to narzędzie. Napastnik i tak użyje tego co mu pasuje. Jak nie noża to brzytwy lub wkrętaka. Dla niego istotny jest łup, a nie czym go wymusi. Ci adresiki, którzy często są spisywani i tak nie noszą w większości noży. Za to mają łańcuch, butelkę itp. Nóż mu nie potrzebny, więc co za sens zakazywać noszenia.
JEŚLI ARMIE MAMY DO DOOPY... (POLAK)
12-07-2013 ( odpowiedz )
...TO PAŃSTWO POWINNO DAĆ DOZBROIĆ SPOŁECZEŃSTWU PRYWATNIE.
absurdy demokracji ( bassmatt )
26-01-2013 ( odpowiedz )
Skoro trzeba robić badania psychologiczne co 5 lat, posiadając pozwolenie na broń palną bojową to proponuję by wszystkich kierowców badać co 5 dni skoro każdy dysponuje pociskiem o wadze ponad 1T :)
Zakazy (Maro)
13-01-2013 ( odpowiedz )
Zakażmy popełniania przestępstw to je wyeliminujemy oh wait...
STOP idiotycznym zakazom. (ACAC)
06-01-2013 ( odpowiedz )
W nie odpowiednich rękach nawet patyk jest groźny.
stop zagrożeniom bandytyzmem (zeus)
22-11-2012 ( odpowiedz )
stop posiadaniu broni i noży w miejscach publicznych, nie chodzi się z maczugą do kościoła ani na stadion, targowisko czy imprezę, kto tego nie rozumie ten jest albo fałszywym albo niezbyt mądrym
Wg naszych ustawodawców najlepiej chyba chodzić na golasa ( KAI-KAI )
30-12-2011 ( odpowiedz )
Można skrzywdzić lub zabić wszystkim (prawie) co mamy na sobie: kaskiem motocyklowym, szalikiem udusić, suwakiem od kurtki podciąć gardziel, reklamówką z tworzywa odciąć dopływ powietrza do oddychania, pasek - samo przez się multi możliwości, długopis, okulary, telefon, pilniczek do paznokci, sznurowadła , butem też, szczególnie damska szpileczka w głowę dziurka i zgon murowane. O możliwościach ludzi zmotoryzowanych nawet nie wspomnę. A moż Panowie decydenci i ustawodawcy tak troszkę lodu na głowę, tak dla ochłody? Ja rozumiem to że chcecie zostawić po sobie "Ślad" urzędowania , ale to musi mieć wszystko ręce i nogi. Nie róbcie z nas golasów, wystarczy że wielu z nas jest już golasami finansowymi.
PARANOJA... ( Użytkownik noża )
25-08-2011 ( odpowiedz )
Nóż to narządzie... na dodatek jedno z wielu dostępnych przeciętnemu Kowalskiemu. Jestem użytkownikiem noży od wielu lat, na co dzień noszę przy sobie nóż. Nikogo nie zraniłem, nie okaleczyłem, nie zabiłem... nawet nie pomyślałem o tym żeby wykorzystać moje "narzędzie" do robienia krzywdy. Zakazy tego typu nic pozytywnego nie wniosą... sprawią tylko, że użytkownicy noży będą postrzegani jak przestępcy. Zwykły but w ułamku sekundy może stać się śmiercionośnym narzędziem... czy w związku z tym należy zakazać noszenia butów w miejscach publicznych? Myślę, że ludzie odpowiedzialni za "wymyślanie i wprowadzanie" zmian w tego typu ustawach powinni WRESZCIE wziąć się do pracy... nóż jest narzędziem na tyle przydatnym, że w skrajnym przypadku przy jego pomocy można sobie lub komuś uratować życie... czy ktoś o tym pomyślał? Z tą myślą was zostawiam...
Chore prawo (jack)
25-08-2011 ( odpowiedz )
od razu może nie nakażą ucinać ręce oraz nogi, też można nimi zabić... nóż się zawsze do czegoś przyda, sam noszę często dość duży nożyk (cold steel bushman bowie) i na prawdę się przydaje:)
Wybory (ziz)
14-08-2011 ( odpowiedz )
Ida wybory. Moze nalezaloby "zaatakowac" kandydatow do czegokolwiek pytaniami o stosunek do projektu zmian.
Najlepiej smakuje owoc zakazany... (Lee)
12-08-2011 ( odpowiedz )
To prawda stara jak świat, więc jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to "bandziory" będą ZAWSZE nosić nóż, wystarczy trochę pomyśleć.... Nie można nosić noży... głupota i nic więcej, na dobrą sprawę widelcem też można zadać obrażenia, bo jest ostry, długopis jak dobrze wbijesz to też jest groźny, sznurowadłem też można udusić. Wymieniać takie rzeczy mogę długo, więc zakażmy nosić cokolwiek przy sobie, bo wszystko to "broń ofensywna" ...Parodia...
BZDURNA USTAWA I TYLE!!! (SurvivorMan)
11-08-2011 ( odpowiedz )
Tak się składa, że najwięcej zabójstw z użyciem noża, odbywa się w domowych zaciszach!!! Mąż dźga nożem kuchennym żonę, żona męża itd. Ja noszę nóż ratunkowy ZAWSZE I WSZĘDZIE!!!
GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC (Nożownik)
30-07-2011 ( odpowiedz )
Ciekawe czy zdają sobie sprawe że Victorinox ma szerokość ostrza przystosowaną do tracheotomi. Może ustawa nie bedzie obejmować noży ratowniczych? Choć prócz noży bojowych każdy można podciągnąć pod określenie "ratowniczy". A może zrobią drugą Holandie i wybiją wszelkie osy, pszczoły itp aby nie dochodziło do przypadku potrzeby użycia noża?? Błagam was drodzy idioci, pomyślcie pięć razy a potem piszcie ustawy. Jeżeli nie wiecie już co wymyślać, może powinniście pomyśleć o zwolnieniu miejsca dla ludzi z większą wyobraźnią. Innymi słowy GŁUPOTA - (wikipedia) niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia. Charakteryzuje się pychą, śmiałością, podejrzliwością, niskim lub nieistniejącym samokrytycyzmem, niezdolnością do zdziwienia, dążnością do ekspansj.
.....paranoja..... (maj)
29-07-2011 ( odpowiedz )
..... ci, którzy tworzą chore prawo ustawodawcze i wykonawcze myśląc że naród jest głupi i nie kuma nic, stawiają się ponad narodem. Tak naprawdę w dupie mają konsekwencje, bo kto ich ukara ??? W dupie mają czy to co robią ma chociaż cień sensu. Czyż to co robią też nie jest przestempstwem ? Dziwię się, że to wszystko jeszcze jakoś funkcjonuje.......... a może wszystkiego nie wiemy ? Wracając do tematu tej petycji to może niedługo wprowadzą zakaz używania sztućców ? Problem jest ogromny i dużo poważniejszy niż ta chora z gruntu ustawa.
noże tak czołgi nie ( nixon 75 )
20-07-2011 ( odpowiedz )
jestem instruktorem wyszkolenia bojowego-byłym funkcjonariuszem policyjnej jednostki specjalnej KSP.Uważam że pomysł zakazu noszenia noży to kwas i typowe przedwyborcze bullshity-bandyci z definicjii i tak mają w dupie zakazy i noże będą nosić..Polska to kraj w którym można legalnie kupić czołg a nie wolno mieć noży..
Mam wrażenie że sejm to zakład pracy chronionej. ( aulonacara )
20-07-2011 ( odpowiedz )
Niektórzy zabijają gołymi rękoma. Proponuje prewencyjnie obcinać dzieciom ręce po urodzeniu. Nożami najczęściej zabijają się w domach wiec zakażmy posiadania noży w domach :). Normalnie paranoja.
Bo niemają noż ! (kozioł)
29-05-2011 ( odpowiedz )
Bo funkcjonariusz policji niema "Firmowego" noża. Wszyskie są zakupami prywatnymi używanymi podczas pełnienia obowiązków służbowych. Ci którzy jednak je mają to wiedzą że "NÓŻ TO NARZĘDZIE"....I niesą bandytami ale po zmianie przepisów to już prawnie można by się przyczepić...
Po co nam nóż? Jako narzędzie. Czasem do ratowania życia. ( darban )
29-05-2011 ( odpowiedz )
przykład z mojego miasta: jakiś czas temu policjanci udaremnili próbę samobójczą, nie mieli noża, jeśli dobrze pamiętam to sznur przecięli przypadkowo znalezioną potłuczoną butelką.
uwaga (kozioł)
25-05-2011 ( odpowiedz )
LUDZIE SIĘ ZDECYDUJCIE. PISZECIE KOMENTY ŻE POPIERACIE AKCJE A GŁOSUJECIE PRZECIW PETYCJI. PATRZCIE GDZIE KLIKACIE !
UWaGA, OSTROŻNIE !!! (Blackram)
24-05-2011 ( odpowiedz )
Już któryś z kolei zwolennik petycji przez nieuwagę podpisał się przeciw - upewnijcie się zanim wpiszecie czy to właściwe miejsce !!!
Rzeczywistość jest taka (Fox)
23-05-2011 ( odpowiedz )
Śrubokręt w brzuchu nie boli mniej niż nóż w brzuchu. Cios w nerkę to śmierć na miejscu. A nerka nie będzie pytać czym ją uszkodzono. Zabronimy noszenia śrubokrętów, długopisów? Absurd.
Bzdura,bzdura i jeszcze raz bzdura... ( Pamel )
22-05-2011 ( odpowiedz )
Drodzy politycy,wg. waszego pomysłu można by zamknąć połowę obywateli kraju za kratki,bo wymyślacie takie przepisy i nawet nie pokwapicie się pomyśleć co wypisujecie...Znajdźcie sobie jakieś produktywne zajęcie,zamiast wymyślać (z marnym skutkiem) przepisy bez sensu...
Bzdura (Dawid)
21-05-2011 ( odpowiedz )
kompletna bzdura jak pisze bron.pl srubokret jest tak samo zabujczy a mozna go posiadac i zrobic krzywde zamiast isc na reke obywatelom to ida na reke bandytom jak slyszalem kiedys z rozmowy 2 starszych ludzi ten kraj to nie polska tylko rzecz pospolita bandycka
WTF (ezzysailss)
21-05-2011 ( odpowiedz )
Pytanie co to jest broń ofensywna, nóż z 20 centymetrowym ostrzem czy mały scyzoryk którym w parku obieram pomarańczę. Nie ma definicji, brak konkretów, nie ma jednoznacznego określenia. A używanie sędziów jako ust ustawy w tym przypadku doprowadzi do tego że dosłownie każdego będzie można wsadzić za kratki, czy miał nuż na ryby, czy nowy nuż kuchenny, który dopiero kupił, czy po prostu mały scyzoryk, w kieszeni. Jestem zdecydowanie przeciwny zmianie.
Nóż ( Albi )
21-05-2011 ( odpowiedz )
Jestem tegorocznym maturzystą. Właśnie wróciłem z ostatniego egzaminu. Gdyby ustawa posła Mularczyka weszłaby w życie, otrzymałbym 2 lata więzienia za pożyczenie dzisiaj kumplom noża do obcięcia wystających nitek w koszuli i krawacie. Pozostawiam to bez komentarza.
Do przeciwników petycji (Blackram)
20-05-2011 ( odpowiedz )
Uprzejmie proszę osoby, które chcą zagłosować przeciwko petycji, żeby po pierwsze uważnie ją przeczytały i zapoznały się z zagadnieniem przed podjęciem decyzji (zamiast pisać komentarze od rzeczy), a po drugie używały kulturalnego języka i nie obrażały nikogo bo to świadczy tylko o ich własnym poziomie.
Nie tylko noże! (default)
20-05-2011 ( odpowiedz )
Dodam tylko, że poprawka której sprzeciwia się powyższa petycja, nie ogranicza się do zakazu posiadania "noży", ale mówi ogólnikowo o wszelkich przedmiotach "mających charakter broni ofensywnej". Przedmiotów tych jednak nie definiuje. Nie definiuje też konkretnie w jakich okolicznościach będą dopuszczane wyjątki od zakazu. Jeśli ktoś myśli "nie noszę noża, mnie to nie dotyczy", lub "noszę, ale tylko w celach zgodnych z prawem, na ryby", to proszę zwrócić uwagę, że tak sformułowana ustawa dopuszcza bardzo dużą uznaniowość, przez którą przy odrobinie złej woli funcjonariusza i sędziego można w świetle prawa iść do więzienia za byle co.
Zakażmy... (Marcin)
19-05-2011 ( odpowiedz )
...posłom, senatorom, urzędasom i milicjantom samochodów służbowych. A tyle jest wypadków! A 'waadza' i wybrańcy narodu powinni być chronieni szczególnie :)

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Wojciech Ramotowski, Inicjatywa Społeczna „Nóż To Narzędzie”. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl