Wizyt: 76,504,864
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 7558
Kraków 11.07.2011

Równe traktowanie osób chorujących somatycznie i psychicznie


Podpisy za petycją: 2,799 (1,987)
przeciw: 153 (101)

Do:
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier RP Donald Tusk, Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Elżbieta Radziszewska - Biuro ds. Równego Trakt.
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa,
Al.Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa,
ul.Miodowa 15 00-952 Warszawa
listy@prezydent.pl, kontakt@kprm.gov.pl, bprt@kprm.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl


„Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”
Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie

W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich - a także
środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania
osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być traktowana
marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednak jest to
możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej.
Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej redukcji realnych nakładów na psychiatrię, które pozostaje w tyle
za nakładami na inne dziedziny ochrony zdrowia. Taka polityka zdrowotna nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i jest
dotkliwa dla chorych i ich bliskich, jak również dla nas wszystkich. Należy przecież uwzględnić także koszty pośrednie,
wynikające z niedostrzegania poważnych następstw choroby potęgowanych pogarszającą się kondycją opieki psychiatrycznej:
kosztów bezrobocia, obciążenia rodzin, długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu liczby hospitalizacji
stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych i bezdomności.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest planem stopniowej, ale zasadniczej zmiany pozycji zdrowia
psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozporządzenie Rady
Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128) nałożyło na samorządy każdego
szczebla obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP.
Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków finansowych
przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, nad którymi
obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza
się średnio 5-6 procent środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi nieco ponad 3
procent. Dzieje się tak, mimo stanowiska Konwentu Marszałków z grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego
podwyższenia do poziomu co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział wydatków na
opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek do granicy opłacalności.
W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy
naturalnego partnera w realizacji opieki psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania.
Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, będziemy pomagać samorządom w
staraniach o program naprawczy dla psychiatrii przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach
realizacji NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi
Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”. Domagamy się równego traktowania
osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
Polsce. Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju.

Niżej podpisany/a:
Andrzej Cechnicki
Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
31-115 Kraków
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 121 )

Pomagamy chorym osychicznie ( ponadprzecietni )
02-07-2012 ( odpowiedz )
Jak pomóc chorym psychicznie?Jak wiele jest organizacji tak wiele jest metod. Wejdź na http://www.ponadprzecietni.org.pl by wesprzeć nasze działania.
Cechnicki się reklamuje idą wybory!! (świnią się na kasę)
03-10-2011 ( odpowiedz )
komentzra szkoda słów
MÓWMY NIE PRZYMUSOWI PSYCHIATRYCZNEMU (GOSIA)
03-10-2011 ( odpowiedz )
Mówmy nie przymusowi psychiatrycznemu,ubezwłąsnowolnieniu,oraz tym wymyslanym co chwilę chorobom tzn.ADHD i innym .Mówmy stanowczo nie
UBEZWŁASNOWOLNIENIE SPOSOBEM NA NIEPOKORNYCH ( omvares )
02-10-2011 ( odpowiedz )
O psychologu którzy wydają orzeczenia zdrowym i ineligientnym ludziom

L I N KI : Posłuchajmy - Jak łatwo zostać ubezwłasnowolnionym???

Jak przejąć czyjąś rentę lub mieszkanie, wysłać na leczenie psychiatryczne albo antyalkoholowe? Wystarczy niewygodną osobę ubezwłasnowolnić. Z roku na rok coraz więcej osób w Polsce traci prawo do decydowania o sobie. Jeszcze w latach 80. ubezwłasnowolnionych było 20 tys. osób, dziś już ponad 60 tys

L I N K - -- UBEZWŁASNOWOLNIENIE NA PRZEJĘCIE CZYICHŚ PIENIĘDZY

Zabezpieczenie się przed przymusem psychiatrycznym! ( OMVARES )
02-10-2011 ( odpowiedz )
Dzięki specjalnemu upoważnieniu pacjenta PatVerfü w Niemczech można już zabezpieczyć się przed PRZYMUSEM psychiatrycznym! Polacy mieszkający w Niemczech dłużej, niż 6 miesięcy w roku, mogą korzystać z PatVerfü®, obowiązującego obecnie - na podstawie Konwencji Haskiej o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich z dn. 13.01.2000 - na terenie sześciu krajów: Niemcy, Francja, Finlandia, Estonia, Szkocja i Szwajcaria. Artykuł powiązany:L I N K: Niemcy ogranicvzyli samowolę psychiatrów Uważam, że również w Polsce powinny istnieć takie możliwości, dające obywatelom prawo do decydowania o sobie. Wszyscy moglibyśmy czuć się bezpiecznie. Jest to podstawowa zasada w kraju, w którym mówi się tyle o przestrzeganiu praw człowieka. Furtką i luką prawną jest system psychiatryczny, który nie zwracając uwagi na wolę i dobro danej jednostki, lub fałszywie ją pojmując, może każdego z nas pozbawiać wolności – w imię pomocy, zdrowia i naszego dobra! Jak złudna jest to” pomoc” widać jest coraz częściej. Krzywda wynikająca z upodlenia ludzi w zakładach psychiatrycznych jest nie do opisania i nie może być dłużej tolerowana! Więcej informacji:http:// www.anty-psychiatria.info/cms/pages/info-patverfue.php
Zgłoś nadużycie w psychiatrii! ( omvares )
02-10-2011 ( odpowiedz )
Stowarzyszenie jest międzynarodową organizacją praw człowieka, działającą w zakresie przymusu psychiatrycznego, a jego celem jest zniesienie środków przemocy psychiatrycznej w ogóle oraz propagowanie podstawowych praw do samostanowienia, wolności i godności człowieka. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy Psychiatrycznej
zobacz filmik! (Agata)
26-09-2011 ( odpowiedz )
Pomysłodawca petycji dziękuje podpisującym. Zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=4UOv_DdP8Mg
histeria (macica)polegała na zastyganiu na pare dni w pozie. (Rudlicki)
22-09-2011 ( odpowiedz )
Histerię leczono od starozytności wibratorami. Nie ma nic wspólnego z tym, co pisza o histerii kobiece pisma, iżby kobietom chodziło o wolę polepszania stosunków społecznych- wibratorami?
Nauki humanistyczne w ochronie zdrowia psychicznego (wika)
11-09-2011 ( odpowiedz )
Psychiatria jest gałęzią nauk medycznych i zajmuje się nie tyle ochroną zdrowia psychicznego, co leczeniem zaburzeń psychicznych - i to takich spośród nich, które podlegają medycynie. Ochroną zdrowia psychicznego oraz ogromną większością występujących współcześnie, a wywołanych przez zmiany cywilizacyjne, zakłóceń i zaburzeń zdrowia psychicznego, zajmują się z natury rzeczy głównie nauki humanistyczne, w tym antropologia (filozoficzna), psychologia, pedagogia. Dlatego środki na ochronę zdrowia psychicznego w żaden sposób nie mogą być "oddelegowane" tylko do psychiatrii, jak chciałaby petycja. Ponieważ ona zajmuje się tylko - jej przypadającą - częścią problemu.
Wyrażam moje POPARCIE DLA PETYCJI !!! (Elżbieta)
05-09-2011 ( odpowiedz )
RÓWNY PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH na leczenie chorób somatycznych i psychicznych powinien być czymś OCZYWISTYM. Dobrze, że są ludzie, którzy rozumieją ich specyfikę i walczą o należne każdemu pacjentowi chorującemu psychicznie prawo. Prawo do równego traktowania.
popieram ( pietrek )
02-09-2011 ( odpowiedz )
Zapraszam na strone http://www.otworzciedrzwi.org Jak dzialaja ludzie po kryzysach psychicznych, czy warto poswiecim problemom psychicznym troche uwagi i zrozumienia. Odpowiedz sobie sam.......
ta petycja jest potrzebna (Agata)
02-09-2011 ( odpowiedz )
Gdyby nie takie akcje jak ta, opinia publiczna nawet by nie wiedziała, że istnieją takie rażące nierówności w podziale środków na opiekę zdrowotną! Dziękujemy za uświadomienie nam wagi sytuacji.
c. d. popieramy! (liwia)
02-09-2011 ( odpowiedz )
Gdyby nie lekarze i personel medyczny, gdyby nie lekarstwa i możliwość hospitalizacji, nie wiem, co by z nią dzisiaj było. Ten obszar opieki zdrowotnej w żadnym wypadku nie może być zaniedbywany!
c. d. popieramy! (liwia)
02-09-2011 ( odpowiedz )
Przeżywała subiektywnie to, co w przeciętnym życiu zdarza się rzadko: jedynie na wojnie, podczas klęsk żywiołowych, wypadków…
c. d. popieramy! (liwia)
02-09-2011 ( odpowiedz )
choć w urojeniach, to jednak w sposób rzeczywisty przeżywała śmiertelny lęk, podejmowała trudne, dramatyczne decyzje „na śmierć i życie”, wielokrotnie też „umierała”.
popieramy! (liwia)
02-09-2011 ( odpowiedz )
Popieram petycję całym sercem! Choroba psychiczna jest straszna. To, co opowiadała mi koleżanka, nie mieści mi się w głowie. Praktycznie, kiedy ja doświadczałam życia - ona o życie WALCZYŁA.
zaufanie ( Piotr Cebula )
31-08-2011 ( odpowiedz )
Zyjemy w czasach kryzysu wielu fubdamentalnych wartosci, jak rowniez utraty zufania.do ludzi. Zawod lekarza, nauczyciela i ksiedza zawsze kojarzony byk z powolaniem do sluzby innym ludziom. Zaufajmy
POPIERAM PETYCJĘ (BARBARA)
31-08-2011 ( odpowiedz )
Jestem osobą po kryzysach psychicznych i uważam, że solidarnie z pracownikami psychiatrii powinniśmy się domagać równego traktowania chorych i zwiększenia funduszy z budżetu na psychiatrię, w tym na psychiatrię środowiskową która pomaga wyjść z choroby,często zapobiega nawrotom i przynosi skuteczną pomoc w cierpieniu
Witam, zaliczke dla grupy 19.-22.6.2011 zostala zaplacona. ( Piotr Cebula )
30-08-2011 ( odpowiedz )
Proponuje przemyslenie sobie piosenki Wojciecha Mlynarskiego pt. Cyrk http://www.youtube.com/watch?v=TFNMGqRyFs8 bardzo pouczjace
Komu ma służyć petycja (wika)
30-08-2011 ( odpowiedz )
No więc moim zdaniem w petycji NIE CHODZI „o ludzi po kryzysach psychicznych, ich rehabilitację, jak również o profilaktykę, czyli zapobieganie chorobom psychicznym” - chociaż tak jest w niej napisane. Nie chodzi w niej o tych, którzy tworzą ”narastający w naszym kraju problem zaburzeń psychicznych” - oni wszyscy to ta „wielka rzesza naszych bliskich” z petycji - która PSYCHIATRII NIE POTRZEBUJE! Choć jak najbardziej potrzebuje pomocy i ochrony zdrowia psychicznego. Psychiatria czasem służy tu pomocniczo (zdarza się, że potrzebne są leki) oraz w wyjątkowych przypadkach (np. silne skłonności destrukcyjne i autodestrukcyjne), ale psychiatria z samej swojej natury również może SZKODZIĆ! „Wielka rzesza naszych bliskich” NIE JEST pacjentami psychiatrycznymi. Zapobieganie ”narastającemu w naszym kraju problemowi zaburzeń psychicznych” także - absolutnie - nie należy do psychiatrii. Ulokowanie tej „rzeszy” w petycji, która upomina się o pieniądze (tylko) dla psychiatrii, NIE JEST UZASADNIONE racjami merytorycznymi.
Thomasz SZasz cz.1 ( Piotr )
29-08-2011 ( odpowiedz )
„Kiedy władze szkolne mówią matce, że jej syn jest chory i potrzebuje leków, to skąd ona ma wiedzieć, że to po prostu jest kłamstwo?Jak rozpozna, że to, co „eksperci” nazywają teraz zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, po prostu nie jest chorobą? Taka matka nie zna przyszłości psychiatrii. Nie wie, że psychiatrzy od dawien dawna używają terminów diagnostycznych, tak zwanych „terminów diagnostycznych”, do manipulowania ludźmi.Podam tylko parę przykładów: Kiedy czarny niewolnik uciekał na wolność, to powodem ucieczki nie było jego pragnienie wolności, tylko jego „choroba psychiczna” zwaną drapetomanią , od greckiego słowa drapetes – ucieczka , i mania. Ja sobie tego nie wymyśliłem! To była oficjalna diagnoza… Tak jak teraz ADHD… Kobiety, połowa ludzkiej populacji oczywiście, jeśli były na tyle nierozsądne by buntować się przeciwko dominacji mężczyzn, to cierpiały na poważną chorobę zwaną histerią, spowodowaną rozwiązłością! Oczywiście, żadne z tych zachowań nigdy nie było … i oczywiście nie jest chorobą. T5ak jak nie jest chorobą zespół niedoboru uwagi ADHD.Prof.
Prof Thomasz Szasz cz 2 ( Piotr )
29-08-2011 ( odpowiedz )
Żadne zachowanie, poprawne czy niepoprawne, nie jest i nie może być chorobą! Zachowanie to nie choroba! Dlatego nie jest ważne, jak zachowuje się dziecko. Tu nie ma, czego badać. Jeśli jest chory, to musi istnieć jakaś przyczyna, którą ustalą lekarze i badania lekarskie. Dlatego lekarz, jak tylko przyjdziesz do niego, każde pobrać ci krew i zrobić prześwietlenia. On nie ma ochoty słuchać opowieści o tym , jak ty się zachowujesz! Kiedy ja poszedłem na uczelnie medyczną, 60 lat temu było tylko parę chorób umysłowych. Chyba nie więcej niż sześć czy siedem. Teraz jest ich więcej niż trzysta! Wciąż nowe są, cytuję,” odkrywane” na co dzień. Wystawianie dziecku opinii o chorobie umysłowej to odciśnięcie na nim piętna osoby chorej umysłowo, a nie diagnoza. Podawanie dziecku leku psychiatrycznego jest truciem, a nie leczeniem. Od dawna twierdzę, że psychiatra dziecięcy jest jednym z najniebezpieczniejszych wrogów nie tylko dzieci, ale też dorosłych, wszystkich tych, którym leży w sercu dobro dwóch najdelikatniejszych, najcenniejszych rzeczy.
Prof Thomasz Szasz psychiatra cz3 ( Piotr )
29-08-2011 ( odpowiedz )
Tymi dwiema rzeczami są dzieci i wolność. Pytam , jak rodzice mogą ochronić swoje dzieci przed naciskiem na leczenie psychiatryczne? To znaczy, przed przymierzem rządu i psychiatrii? Myślę, że w ostatecznym podsumowaniu, mogą to zrobić jedynie otwierając oczy, uwalniając się od poglądu, że to, co gnębi nieszczęście i niegrzeczne dziecko, a oczywiście takich dzieci jest wiele, właściwie to każde dziecko czasami…. Że takie dziecko cierpi na chorobę psychiczną, i że tak zwana terapia może mu pomóc. Tak po prostu nie jest. Choroby to niesprawność ludzkiego ciała, Serca, wątroby nerek mózgu itd. Gorączka krwotoczna jest chorobą. Jeśli zobaczysz chorego na nią, to nie będziesz mieć wątpliwości , czy to choroba. Gorączka sobotniej nocy… wystarczy rozumieć metafory! Gorączka sobotniej nocy nie jest chorobą. Właściwie to, dlaczego nie? Ponieważ wszyscy wiemy ,że to tylko takie wyrażenie, metafora , wyrażenie poetyckie. Tak samo jest że wszystkimi chorobami umysłowymi. Wyrażenie choroba umysłowa to przenośnia. Zadanie jakie przed sobą postawiliśmy, zwalczania nacisku psychiatrycznego, jest ważne. Ja myślę , że jest ważne, wszyscy tu uważamy, że jest ważne. Choć jeszcze nie dość ludzi wie, że to ważne. To chlubne zadanie w którego realizacji musimy, bez względu na trudności , wytrwać. Nasze sumienie nie pozwala nam odpuścić.”
O KOGO chodzi w petycji? (wika) ( Piotr Cebula )
29-08-2011 ( odpowiedz )
Odpowiedz: chodzi o ludzi po kryzysach pszychicznych, ich rehab ilitacje jak rowniez o profilaktyke czyloi zapobieganiu chorom psychicznym, poniewz zanotowuje sie powazny wzrost liczby tych chorych
O KOGO chodzi w petycji? (wika)
29-08-2011 ( odpowiedz )
Poprawiam się. O co chodzi w petycji, jest jasne: chodzi o pieniadze. Moje pytanie powinno było brzmieć: O KOGO chodzi w petycji? Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo ważna.
Kto streści, o co chodzi w petycji? (wika)
29-08-2011 ( odpowiedz )
Uważam to za ważne. Ja widzę w petycji różne problemy wrzucone do jednego worka, niedookreślone i wymieszane. Skutki tego pomieszania widać w większości komentarzy-sporów: jakby w tych sporach każdy z komentujących mówił o czym innym. Widać je także - choć inaczej - w komentarzach przy podpisach: komentarze te z zasady traktują temat "hurtem". jakby bez jego rozumienia: wypowiedzi, zwłaszcza te "na tak", są z zasady całkiem puste i bezosobowe. (To ostatnie sprawia niepokojące wrażenie, jakby nie wyrażały przekonań własnych.)
POPIERAM ! Stop zbrodniom intelektualnym w psychiatrii! ( STOP !! )
28-08-2011 ( odpowiedz )
glosujmy przeciw tej uludzie do Piotra ( Piotr Cebula )
27-08-2011 ( odpowiedz )
znak rozpoznawczy. Nie sztuka z ukrycia i anonimowo jak snajper strzelac zza wegla.Czlowieku opanuj sie.
glosujmy przecie tej uludzie - do Piotra ( Piotr Cebula )
27-08-2011 ( odpowiedz )
-/ nie wiem dlaczego nie chce mi przyjac wiecej tekstu/ napisz komentarz. W tej chwili przypomonarz mi pewnego Pana na wysokim stanowisku w Polsce, ktore zieje nienawiscia jak Smok Wawelski. i to jest
Glosujmy przeciw tej uludzie cd. ( Piotr Cebula )
27-08-2011 ( odpowiedz )
....Ciebie kilku szpitali psychiatrycznych i prosze porozmawiaj z kilkudziesiecioma pacjentami. Oczywiscie musisz sprawic, zeby, przyjeli Cie jako pacjenta.Posiedz kilka miesiecy w szpitalu i pozniej
Głosujmy przeciwko tej ułudzie! ( Piotr ( Piotr Cebula )
27-08-2011 ( odpowiedz )
Jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy teoretycznej na temat psychiatrii. Ja natomiast we wszystkich aspektach zycia jestem pragmatykiem, dlatego zapraszam Cie do pobytu w kilku wybranych przez..........
Diagnozy psychiatryczne (Gosia)
27-08-2011 ( odpowiedz )
A więc słyszy się tu i ówdzie że co chwilę jak na życzenie wymyślane są nowe diagnozy, nowe choroby ileż jeszcze tych chorób (to już jest tak a [niedługo to na każdą osobę coś się znajdzie] i jak zostanie to przypisane wbrew jej woli to wtedy zrozumie, w co tak naprawdę wieży albo wierzył kiedyś, kiedy jeszcze żył w swoim niewinnym świecie i nie zaznał tej wspaniałej opini, jaką jest np. "diagnoza psychiatryczna”, która zostaje na całe życie
Głosujmy przeciwko tej ułudzie! ( Piotr )
27-08-2011 ( odpowiedz )
Nie można zapobiegać zaburzeniom psychicznym. Ba w psychiatrii nie istnieje nawet coś co można by nazywać "leceniem" gdyż nie jest znana etiopatogeneza tych "zaburzeń". Owe "leczenie" sprowadza sie do skutków zachowania a nie przyczyn. Wyjątkiem jest tu jedynie psychoterapia i nerwice. Dlatego nieporozumieniem wydaje sie zapobieganie czemuś czego nie widać np. zaburzenia typu borderline , ADHD. Zapobieganie czyli co nowe rozpoznania dla tych dzieci? Udowodnionio przecież że w niczym im to naznaczanie nie pomaga a WRĘCZ SZKODZI. LINKI: Spot przeciwko stygmatyzacji psychiatrycznej Prof. Thomas Szasz mówi o problemie współczesnej psychiatrii
Jestem zdziwiona tutaj nagonką na psychiatrię, ( jesienna ( Piotr Cebula )
26-08-2011 ( odpowiedz )
Pisze to w imieniu Stowarzyszenia Otworzcie Drzwi http://www.otworzciedrzwi.org ma Pani racje, od lat walczymy o rowne prawa dla psychiatrii zapraszam na nasza strone i przylaczenie sie do petycji
      Ochrona Zdrowia Psychicznego (wika)
27-08-2011 ( odpowiedz )      
Uwaga, uwaga! Czy sformulowanie: Ochrona Zdrowia Psychicznego nie oznacza właśnie OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ? Jeśli tak, to psychiatria jest tu zasadniczo nie na miejscu, bo jest po prostu - spóźniona. Ona leczy zaburzenia już rozwinięte. I leczy głównie chemią, taką, która już znajduje się poza pojęciami: OCHRONA jak też OCHRONA ZDROWIA. Ochrona zdrowia psychicznego to ZAPOBIEGANIE rozwojowi choroby psychicznej. Bardzo proszę o glosy, kto rozumie temat tak jak ja.
Jestem zdziwiona tutaj nagonką na psychiatrię, ( jesienna )
23-08-2011 ( odpowiedz )
Choruję od 16 roku życa na chorobę afektywną dwubiegunową, za sobą mam 7 pobytów w szpitalu i dwie serie elektrowstrząsów. gdyby nie zdobycze psychiatrii dawno by mnie już na tym świecie nie było, a tak udaje mi się mimo wszystko prowadzić w miarę normalne życie. Leki w tej chorobie to podstawa i są coraz lepsze. lekarze są różni, szpitale też. Jestem przerażona, że NFZ od kilku lat nie refunduje elektrowstrząsów - to dla osób lekoopornych jedyny ratunek.
Prawo do własnego wyboru ( Gosia )
23-08-2011 ( odpowiedz )
A więc ustawy, które powstały nie dają możliwości obrony ludziom, degradują ich i nie mają oni szans się podnieść prawnie. A przecież nie o taka Polskę walczyli nasi dziadkowie, tyko o ład i zrozumienie drugiego człowieka a nie trzymanie go na siłę w psychiatryku. Dajmy ludziom wole niech sami decydują za siebie nie zabierajmy im wolności!
Linki ukazujące prawdziwe oblicze psychiatrii ( Piotr ) ( Piotr Cebula )
19-08-2011 ( odpowiedz )
Wez pod uwage Piotrze, ze nawet gdyby do konca uwierzyc w to co piszesz to trzeba wiedziec ze powstal wciaz rozszerzajacy sie ruch obrony pacjenta, ktory zaowocowal Ustawa o ch ochronie,
Współczesna terapia: (terapia szokowa)
19-08-2011 ( odpowiedz )
Łamanie praw człowieka w psychiatrii ( Piotr Cebula )
18-08-2011 ( odpowiedz )
Piotrze, zgadzam sie z Toba, wiec wez pod uwage swoje slowa, bo moze jako jeszcze niezdiagnozowany trafisz pod opieke psychiatrow i Twoje kalumnie na psychiatrie obruca sie przeciw Tobie
odp : Piotr Cebula :Łamanie praw człowieka w psychiatrii ( Piotr )
18-08-2011 ( odpowiedz )
Badania w dziedzinie psychiatrii dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś praktycznie biorąc - nikt nie jest zdrowy a błędy to proste sposoby na zdobycie doświadczenia przez psychiatrów. Jest takie powiedzenie: nazywaj rzeczy po imieniu a zmienią się w oka mgnieniu :-) miłego dnia

1 |  2 |  3 |  4


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Andrzej Cechnicki, Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl