Wizyt: 76,504,950
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 10980
Poznań 26.11.2014

Wznowienie akcji Poczty Polskiej S.A. BEZPŁATNA paczka "DLA UKRAINY"


Podpisy za petycją: 402 (365)
przeciw: 20 (17)

Do:
Poczta Polska S.A.

Prezes Poczty Polskiej S.A. Jerzy Jan Jóźkowiak
Centrala Poczty Polskiej S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa


Nazywam się Kama Kuik, mam pracownię malarską w Poznaniu. Kilka miesięcy temu Poczta Polska S.A. umożliwiła darmową
wysyłkę paczek na Ukrainę. Przekazałam wtedy adresy rodzin na Ukrainie - osobom i organizacjom w Polsce. Do akcji
zaangażowali się m.in. moja rodzina, znajomi i przyjaciele, poznańscy Karmelici Bosi,“Gołębia inspiruje” oraz Radio Emaus i
Radio Eska, które opowiedziały o akcji Poczty Polskiej na swoich antenach. Kilkanaście paczek wysłała Fundacja na rzecz
pomocy Rodzicom i Dzieciom “Soli Deo”, a zaprzyjaźnione z Fundacją osoby - kilkadziesiąt! W sumie koło 200 paczek zostało
posłanych do konkretnych rodzin, których potrzeby znaliśmy. Paczki dotarły do adresatów i spełniły swoje zadanie - dały
wsparcie i radość najbardziej potrzebującym.

Adresy do rodzin na Ukrainie otrzymałam od Pani Oksany Potimko. Pani Oksana jest osobą niewidzącą, dyrektorem oddziału
Ukraińskiego Związku Inwalidów (UZI) we Lwowie. Od 7 lat organizuje koncerty podczas których niewidomi wokaliści
występują na scenie z profesjonalną orkiestrą symfoniczną. Ten projekt nazywa się "Otworzyło się życie":
www.openlife.lviv.ua. Otrzymałam w sumie 36 adresów rodzin w trudnej sytuacji materialnej we Lwowie i okolicach. Takich
rodzin w potrzebie jest więcej. To przede wszystkim rodziny, w których mężczyźni zginęli na Majdanie, a dzieci
ucierpiały na
zdrowiu, dzieci niewidome, niedowidzące lub z innymi niepełnosprawnościami.

Podczas akcji Poczty Polskiej “Dla Ukrainy” nawiązało się wiele relacji między osobami, które paczkę posłały a odbiorcami
paczek. Często do nadawcy zostały przesłane wzruszające słowa podziękowania. Ja sama otrzymałam niezwykle przejmujący
list od Pani Oksany Potimko, w którym wyrażała ogromne wzruszenie i podziękowanie w imieniu rodzin, które otrzymały
paczki i do niej telefonowały.

Wiele osób, które posłało paczki pytało mnie, czy Poczta nie przedłuży akcji. Deklarowały, że są bardzo chętne by posłać
kolejną paczkę do rodziny, z którą już nawiązały kontakt. Niestety, pomagające osoby najczęściej są niezamożne. Wsparcie
często deklarowali emeryci lub osoby z rodzin wielodzietnych. Są to osoby chętne i gotowe by paczkę wysłać, ale niestety
nie
stać ich na opłacenie kosztów wysyłki. Te, mimo zniżek, nadal pozostają wysokie: opłata za paczkę od 5-10 kg wynosi 51 zł,
za paczkę od 10-20 kg - 66 zł. Dla osób, które do mnie pisały i z którymi rozmawiałam te kwoty przekraczają ich możliwości
finansowe. Darczyńcy są w stanie uzbierać produkty oraz ubrania i posłać paczkę, ale nie mają środków na opłaty! Często na
żywności i ubrania do jednej paczki, posłanej w marcu, składało się kilka osób.

Sytuacja kryzysowa na Ukrainie przedłuża się. Myślę, że najbardziej cierpią właśnie osoby starsze, niewidome, z
upośledzeniami, dzieci. Te, które są najbardziej zależne od budżetu kraju.

Dlatego zwracam się do Pana Prezesa Poczty Polskiej S.A. z serdeczną prośbą - w imieniu Polaków gotowych udzielić
wsparcia i Ukraińców znajdujących się w dramatycznej sytuacji - o zwolnienie z opłat paczek, które są wyrazem najgłębszej
solidarności i gestem bezinteresownej przyjaźni.
W imieniu setek osób, które paczkę posłały i chciałaby posłać kolejny raz - proszę by Poczta Polska S. A. umożliwiła raz na
kwartał, a szczególnie teraz, przed Bożym Narodzeniem bezpłatne przesłanie paczki z Polski - rodzinie na Ukrainie
wznowiając
swoją akcję paczka “DLA UKRAINY”.

Wiele innych osób na moją prośbę lub z własnej inicjatywy napisało i napisze do Pana Prezesa!

Prosimy o wsparcie naszych gorących serc!

Niżej podpisany/a:
Kama Kuik
61-778 Poznań
kamakuik@wp.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 3 )

Jestem przeciw ( olo )
06-03-2018 ( odpowiedz )
Zdecydowanie sprzeciwiam się kolejnym przywilejom za państwowe/nasze pieniądze dla kraju, który oficjalnie jest wrogo nastawiony do Polski !
Jestem przeciwny (alik)
10-02-2016 ( odpowiedz )
Protestuję przeciwko wykładania pieniędzy ze skarbu państwa na sponsorowanie potomków banderowskich !
paczki tylko dla uczciwych Ukraińców (piotr)
12-08-2015 ( odpowiedz )
jeśli ma to być pomoc dla rodzin bandytów banderowskich, potomków OUN-UPA, nacjonalistów i faszystów ukraińskich, którzy strzelali do milicjantów na Majdanie lub do Rosjan na Wschodzie to sprzeciw !

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Kama Kuik. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl