Wizyt: 76,003,661
Podpisów: 2,424,429
Dokument Nr 9458
Wleń 23.03.2013

Petycja w sprawie wstrzymania prac melioracyjnych na rzece Bóbr.


Podpisy za petycją: 1,265 (1,082)
przeciw: 3 (2)

Do:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Rafał Jurkowlaniec
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
(+48 71) 776 90 53
umwd@dolnyslask.pl


Społeczność lokalna oraz ogólnopolska z głębokim niepokojem przyjęła fakt rozpoczęcia prac melioracyjnych na rzece Bóbr.
Zakres prac i planowanych metod ich realizacji zmusza nas do zdecydowanego sprzeciwu i żądania natychmiastowego
zaprzestania rozpoczętych już prac i ponownej weryfikacji celowości, zakresu oraz metod ich prowadzenia.
Początkowe etapy prac obejmują wycięcie 1100szt. drzew, zniszczenie naturalnego koryta oraz linii brzegowej rzeki w
okolicy miejscowości Wojanów. Kolejne etapy będą polegać m.in. na udrożnieniu koryta rzeki, robotach ziemnych związanych
z poszerzeniem tego koryta, wykonaniu poprzecznych gurtów, umocnieniu brzegów narzutem kamiennym oraz materacami
siatkowo-kamiennymi. Wytłumaczeniem jest domniemana ochrona przeciwpowodziowa, mimo że tereny wokół rzeczonego fragmentu
rzeki nie są gęsto zamieszkane, ani użytkowane rolniczo. Rzeka nie ma charakteru wylewowego i wbrew założeniom
meliorantów corocznie zmaga się raczej z niedoborem wody. Obecnie rzeka nie stanowi zagrożenia powodziowego, co wg
niezależnych specjalistów może ulec zmianie po zakończeniu planowanych prac melioracyjnych. Zainteresowani tematem
zwracają uwagę na fakt, iż wszelka sztuczna ingerencja w koryto tej rzeki, a w szczególności prostowanie koryta,
pogłębianie i usuwanie przeszkód, spowoduje wzrost szybkości przepływu wody, a więc zwiększenie niebezpieczeństwa
powodziowego dla obszarów leżących poniżej regulowanych odcinków. Powszechnie znany jest też fakt występowania w takim
przypadku zjawiska potocznie zwanego "cofką", kiedy to fala powodziowa zamiast schodzić w dół rzeki, cofa się do jej
dopływów i powoduje potężne szkody. Zabiegi melioracyjne mają również wpływ na jakość gleby i poziom wód
gruntowych w okolicy. Od dawna w całej Europie odchodzi się od melioracji na rzecz renaturalizacji rzek, gdyż
specjaliści w tej dziedzinie przekonali się o szkodliwości tej metody, zarówno dla ekosystemu, jak i siedlisk człowieka.
Rzeka Bóbr to nie tylko kraina Pstrąga i Lipienia, żyją tam również chronione gatunki ryb takie jak głowacz białopłetwy
i śliz oraz gatunki roślin objęte całkowitą ochroną. Ponadto znana w całej Polsce i nie tylko, Dolina Pałaców i Ogrodów
wpisana jako jeden z nielicznych pomników historii.
W związku z powyższymi faktami, chcąc chronić mieszkańców, ekosystem oraz okolicę rzeki Bóbr, stanowiącą główny element
krajobrazu w regionie, apelujemy o niedopuszczenie do realizacji prac melioracyjnych. Natychmiastowe zatrzymanie
planowanych prac pozwoli na zachowanie doliny rzeki w niezmienionym stanie. Uchroni środowisko przed degradacją i
nieodwracalnymi zmianami, a także, co jest niebagatelne pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które potrzebne są chociażby do
likwidacji skutków ubiegłorocznych powodzi. Bóbr to piękna rzeka, o ogromnym, jeszcze nie do końca wykorzystanym
potencjale, który to potencjał ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu poprzez wspomniane prace melioracyjne.

Niżej podpisany/a:
Igor Glinda
Koło PZW "Grodzkie" w Jeleniej Górze
59-610 Wleń
igorglinda@interia.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 3 )

nie niszczcie rzeki (janek)
25-04-2013 ( odpowiedz )
regulując rzekę zniszczycie to co w niej najpiękniejsze...
TAK (świadomy meliorant)
14-04-2013 ( odpowiedz )
bo pójdziesz na dno podczas pierwszego większego wezbrania jak będziesz na TAK http://www.youtube.com/watch?v=Aht_60-TpXQ
NIE! (mieszkaniec)
09-04-2013 ( odpowiedz )
I bardzo dobrze, że regulują! Najwięcej do gadania mają mieszkańcy doliny Bobru a nie mieszczuchy z Jelonki, Wlenia i innym miast Polski.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Igor Glinda, Koło PZW "Grodzkie" w Jeleniej Górze . Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl