Wizyt: 76,504,914
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 11553
Otrębusy 08.10.2015

Prosba o rozwazenie mozliwosci wydzielenia na dzialalnosc SIP dodatkowych srodkow finansowych


Podpisy za petycją: 256 (235)
przeciw: 2 (1)

Do:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

tel: +48 (22) 694 75 42
kontakt@kprm.gov.pl


Pani Ewa Kopacz

Premier RP


Temat uchodzcow i migrantow jest dzis na ustach wszystkich. Czesc spoleczenstwa staje w ich obronie, czesc jest

kategorycznie przeciwko nim i ich obecnosci. Sami uchodzcy i migranci sa w tym wszystkim miedzy mlotem kowadlem.

W sytuacji braku specjalnego rzadowego programu pomocy prawnej dla dobrowolnych migrantow i osob, ktorym udzielono ochrony

miedzynarodowej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest jedyna organizacja, swiadczaca bezplatna pomoc prawna wszystkim

kategoriom cudzoziemcow na bardzo szeroka skale. W organizacji tej zatrudnieni sa wysoko wykwalifikowani pracownicy –

prawnicy, doradcy integracyjni, tlumacze – udzielajacy pomocy wszystkim cudzoziemcom, ktorzy sie zwroca z prosba o

wsparcie. Praktycznie kazdy uchodzca korzystal z pomocy ich tlumaczy przy wizytach lekarskich, bardzo wielu cudzoziemcow

moglo przyjsc do nich po porade dotyczaca integracji z polskim spoleczenstwem, jeszcze wiecej skorzystalo z pomocy prawnej

podczas postepowania o nadanie statusu uchodzcy czy procedury legalizacji pobytu oraz w wielu innych skomplikowanych

prawnie sprawach.

Zaprzestanie finansowania Stowarzyszenia Interwencji Prawnej uderzy, naszym zdaniem, w te czesc polskiego spoleczenstwa,

ktora jest najslabiej chroniona w wymiarze prawnym oraz w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, czyli w cudzoziemcow,

ktorych – poza nielicznymi wyjatkami – nie stac na zatrudnienie platnego prawnika.

Zwracamy sie do Pani Premier z prosba o rozwazenie mozliwosci wydzielenia na dzialalnosc Stowarzyszenia Interwencji

Prawnej – w zakresie poradnictwa dla migrantow o uregulowanym statusie pobytowym i osob z przyznana ochrona miedzynarodowa

– dodatkowych srodkow finansowych. Takie dzialanie pozwoliloby cudzoziemcom poczuc sie pelnoprawnymi czlonkami otwartego i

demokratycznego panstwa, ktore jest w stanie okazac realna pomoc wszystkim tym, ktorzy uzyskali do tego prawo.
Ms Ewa Kopacz

The Prime Minister of the Republic of PolandThe topic of refugees and migrants is now a much discussed subject. Some members of our society stand to defend them, some

are categorically against them and their presence. In this situation the refugees and migrants themselves are caught

between a rock and a hard place.

In a situation where there is no special government programme of legal assistance for voluntary migrants and people who

have been granted international protection, the Association for Legal Intervention is the only organisation providing

free-of-charge legal assistance to all categories of foreigners on a very large scale. This organisation employs highly

qualified employees – lawyers, integration advisors and translators – providing assistance to all those foreigners who

request to be given support. Practically every refugee availed himself/herself of the assistance from their translators

during medical appointments, numerous foreigners could approach them with a request for advice concerning integration with

the Polish society and many more used the legal assistance during the procedures for awarding the status of a refugee or

the procedure aimed legalising their stay and in many other complicated legal matters.

The ceasing of funding for the Association for Legal Intervention will, in our opinion, hit hardest those parts of the

Polish society which are least protected as far as legal matters are concerned and those in the most dire financial

circumstances, i.e. foreigners who – with very few exceptions – cannot afford to retain a lawyer charging for his/her

services.

We approach the Prime Minister with a request to consider the segregation and provision of additional funds for the

operations of the Association for Legal Intervention in connection with the advisory services for migrants with the

regular residence status and people with the international protection granted. Such a move would allow the foreigners to

feel that they are the rightful members of an open and democratic state which is in a position to provide real assistance

to all those who are entitled thereto.

Niżej podpisany/a:
Elmira Abasbekova
05-805 Otrębusy
e.abasbekova@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Elmira Abasbekova. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl