Wizyt: 76,504,906
Podpisów: 2,425,521

Co oferujemy

  • Petycje.pl (Serwis) umożliwia wszystkim zainteresowanym (Autor/Autorzy) napisanie i publikowanie na stronach Serwisu własnych petycji . Po publikacji są one udostępniane osobom odwiedzającym Serwis, które po zapoznaniu się z ich treścią mogą je poprzeć skladając podpis drogą elektroniczną.
  • Oferujemy możliwość tworzenia i publikacji dowolnej ilości petycji. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, pod warunkiem że treść petycji odpowiada zasadom Regulaminu Serwisu. Wszystkie petycje podlegają weryfikacji i mogą zostać usunięte w wypadku jego naruszenia.
  • Serwis udostępniany jest w języku polskim, jednak istnieje możliwość zamieszczenia petycji w języku angielskim. Petycje napisane w innych językach będą usuwane.
  • Petycje są udostępniane do podpisania wszystkim użytkownikom naszego serwisu bez konieczności logowania.
  • Po publikacji dokumentu, na wniosek Autora wysyłamy email do Adresata z informacją o publikacji, zawierający link do danej petycji. Nie jest to jednoznaczne z dostarczeniem petycji. Autor jest odpowiedzialny za dostarczenie dokumentu w formie zgodnej z wymogami obowiązującego prawa.
  • Każdemu Autorowi umożliwiamy wydruk Certyfikatu Autentyczności swojej petycji. Certyfikat potwierdza fakt publikacji dokumentu w Serwisie www.petycje.pl .
  • Petycje są publikowane tak długo, jak długo są aktywne. Aktywność petycji kończy się 60 dni po złożeniu ostatniego podpisu lub w innym terminie na życzenie autora petycji.

Weryfikacja autentyczności składanych podpisów

Każdy podpis złożony pod petycją drogą elektroniczną podlega weryfikacji:

  • Osoba, podpisując petycję, musi wpisać prawdziwe imię i nazwisko oraz działający adres e-mail. Adres jest automatycznie sprawdzany czy pochodzi z istniejącego serwera i w razie niezgodności zostaje odrzucony.
  • Po podaniu poprawnego adresu e-mail wysyłamy wiadomość w celu weryfikacji podpisu. Załączamy w niej link powrotny który pozwala potwierdzić (zweryfikować) podpis.
  • Wszystkim, którzy otrzymają tę wiadomość, oferujemy opcję zablokowania adresu email przed otrzymywaniem jakiejkolwiek korespondencji z Serwisu. Ta opcja zabezpiecza osoby trzecie, których adres został "przypadkowo" wpisany przez podpisującego petycję.

 

Serwis Petycje.pl jest udostępniany wszystkim zainteresowanym. Nie jesteśmy związani z żadną grupą czy organizacją, nie zajmujemy żadnego stanowiska wobec treści dokumentów na nim zamieszczanych. Wszelkie komentarze są i będą osobistą opinią użytkowników.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl