Wizyt: 70,979,183
Podpisów: 2,390,012
Brak odpowiedzi od adresata

Dokument nr.: 11004          Petycja w sprawie zmiany planów obniżenia dotacji podmiotowej Filharmonii Opolskiej

Jeżeli jesteś adresatem do którego powyższy dokument jest skierowany i chcesz zamieścić swoja odpowiedź prosimy ją wysłać na na adres modyfikacje@petycje.pl. Prosimy podać numer dokumentu i jego tytuł, dodatkowo numer telefonu, oraz imię i nazwisko osoby autoryzowanej do odpowiedzi. Po zweryfikowaniu tych danych umieścimy odpowiedź i powiadomimy o tym wszystkich zainteresowanych.Urząd właściwy do załatwienia petycji, wniosku lub skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a nastepnie zawiadomic skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.

Podstawa prawna: art.237*1 i 3 k.p.a.

>>wiecej<<Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl