Wizyt: 76,099,165
Podpisów: 2,424,585
Dokument Nr 10206
Warszawa 31.12.2013

List otwarty w obronie filozofii


Podpisy za petycją: 1,381 (1,254)
przeciw: 6 (5)

Do:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

ul. Wspólna 1/3
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
+48 22 529 27 18
sekretariat.minister@nauka.gov.pl


W całej Polsce – z wyjątkiem Krakowa, Poznania i Warszawy – sytuacja finansowa studiów filozoficznych jest tragiczna.
Wydziały filozofii zostały w ciągu dwóch ostatnich lat spauperyzowane przez wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów
oraz oparcie finansowania działalności szkół wyższych na przelicznikach ilościowych. Wprowadzenie opłat za drugi kierunek
zniechęciło do studiowania filozofii większość zainteresowanych nią studentów. Finansowanie szkół wyższych w zależności
od liczby studentów każe wydziałom – w imię przetrwania – obniżyć aspiracje edukacyjne, m.in przyjmować jak najwięcej
kandydatów, bez względu na ich kwalifikacje.
28 listopada 2013 roku Rada Naukowa Instytutu Socjologii podjęła decyzję o likwidacji kierunku filozofia na Uniwersytecie w
Białymstoku. Uzasadniła to „nierentownością” kierunku, związaną ze zbyt małą liczbą zapisanych nań studentów.
Jeżeli ta decyzja zostanie zatwierdzona przez wyższe uczelniane instancje, powstanie instytucjonalny precedens. Wiele
wydziałów prowadzących studia z filozofii znajduje się w dużo gorszej sytuacji finansowej niż ośrodek białostocki. W ciągu
paru lat we wszystkich ośrodkach akademickich poza Krakowem, Poznaniem i Warszawą filozofia może zostać po prostu
zlikwidowana.
Inne kierunki humanistyczne wcale nie mają się lepiej. Z podobnymi trudnościami zmagają się historia, filologia klasyczna,
historia sztuki, czasem nawet socjologia. We wszystkich tych przypadkach władze uczelni będą mogły skorzystać z
białostockiego precedensu. To, co dziś spotyka filozofię w Białymstoku, zagraża większości wydziałów humanistycznych w
Polsce.
Uniwersytet, a zatem i idea upowszechnionego, publicznego oświecenia, powstał wokół zinstytucjonalizowanej filozofii i razem
z nią też umrze. Od Arystotelesa po Wilhelma von Humboldta filozofia uzasadniała i organizowała porządek nauk. Jej związek z
uniwersytetem nie jest jednak tylko historyczny. Bez filozofii akademia spadnie do pozycji szkoły zawodowej – szkółki
cechowej dla nieopłacanych stażystów zagranicznych firm. Filozofia jest symbolem autonomii nauki; tego wszystkiego, czego
nie daje się w akademickiej nauce wykorzystać do utylitarnych celów. Likwidatorzy filozofii – bezinteresownego,
rygorystycznego, wolnego myślenia – to wrogowie polskiego Oświecenia.
Gani się uniwersytet za to, że nie jest pokornie dostosowany do realiów polskiego rynku pracy. Tenże rynek pracy, który
wypchnął dwa miliony ludzi z kraju, a mimo to wciąż 13,5 procent skazuje na bezrobocie, jest strukturalnie chory – a zatem
wymaga nie tyle dostosowania się do niego, ile strukturalnej przebudowy. Mówi się, że biednego nie stać na zbyt tanie rzeczy.
Polski nie stać więc na likwidację dziedziny odpowiedzialnej za czyste myślenie. Myślenie filozoficzne jest myśleniem
strategicznym, problematyzującym cele, środki i założenia wszelkiego rozwoju i działania. Jego abstrakcyjny charakter jest
więc zaletą – podstawowym warunkiem innowacyjności. Czy rację ma centrolewica – że jesteśmy wobec Zachodu niedobrze
zapóźnieni – czy też prawica – że jesteśmy wobec niego niedobrze zależni – nie stać nas na to, żeby zlikwidować centrum
uniwersytetu i krytyczny nerw społeczeństwa. Nie można zmienić naszej społeczno-gospodarczej struktury bez umiejętności
myślenia strategicznego, bez umiejętności dokonywania abstrakcyjnych kombinacji strukturalnych. Trzeba dużo czystej myśli,
żeby nas z tej pozycji zapóźnionej zależności wyprowadzić.
Tymczasem pseudomodernizatorski ograniczony pragmatyzm tam, gdzie tylko może, oszczędza na kulturze, nie mogąc
przeliczyć jej na krótkoterminowy zysk. Mówi się o „gospodarce opartej na wiedzy”, a jednocześnie niszczy się kulturalną,
intelektualną i edukacyjną infrastrukturę. Polska gospodarka jest skrajnie nieinnowacyjna między innymi dlatego, że pozwala
sobie na marnowanie intelektualnego potencjału swoich obywateli. Ponad tysiąc zlikwidowanych szkół w Polsce w ostatnich
dwóch latach, systematyczne odchudzanie programu humanistycznego w liceum, cięcia budżetu olimpiad przedmiotowych,
rezygnacja z dofinansowania czasopism naukowych i społecznych – to obraz kulturalnej pustyni, rosnącej w ciągu ostatnich
paru lat. Bankructwo większości ośrodków akademickiej filozofii, w ślad za nimi zaś innych wydziałów humanistyki,
doprowadzi do końca kulturalne spustoszenie polskiej prowincji.


Zwracamy się do pani minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej o stworzenie warunków prawnych, w których żaden z kierunków
filozoficznych – ani w Białymstoku, ani w żadnej innej polskiej uczelni – nie zostanie zlikwidowany. W związku z tym
oczekujemy:
1. Rezygnacji z pobierania opłat za studiowanie drugiego kierunku dla 50% najlepszych studentów w roku akademickim 2014-
2015 oraz pełnej rezygnacji z opłat za studiowanie drugiego kierunku począwszy od roku akademickiego 2015-2016.
2. Wprowadzenia mechanizmów prawnych zachęcających Rektorów do częściowego finansowania mniej rentownych – a dla
kultury niezwykle ważnych – wydziałów ze środków wypracowanych przez lepiej prosperujące wydziały.


Bielik-Robson Agata
Bortnowska Halina
Bristiger Michał
Bugaj Ryszard
Bukraba-Rylska Izabela 
Byrski Krzysztof
Bohun Michał
Cichocki Marek
Chmielewski, Adam
Cywiński Bohdan
Chojecki Mirosław
Domański Juliusz
Dudek Antoni
Dunin Kinga
Długokęcki Wiesław
Dybel Paweł
Dzielska Maria
Engelking Barbara
Gadacz Tadeusz
Gawin Dariusz
Gdula Maciej
Grzeliński Adam
Hartwig Julia
Hołówka Jacek
Hołówka Teresa
Janion Maria
Jarnuszkiewicz Marcin
Jedlicki Jerzy
Kaczmarek Romuald
Karłowicz Dariusz
Kiejzik Lilianna
Kłoczowski Jan Andrzej OP
Kobierzycki Tadeusz
Jerzy Kochan
Kochanowicz Jacek
Krasnodębski Zdzisław
Król Marcin 
Kruszyńska Sabina
Krynicki Ryszard
Kula Marcin
Kulka Konstanty
Kuroń Danuta
Kuniński Miłowit
Lazari Andrzej de
Leder Andrzej
Lengauer Włodzimierz
Libera Antoni
Łagowski Bronisław
Łubieński Tomasz
Marzec Zofia
Matuszewski Krzysztof
Matywiecki Piotr
Meissner Krzysztof
Mencwel Andrzej
Migasiński Jacek
Miodoński Leon
Mizińska Jadwiga
Morawińska Agnieszka
Mytkowska Joanna
Nosowski Zbigniew
Nowak Andrzej
Nycz Ryszard
Olszaniec Włodzimierz
Oszajca Wacław SJ
Paczkowski Andrzej
Paczkowska-Łagowska Elżbieta
Paczoska Ewa 
Paszewski Andrzej
Penderecki Krzysztof
Piecuch Czesława
Pieniążek Paweł
Piłat Robert
Piotrowski Piotr
Pomian Krzysztof
Potocka Maria Anna
Salij Jacek
Samsonowicz Henryk
Smolar Aleksander
Sosnowski Jerzy 
Sowa Jan
Staniszkis Jadwiga
Starczewska Krystyna
Starzyńska-Kościuszko Ewa 
Stróżewski Władysław
Strzępka Monika
Styka Jerzy
Suchan Jarosław
Szacki Jerzy
Szkudlarek Tomasz
Szubka Tadeusz
Szylak Aneta
Szymański Mikołaj
Środa Magdalena
Świątkowska Bogna
Tarnowski Karol
Toruńczyk Barbara
Walicki Andrzej
Wesołowska Elżbieta
Wielowieyski Andrzej
Witkowski Lech
Wiśniewski Ryszard
Wodziński Cezary
Woleński Jan
Woźniakowski Henryk
Wróblewska Hanna
Wygnański Jakub
Zagajewski Adam
Zanussi Krzysztof
Zybertowicz Andrzej
Żelazna Jolanta
Żelazny Mirosław
Żuchowski Tadeusz

Niżej podpisany/a:
Alek Temkin
02-796 Warszawa
alek.temkin@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 28 )

Profesorzy (Nick)
19-02-2014 ( odpowiedz )
Obawiam się, że profesorzy obawiają się tylko o swoje stołki. Owszem filozofia tak, ale nie uprawianie nauki dla nauki. Niestety, większość "badań" tzw. naukowców nic nie wnosi, po prostu bicie piany.
odpowiedź głosom przeciw ( lukaszzIloNowySacz3c )
02-02-2014 ( odpowiedz )
Od filozofii pochodzą nauki ścisłe. Na tychże dyscyplinach świat się nie kończy na tychże dyscyplinach, prowadzących świat do konsumpcji. Bezrobotni- to twór woli polityków bądź podmiotu bez pracy.
Pfffff (Lolka)
29-01-2014 ( odpowiedz )
Widzę, że poza Poznaniem,Warszawą i Krakowem mądra filozoficzna klasyfikacja umieszcza resztę Polski jako prowincję. wywyższanie się ponad innymi świadczy o wielkich kompleksach leczonych megalomanią
Filozofia to umiłowanie mądrości (alladyna)
24-01-2014 ( odpowiedz )
Kim stanie się człowiek, gdy zrezygnuje z miłości i mądrości? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co o tym myślę, zajrzyj na moją stronę www.upokorzonym.pl
Nie rozumiem skąd pogląd ( Marek S )
13-01-2014 ( odpowiedz )
że koniec akademickiej filozofii to koniec wolnej myśli czy myśli w ogóle. Nie rozumiem też dlaczego dla niektórych koniec akademickiej filozofii oznacza koniec filozofii jako takiej.
i (byly)
10-01-2014 ( odpowiedz )
Poczuli koledzy że koniec z pieniędzmi, że znanie się na wszystkim i bycie ekspertem od wszystkiego nie da im godnego życia poza uczelnianymi posadkami, śmiać się czy płakać nad nimi bo nie wiem już
      do byłego ( kasandra )
10-01-2014 ( odpowiedz )      
Nienawiść do filozofii jest nienawiścią do wolnej myśli, jest objawem frustracji człowieczeństwa niedojrzałego, jest manifestacją fanatycznej zgryźliwości, fundamentalizmu. Współczucie.
           oj (ojoj)
13-01-2014 ( odpowiedz )           
a popracie do nierownosci niby czego manifestacja ??? Brak słow
o (byly)
10-01-2014 ( odpowiedz )
Oszukiwali oszukują i oszukiwać będą, bo gdzie się podziała ich filozofia o która walczą, już dawno jej nie ma, poukrywali ją pod płaszczami komunikacji, żyć itp itd filozofii już dawno nie ma
podatnik (Janek)
09-01-2014 ( odpowiedz )
Podatnik, tobie się pomyliło, to nie podatnik nie chce płacić za studia z filozofii tylko klasa robotnicza. Tak przecież mówiliscie jak w 1968 zamknęliscie z Mieciem Moczarem filozofię.
Nie obrażać szkół zawodowych!!! (Leon)
08-01-2014 ( odpowiedz )
"Bez filozofii akademia spadnie do pozycji szkoły zawodowej" - proponuję więcej samokrytycyzmu i nie traktowania szkół zawodowych jako gorszych od filozofii niosącej światłość ociemniałemu ludowi
absolwent i były doktorant- nie popieram (mąż Ksantypy)
08-01-2014 ( odpowiedz )
Ten list to czysta sofistyka. Panom Profesorom na ostatnim miejscu chodzi o naukę. Niech zamkną te pseudo wydziały i instytuty.
paradoks związany z tzw. demokratyzacją uniwersytetów (Jan)
05-01-2014 ( odpowiedz )
priorytetem jest bowiem to, by jak największa liczba osób uzyskała umiejętności i nawyki potrzebne współczesnej gospodarce... http://nowyobywatel.pl/2011/09/02/niedouczenie-%E2%80%93-wrog-demokracji
Filozofom - dziekujemy ( Filozofom-dziekujemy )
03-01-2014 ( odpowiedz )
Nie potrzeba nam nikogo, kto będzie brał pieniądze za nic nie robienie i "wskazywał palcem drogę mądrości". Ludzkość rozwinęła się na tyle, że weźcie sie lepiej do pracy, koniec kasy dla leniów itp.
Nabijanie w butelkę (Mgr filozofii)
03-01-2014 ( odpowiedz )
Jestem magistrem filozofii i z perspektywy czasu stwierdzam, że to jak działają polskie uczelnie - m.in. instytuty filozofii to jest kpina. Polscy profesorowie żyją w intelektualnych gettach!
Logiko i filozofio! Wróć! ( Belfer )
02-01-2014 ( odpowiedz )
Rzecz a nie mniej ważną jest brak brak filozofii na innych kierunkach studiów, a zwłaszcza logiki! Należy walczyć o pilne przywrócenie pełnego kursu historii filozofii i logiki na innych kierunkach!
      Logika potrzebna wszystkim ( Jędrek elektronik )
10-01-2014 ( odpowiedz )      
Popieram - logika powinna znaleźć się na wszystkich kierunkach technicznych i ekonimicznych nie mówiąc o fizyce, matematyce, chemii i innych pokrewnych!!!!
podpisane w dobrej wierze? (zuzu)
01-01-2014 ( odpowiedz )
Skoro filozofia uczy krytycznie myśleć, to dlaczego autorzy listu (bałamutnego moim zdaniem) przytaczają tak słabe argumenty. Czy aż tak małe wymagania mają wykładowy na kierunku filozofia w Białymstoku, że student ma czas go „odhaczyć”, studiując równocześnie na drugim kierunku (chyba raczej tez go tylko odhaczając)? „Od Arystotelesa po Wilhelma von Humboldta” nie było tylu studentów filozofii co w kraju nad Wisłą. Sprowadzanie problemu ostatnich pseudoreform do „opłaty za studia” świadczy o tym, ze elita intelektualna filozofów powinna się chyba poduczyć i może jakiś fakultatywny kierunek machnąć, bo z analitycznym myśleniem mam chyba problem. Coś tam dzwoni o bezrobociu, ale proponowanie rozwiązania w postaci zwiększania ilości pseudostudentów, dla których dwa kierunki to betka, jest intelektualnie nieuczciwe (co z etyką na kierunku filozofia w Białymstoku?!). Rzeczywistość pokazuje, ze tak dalej już się nie da – losy filozofii w Białymstoku są najlepszym przykładem krótkowzroczności polityki „produkowania magistrów” (a ostatnio doktorów, bo kierunki mające problem z ilością studentów przerzucają się właśnie na produkowanie tychże). Dziwię się, że niektóre osoby ten list podpisałby, choć zakładam, że zrobiły to w dobrej wierze (mam nadzieję, że nie w owczym pędzie). Bo problem jest naprawdę bardzo poważny.
FILOZOFIA ( myślisz, więc jesteś )
01-01-2014 ( odpowiedz )
Fakt, że nikt nie powinien sponsorować nonsensów. Jeśli jednak komuś się zdaje, że Filozofia, jako kierunek studiów, czymś takim jest, ten Jej nie zna, a tylko ma na Jej temat opinię wynikłą z nienapotkania na Nią w Jej głębi lub z racji na fatalnego nauczyciela Filozofii, na którego trafił na swej drodze. To tak, jak byś powiedział, że nie musisz myśleć krytycznie, że nie musisz się buntować, że nie chcesz być wolny dzięki temu, że wybierasz niwelujący Cię do rangi zwierzęcia trendu odżołądkowego, jakiś niby-to- ludzki byt. Filozofia jest super szkodliwa i dlatego ważna. Szkodzi głupocie, płyciźnie, konformizmowi, brakowi wątpliwości, i im pochodnym. To, że w Filozofii jest dużo szkodliwej niekompetencji, nie powinno wpływać na to, że jest niezbędna, bo jak Ci się spali dom, odejdzie od Ciebie kobieta, na raka umrze Ci dziecko, albo po prostu dostaniesz w łeb na ulicy, to możesz nie mieć już sił i czasu pomyśleć o tym, co naprawdę ważne - o Niej właśnie, a raczej o tym, do czego Ona tylko może Cię natchnąć...
Płaćcie sami za te bzdury (Jan PODATNIK)
31-12-2013 ( odpowiedz )
Polski podatnik nie jest zainteresowany płaceniem za studia szczególnie filozoficzne. Jedynie kierunki potrzebne społeczeństwu i gospodarce warto finansować. Leniów i filozofów mamy nadmiar.
      Płaćcie sami? (Robert Bielecki)
31-12-2013 ( odpowiedz )      
Podatnik nie ma ochoty płacić? A ty co? Podatnikiem jesteś jakiś wszechogarniającym? Albo rzecznikiem podatników? To pokaż plenipotencję!
      zzz... (Karol Adam)
01-01-2014 ( odpowiedz )      
Jeśli pan Jan PODATNIK uważa precyzyjne myślenie za przejaw lenistwa, to niewątpliwie świadczy o jego pracowitości.
      Przyszłość, głupcze! ( Belfer )
02-01-2014 ( odpowiedz )      
Historia komputera to 2 tys. lat "niepotrzebnej" logiki,rachunku 0 i 1 . Bez logiki i filozofii jako elementu wykształcenia na wszystkich kierunkach nie będzie krytycznego myślenia i rozwoju.
a które kierunki warto dofinansowywać? (zuzu)
31-12-2013 ( odpowiedz )
Mnie pytasz "lol"? Namnożyło się różnych komisji, które sprawdzają jakość kształcenia – to do nich się zwracaj (filozofowie też w nich zasiadają). Wymóg odpłatności za drugi kierunek w pełni popieram. Sygnatariusze listu, przynajmniej część, zachowują się jakby byli za, a nawet przeciw. Niby dbają o poziom polskiej nauki, a mierzą go ilością studentów. To śmieszne!
xyz (xyz)
31-12-2013 ( odpowiedz )
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=64
magistrem każdy być może (zuzu)
31-12-2013 ( odpowiedz )
Czy filozofię można studiować tylko w Białymstoku? Od dawna się mówi o negatywnych skutkach umasowienia edukacji. Praktyka: przyjmujemy kogo wlezie, byle utrzymać jakiś kierunek, staje się niestety powszechna (więc moze lepiej jej zapobiegać zawczasu?). Potem mamy absolwentów, filozofii nie filozofii, mających problem ze sformułowaniem wypowiedzi na poziomie egzaminu maturalnego. Filozofia – tak! Dofinansowanie kierunków humanistycznych – jak najbardziej! Ale nie wszystkich. Tylko tych najlepszych! Obawiam się, że list podyktowany jest tylko troską o utrzymanie etatów, a nie troską o studentów. Uprawiało się przez lata politykę „magistrem każdy być może” i są skutki…
      fil ( lol )
31-12-2013 ( odpowiedz )      
które kierunki są kierunkami najlepszymi, które warto dofinansowywać?
      ej, tam jest fajnie (xxx)
07-01-2014 ( odpowiedz )      
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,15230496,Likwidacja_filozofi i__wierze__ze_nie_wszystko_stracone_.html

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Alek Temkin. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl