Wizyt: 76,504,967
Podpisów: 2,425,521

Ochrona Prywatności

Poniższa deklaracja ochrony prywatności wyjaśnia sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników serwisu Petycje.pl. Pewne dane personalne są niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z poniższą deklaracją, zanim udostępni nam jakiekolwiek informacje o sobie.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników:

Serwis nie wymaga wypełniania formularzy w celu uzyskania dostępu do oferowanych treści i usług. Informacje, których wymagamy, dotyczą jedynie autorów dokumentów i wszystkich, którzy się pod nimi podpisują. Dane te są używane wyłącznie do sprawdzania wiarygodności podanych danych i nie będą one wykorzystywane do innych celów niezwiązanych z działalnością Serwisu.

Informacje o autorach i użytkownikach:

Dane osobowe autorów i użytkowników są przechowywane tak długo, jak dokument, który stworzyli lub podpisali, będzie istniał w naszym Serwisie. Po jego usunięciu wszystkie informacje zostaną wymazane bez możliwości ich odtworzenia. Regulamin naszego serwisu szczegółowo wyjaśnia powyższe zagadnienie.

Personalne informacje osób trzecich podane przez autorów w treściach dokumentów:

Nie zezwalamy na publikację personalnych danych lub informacji na temat osób trzecich nie zajmujących stanowisk publicznych, bez ich pisemnej zgody. Dokumenty naruszające tę zasadę będą usuwane.

Udostępnianie informacji o użytkownikach:

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkowników, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przepisów prawa. Podany przez użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie do komunikacji związanej z działalnością serwisu.

Cookies:

Rożne serwisy używają cookies (czyli informacji zapisywanych na komputerze użytkownika) w celu zebrania i monitorowania różnych aspektów komunikacji. Nasz serwis nie wymaga cookies - użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, a jednocześnie mieć pełny dostęp do serwisu Petycje.pl.

Linki do innych stron internetowych:

Zamieszczone na stronach Serwisu linki umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie zabraniamy używania linków w treści dokumentów lub w komentarzach. Nie odpowiadamy jednak za treść lub politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Zmiany w deklaracji ochrony prywatności:

O jakichkolwiek zmianach w deklaracji ochrony prywatności poinformujemy na stronach naszego serwisu.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl