Wizyt: 76,504,968
Podpisów: 2,425,521
Zasugeruj link

Organizacje


Caritas Polska - Biura w Całym Kraju.


Fundacja Urszuli Jaworskiej - Pozyskuje potencjalnych dawców szpiku oraz finansuje badania klasyfikacyjne; Warszawa, Polska.


Fundacja "Promyk Nadziei" - Fundacja udziela pomocy placówkom opiekującymi się dziećmi z rodzin problemem alkoholowym, matkom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym,oraz organizuje corocznie ogólnopolski konkurs pt."ALKOHOL-umiem powiedzieć NIE"; Łódź, Polska.


Ogólnopolska Akcja SOS - Serwis dla potrzebujących pomocy i mogących ją zaoferować.


Polska Strona Głodu "Pajacyk" - Słuzy zbieraniu pieniędzy na akcje dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk, prowadzona w najbiedniejszych regionach Polski. Jest to pierwsza strona, z której dochód przeznaczony jest akcje charytatywną; Częstochowa, Polska.


Polski Czerwony Krzyż - Stowarzyszenie krajowe; Warszawa, Polska.


Pomost - Fundacja "Pomost-Pomoc Polakom na Wschodzie" jest organizacją pozarządową, niedochodową opierającą swoją działaność na społecznym zaangażowaniu wolontariuszy i członków Fundacji; Radom, Polska.


Sprawy Humanitarne - Strona Pomocy, mnóstwo linków do organizacji charytatywnych, które dają każdemu możliwość niesienia bezpośredniej pomocy potrzebującym; Dr. Piotr M. Hajac.


Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana - działające na rzecz dzieci chorych na nieuleczalną chorobę genetyczną powodującą wady tkanki łącznej.


Strony Dzieci Sprawnych Innaczej - w Krakowie, Polska.


Fundacja Azylu pod Psim Aniołem - Fundacja Azylu pod Psim Aniołem jest org. pozytku publicznego opiekująca sie skrzywdzonym psami i kotami. Prowadzi schronisko w Warszawie-Falenicy, aktywnie szuka nowych domów dla zwierząt, edukuje humanitarnie.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl