Wizyt: 75,436,210
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 6446
Kraków 26.01.2011

Protest przeciwko zabudowie wzgórza Parnas w Pieskowej Skale


Podpisy za petycją: 1,406 (1,045)
przeciw: 3 (1)

Do:
Starostwo Powiatowe w Krakowie

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
pzymon@powiat.krakow.pl,wydzial.ab@powiat.krakow.pl


Niżej podpisani miłośnicy i przyjaciele Ojcowskiego Parku Narodowego oraz jego przyrody, skupieni wokół Niezależnego
Serwisu Internetowego "Ojcowski Park Narodowy", stanowczo protestujemy przeciwko planom zabudowy infrastrukturą
hotelową wzgórza Parnas, zlokalizowanego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego i bezpośrednim sąsiedztwie Zamku w
Pieskowej Skale.
Planowany obiekt wpłynie negatywnie zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i niepowtarzalność krajobrazu Ojcowskiego
Parku Narodowego.
Inwestycja będzie zagrożeniem dla gatunków chronionych obszarem Natura 2000, m.in. objętego ochroną ścisłą kruszczyka
szerokolistnego, zaburzone zostaną korytarze ekologiczne, co w konsekwencji doprowadzi do zamierania przyrody w OPN.
Zostaną wybudowane drogi dojazdowe, parkingi dla gości hotelowych, zwiększy się penetracja lasu, budynki utrudnią
przeloty ptaków, pojawi się hałas.
Powstanie planowanego kompleksu hotelowego spowoduje, w myśl równości prawa dla wszystkich, naciski kolejnych
inwestorów na zabudowę otuliny Parku. Natychmiast powróci pomysł osiedla Cianowice-ogród, powstaną kolejne projekty
lokowania uciążliwych dla środowiska obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, którego przyroda już w chwili obecnej
jest poddawana olbrzymiej antropopresji. Skończy się to całkowitą izolacją Ojcowskiego Parku Narodowego na skutek
zabudowania jego granic ze wszystkich stron.

Popieramy stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Rady Naukowej Parku która negatywnie zaopiniowała
planowaną inwestycję na wzgórzu Parnas.

Do wiadomości:
- Urząd Gminy Sułoszowa
- Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego

Niżej podpisany/a:
Piotr Łotocki
30-079 Kraków
admin@opn.most.org.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 2 )

Podpisz petycje (Petycja)
10-02-2011 ( odpowiedz )
http://www.petycje.pl/petycja/6528/apel_o_autobus_500.html
Dlaczego nie dostaję wiadomości do zweryfkowania? (Anna)
03-02-2011 ( odpowiedz )
Podpisałam się i podałam porawny e-mail, mimo wszystko nie dostalam wiadomości do zweryfikowania. Co się mogło stać?

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Piotr Łotocki. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl