Wizyt: 74,168,226
Podpisów: 2,411,742
Dokument Nr 11146
Warszawa 12.02.2015

Petycja w sprawie utrzymania nakładek na karty do głosowania.


Podpisy za petycją: 473 (411)
przeciw: 15 (8)

Do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

(22) 694-25-00, (22) 694-23-33, (22) 629-50-17


Szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie Posłowie!

Do Państwa rąk trafił 6 lutego 2015 r. projekt nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Prezydent RP zgłasza poprawki mające na
celu doskonalenie procedury wyborczej. Projekt obejmuje między innymi likwidację nakładek na karty do głosowania
wykorzystywane przez osoby niewidome, słabowidzące, z dysfunkcją górnych kończyn oraz osoby starsze. Proponowana zmiana
spowoduje pozbawienie części praw wyborczych wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie się tak, gdyż bez
nakładek na karty do głosowania nie będą w stanie samodzielnie i tajnie oddać swojego głosu. Nowelizacja nie wprowadza w
zastępstwie innej techniki tajnego i samodzielnego oddania głosu przez wyżej wymienione osoby. Pan Prezydent chce
rezygnacji z kart zbroszurowanych, koniecznych przy stosowaniu nakładek. Powody takiej decyzji opierają się na
podejrzeniu, że lista z numerem 1 daje nieuzasadnioną przewagę. Tymczasem karty zbroszurowane stosowane były w Polsce
dużo wcześniej i nie pojawiły się wtedy znaczące głosy o wypaczeniu wyniku wyborów. Projekt nowelizacji przewiduje
zresztą nadal stosowanie zbroszurowanych kart, a zatem sytuacja zmieni się nieznacznie. Za to dla niepełnosprawnych oraz
części starszych wyborców - całkowicie.

Warto podkreślić wagę działań informacyjnych. Ich wzmocnienie pozwoliłoby wyborcom z niepełnosprawnościami zapoznać się
z instrumentami wspierającymi ich udział w wyborach, gdyż ta wiedza jest wciąż znikoma. Jednocześnie można przekazać
informację o technice głosowania przy wykorzystaniu kart zbroszurowanych.

Nakładki są jedyną szansą na tajne oddanie głosu przez wielu wyborców. Paradoksalnie - w uzasadnieniu nowelizacji
Kodeksu Wyborczego podkreśla się wagę tajności: „(…) tajność głosowania jest jednym z aspektów wolności wyborców, jej
celem jest ochrona wyborców przed presją, jaka może mieć miejsce gdyby inne osoby dowiedziały się, na kogo głosowano”.
To właśnie ograniczenie tajności może wypaczyć wybory, a bardzo wielu straci zaufanie do państwa jako gwaranta praw
obywatelskich.

Argumenty ekonomiczne są ważne, ale nie mogą one być jedynymi i decydującymi. Mówimy przecież o podstawowym prawie w
demokratycznym państwie prawa, jakim jest prawo uczestniczenia w wyborach. Wszystkie prawa obywatelskie pociągają za
sobą pewne koszty, które są finansowane z podatków obywateli, w tym prawo do edukacji, prawo do ochrony zdrowia, prawo
do informacji czy też prawa wyborcze. Prawa zapisane w Konstytucji powinny być realizowane wobec wszystkich, dając im
szansę bycia obywatelami w pełnym znaczeniu tego słowa. Projekt przewiduje ogromne wydatki związane z powiadamianiem o
wyborach wszystkich wyborców osobiście. Jednocześnie pozbawia wyborców z niepełnosprawnościami i starszych możliwości
głosowania w sposób tajny, przez co te osoby otrzymują informację od najważniejszych organów w państwie, że są
obywatelami drugiej kategorii. Wydaje się, że w gorączce powyborczych wątpliwości zabrakło czasu na spokojną dyskusję,
wysłuchanie wszystkich zainteresowanych i wyważenie wszystkich racji. Osoby z niepełnosprawnościami chętnie włączą się w
taką dyskusję.

Wierzymy, że Prezydent RP, Sejm i Senat staną na straży praw obywatelskich gwarantowanych przez Konstytucję RP i
Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami zostaną
zachowane i będą wzmacniane, jak to miało miejsce w poprzednich latach – właśnie dzięki działaniom tych instytucji.

Analogiczne pismo zostanie skierowane do Prezydenta RP oraz senatorów.

Niżej podpisany/a:
Jacek Zadrożny
Fundacja Vis Maior
02-366 Warszawa
j.zadrozny@fundacjavismaior.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Maior. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl