Wizyt: 72,365,338
Podpisów: 2,402,299
Dokument Nr 12423
Stryszów 28.03.2017

Zakaz uwalniania GMO do środowiska


Podpisy za petycją: 4,351 (3,186)
przeciw: 31 (10)

Do:
Premier Rządu RP, Rada Ministrów

Minister Środowiska, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Sejmowe Komisje ds.
Rolnictwa, oraz Ochrony Środowiska,
Zasobów... , Posłowie i Senatorowie
info@mos.gov.pl, kancelaria@minrol.gov.pl, kozs@sejm.gov.pl, krrw@sejm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl


DOTYCZY: projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw.

W projekcie ustawy wspomnianej wyżej są m. in. zapisy:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na
terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"...

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – m. in. w osobie obecnego Pana Ministra, profesora Jana Szyszki
(organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - Ministerstwo Środowiska) - wielokrotnie deklarował wprowadzenie
bezwarunkowego zakazu upraw GMO.
7 grudnia 2012 w liście do premiera Donalda Tuska prof. Jan Szyszko pisał: "Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić
szkód, jakie na polskiej wsi spowoduje wprowadzenie GMO."1

Projekt powyższej ustawy jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od
GMO. Narusza Konstytucję RP, ponieważ zezwala na niszczenie środowiska, na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP oraz
narusza zasadę własności rolnej.

W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska zezwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO! W
2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę
2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego
(!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium.


W związku z powyższym żądam od Pani Premier, Ministrów, Posłów i Senatorów:

1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do środowiska (w
celach komercyjnych i eksperymentalnych).
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
3. Aby Rząd i partia PiS wypełniły swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.


Z poważaniem


Przypisy
1.
wpolityce.pl/polityka/146118-jan-szyszko-do-premiera-zadne-pieniadze-nie-sa-w-stanie-naprawic-szkod-jakie-na-polskiej-wsi-spowoduje-wprowadzenie-gmo


DODATKOWE INFORMACJE:
Dnia 25.11.2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - Ministerstwo Środowiska.
OBECNIE PROJEKT JEST PROCEDOWANY W SEJMIE.

Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie
społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha
pokarmowego.
Nowe propozycje powyżej omawianej ustawy rządu PiS są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem od jego dotychczasowego stanowiska!
Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

Proponowane nowe przepisy o uprawach GMO nie są w stanie uchronić Polaków i Polskę przed zagrożeniami ze strony GMO.
Bezwarunkowy zakaz upraw GMO jest konieczny w sytuacji, gdy szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych
potwierdzających wcześniej rozpoznane oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia i środowiska, zwłaszcza gleby. Co
więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa
żywnościowego naszego kraju, Polski.

Jak poinformował nas profesor Jerzy  Weber, światowej sławy gleboznawca, nie mamy procedur kontrolnych gleby, nie
wiemy jak i czego szukać, a więc nieznane są skutki upraw roślin transgenicznych w Polsce.  
Co więcej, kontrola upraw doświadczalnych GMO przez Ministerstwo Środowiska jest iluzoryczna, opiera się wyłącznie
na  sprawdzeniu  „papierów”, dokumentów, brak jest badań.

LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/ %24File/1424.pdf

PRZYPOMINAMY FAKTY:
A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując
odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
B. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO!
C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST MOŻLIWA koegzystencja/współistnienie/sąsiadowan ie upraw tradycyjnych i GMO.
D. Propozycja "Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 " zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
Np.:
1. "utworzenie strefy wskazanej do upraw GMO wymaga zgody Ministrów Rolnictwa i Środowiska po wcześniejszym zasięgnięciu
opinii rady gminy" - to będzie tak samo łatwe do "załatwienia", jak było/jest np. w przypadku sprzedaży ziemi.

2. "pisemne oświadczenie posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, gdzie ma być prowadzona uprawa, że
nie sprzeciwiają się temu" - to można załatwić za drobną korzyść, bo naród jest biedny i ogłupiony przez ciągłą
propagandę. W DODATKU DUŻE GOSPODARSTWA W WIELU PRZYPADKACH NIE BĘDĄ POTRZEBOWAŁY ZGODY SĄSIADÓW, BO UPRAWY BĘDĄ
WEWNĄTRZ ICH AREAŁU.

GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów w ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha. W
gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek
niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.
Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–10 ha obszaru użytków rolnych, a zatem 1030 tys. - to
73,2% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne. Zajmowały one TYLKO 28,2% areału gospodarstw rolnych.
Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było 352 tys., zajmowały one 26,8% powierzchni
gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw użytkujących więcej niż 15 ha użytków rolnych było 207 tys.
Gospodarstw rolnych z obszarem użytków rolnych powyżej 1000 ha zaobserwowano jedynie 270, użytkowały one 3,7% całkowitej
powierzchni gospodarstw rolnych oraz 790 gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych, zajmujących 3,7%
obszaru ogólnego gospodarstw rolnych.
www.gospodarz.pl/aktualnosci/artykuly-porady-analizy/uzytkowanie-gruntow.html
Wystarczy kilka dużych gospodarstw, które podejmą uprawę GMO aby zanieczyścić całą Polskę.

3. "dokumentację potwierdzającą, że uprawa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko" - to przypomina np.
wymaganą dokumentację przy budowie wież przekaźnikowych telefonii komórkowej - czyli zasady: “ papier wszystko przyjmie,
a urzędnicy przymkną oko!”

Niżej podpisany/a:
Julian Rose
ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów
autor12423@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 14 )

Całkowity zakaz gmo. (Stasia)
10-12-2017 ( odpowiedz )
Nie łakomić się na grosze żeby ktoś mógł zarobić miliardy. Zamiast tego nająć dobrych prawników i zaatakować trucicieli. Nie można ulegać ani się tłumaczyć. Atak najlepszą formą obrony.
GMO to zło! (Sylwia)
26-09-2017 ( odpowiedz )
Ludzie, którzy mają pola obok upraw GMO zamiast odszkodowania za przenoszenie się z wiatrem, muszą płacić kary za nielegalną uprawę!
GMO to ZŁO-przeczytaj "Świat według Monsanto"(jest też film) (Sylwia)
26-09-2017 ( odpowiedz )
Raz wprowadzone GMO spowoduje, że już nigdy nie pozbędziemy tego. Ludzie, którzy mają pola obok upraw GMO zamiast odszkodowania za przenoszenie się z wiatrem, muszą płacić odszkodowanie!
POLACY,SLOWIANIE NALEZY WPISAC TO W KONSTYTUCJE.ZAKAZ GMO. (PIOTR)
05-06-2017 ( odpowiedz )
POLACY,SLOWIANIE NALEZY WPISAC TO W KONSTYTUCJE.BEZWZGLEDNY ZAKAZ GMO.INACZEJ BEDZIEMY KWESTIA CZASU PADAC JAK MUCHY OD TEGO GOWNA GMO.A IDIOTOW NIE BRAKUJE ZA KASE BY WLASNE DZIECI SPRZEDALI.
GMO to zlo !!!!!! (Aleksandra)
09-05-2017 ( odpowiedz )
W Ameryce jest najwiecej upraw GMO, dziwnym trafem to najwiecej Amerykanow choruje na nowotwory, rozne choroby skorne, mutacje organow, allergie, bezplodnosc. To oczywiste, ze GMO to konspiracja!!!!
Coś mi tu śmierdzi... (Gosia)
24-04-2017 ( odpowiedz )
"(w celach komercyjnych i eksperymentalnych)". Czy ten nawias jest potrzebny? Nawet w celach niekomercyjnych GMO powinno być zakazane!!!
Petycja jest dobra,tylko trzeba czytać.. ( Slavic Mar )
15-04-2017 ( odpowiedz )
W związku z powyższym żądam od Pani Premier, Ministrów, Posłów i Senatorów: 1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do środowiska (w celach k
GMO raz uwolnione do środowiska nie da się wycofać ! ( dzeromijo )
14-04-2017 ( odpowiedz )
To jest zamach na naszą ziemię i nasze naturalne rolnictwo ! Rośliny transgeniczne będą zapylać samoistnie pola z naturalnymi uprawami nawet do kilkudziesięciu kilometrów z wiatrem. POLACY POBUDKA !
poprawka do petycji (karola)
12-04-2017 ( odpowiedz )
Może ktoś napisze petycję całkowicie zakazujaca GMO chętnie podpisze .
Samobójstwo w imię zysków wielkich korporacji (mareczek)
12-04-2017 ( odpowiedz )
Wprowadzenie GMO to samobójcza decyzja biznesu
Całkowity zakaz GMO w Polsce (Polak)
12-04-2017 ( odpowiedz )
Albo całkowity zakaz GMO w Polsce, albo pójście na ustępstwa i służenie nie-rządom !
PYTLA ( Czesław )
06-04-2017 ( odpowiedz )
Z Pytlą nie łączą mnie stosunki, lecz ochota raczej... kto kogo wychrobota
Petycja bez sensu,POLANKA z Pytlą i jej sirami to porażka ( Tadeo )
06-04-2017 ( odpowiedz )
Który to już z kolei "sir" w Polance dedykowany przez PYTLĘ??? Oprócz Junga, bo nazwisko zmyliło...
petycja jest zła (anonim)
05-04-2017 ( odpowiedz )
Petycja jest zła, gdyż robi wyjątki wydzielone pasy itd, to wystarczy żeby GMO się rozwijało. Powinni kategorycznie wykluczyć zasiewy oraz import nasion, i towarów wyprodukowanych z GMO !!!!!!!

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Julian Rose, ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl