Wizyt: 75,490,794
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 9329
Poznań 22.02.2013

Apel psychologów


Podpisy za petycją: 517 (470)
przeciw: 2 (2)

Do:
Środowisko polskich psychologów.

Psychologowie
list otwarty - brak adresu


Katowice, Kraków, Poznań, Sopot, Warszawa, Wrocław,
21 lutego 2013


Od pewnego czasu z niepokojem obserwujemy medialne wystąpienia psychologów, którzy publicznie diagnozują i
interpretują zarówno osobowość, jak i zachowanie osób zazwyczaj sobie nieznanych, a znajdujących się w centrum
zainteresowania opinii publicznej. Czynią to nie zawsze kompetentnie, czasem z użyciem pseudonaukowej terminologii.

Uważamy, że te wypowiedzi szkodzą zarówno osobom będącym ich przedmiotem, jak i dezinformują opinię publiczną, a ponadto
podważają dobre imię naszego zawodu. Działania takie stoją w rażącej sprzeczności z zasadami Kodeksu Etyczno –
Zawodowego Psychologa, obowiązującego w naszym kraju, i zgodnego z podobnymi regulacjami międzynarodowymi.
Jedno z pierwszych zdań tego dokumentu mówi o poszanowaniu godności i autonomii człowieka oraz zachowaniu i ochronie
jego fundamentalnych praw. Obliguje on psychologów do wykorzystywania dostępnej im wiedzy dla dobra człowieka – a nie
dla zaspokojenia potrzeb mediów.

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie publiczne wypowiedzi psychologów - m.in. prof. Zbigniewa Nęckiego i mgr Teresy Gens -
sprzeniewierzają się tym wartościom. Wpisując się w medialne zapotrzebowanie na publiczną diagnozę, przyczyniają się do
stygmatyzacji osób, których dotyczą, a nawet do eskalacji nienawiści wobec nich.


Uważamy, że współpraca psychologów z mediami może być pożyteczna, jeśli służy propagowaniu wiedzy dotyczącej zdrowia
psychicznego, pomaga ludziom w rozumieniu ich własnych zachowań oraz demistyfikuje kwestie związane z chorobami
psychicznymi i ich leczeniem.

Stawianie diagnoz psychologicznych zarezerwowane jest dla kontaktu czysto zawodowego z konkretnym pacjentem.
Posługiwanie się przez psychologa diagnozą psychologiczną czy psychologiczną interpretacją w innych okolicznościach, w
szczególności publicznie, jest aktem przemocy.

Jako psychologowie, specjalizujący się m.in. w psychologii klinicznej i psychoterapii, wyrażamy zdecydowany sprzeciw
wobec takich zachowań.


Nasz apel można podpisać na tej stronie - przychylając się do naszych postulatów i wyrażając troskę o przestrzeganie
zasad etycznych naszego zawodu - do czego zapraszamy wszystkich psychologów.

Bardzo dziękujemy za Państwa, wyrażone podpisem, wsparcie.

Anna Bersz, przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Prof. Lidia Cierpiałkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. Czesław Czabała, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Aldona Czajkowska, ośrodek ReGeneRacja, Warszawa
Dr hab Krystyna Drat- Ruszczak, prof. SWPS, Sopot
Justyna Dąbrowska, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
Iza Falkowska, Zespół Pomocy Psychoterapeutycznej, Warszawa
Hanna Jaworska,Warszawa
Dr Małgorzata Kostecka-Walenta, Szpital Nowowiejski, Warszawa
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Ośrodek Terapii Systemowej, Kraków
Anna Król-Kuczkowska, Pracownia Humani, Poznań
Prof. Andrzej Leder, Zespół Pomocy Psychoterapeutycznej, Warszawa
Maria Marquardt, Katowicki Instytut Psychoterapii, Katowice
Zofia Milska-Wrzosińska, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
dr Jerzy Pawlik, Ośrodek Psychoterapii „Rasztów”, Warszawa.
Jacek Rydlewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dr Zuzanna Toeplitz, UW, Warszawa
Dr Andrzej Wiśniewski, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Niżej podpisany/a:
Anna Król-Kuczkowska
Pracownia HUMANI
60-651 Poznań
autor9329@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 4 )

O etyce autorów listu (NIE)
01-04-2013 ( odpowiedz )
http://a1.nie.com.pl/art27425.htm
Kiedy wreszcie zacznie działać ustawa o zawodzie psychologa? (KIEDY?)
23-02-2013 ( odpowiedz )
Kiedy wreszcie powstaną izby psychologów aby wzorem izb lekarskich móc pociągać do odpowiedzialności za różne obrzydliwe działania także członków tej grupy zawodowej?
      Szukajcie a znajdziecie ( marys01 )
25-02-2013 ( odpowiedz )      
http://www.facebook.com/#!/Ustawa Zamiast wiecznie tylko pytać i biadolić - można się przyłączyć. Zapraszamy! Pójdzie szybciej :)
dlaczego przeciw.. ( kain yorick )
22-02-2013 ( odpowiedz )
Jakkolwiek zgadzam się z ideą petycji, jednak po roku od rozpoczęcia tematu może warto by przedstawić choć zarys programu pozytywnego, wskazać propozycję rozwiązania. Nauka winna służyć budowaniu..

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Król-Kuczkowska, Pracownia HUMANI. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl