Wizyt: 76,550,284
Podpisów: 2,425,556
Dokument Nr 13053
Konin 24.05.2018

Petycja w sprawie budowy przystanku kolejowego Konin Wschód, przy ulicy Okólnej


Podpisy za petycją: 19 (11)
przeciw: 0 (0)

Do:
Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK

Paweł Neumann, dyrektor
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
(61) 633-23-00
ire.zachodni@plk-sa.pl


Od lat w Koninie istnieje problem niemożność skorzystania z transportu kolejowego osiedli położonych na wschód od
głównej stacji Konin. Dotyczy to głównie osiedla V, Niesłusz, Morzysław, Glinka, Zatorze, po likwidacji pociągów
pasażerskich na linii kazimierskiej (LK388) i zaprzestania obsługi przystanku Konin Niesłusz. Utrudniło to dość poważnie
dostępność kolei pasażerskiej w mieście, zwłaszcza w jego wschodniej części. W przypadku osiedla Chorzeń i Nowy Dwór nie
ma takiego problemu, głównie z powodu budowy w 1986 roku przystanku osobowego Konin Zachód, który ułatwił korzystanie z
transportu kolejowego mieszkańcom zachodniej części Konina. Zaniechanie lub brak projektowania przystanku Konin Wschód
wpłynęło niekorzystnie na skomunikowanie wschodnich osiedli miasta z koleją i zwiększyło korki. W wymienionych
dzielnicach znajdują się także szkoły - Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Górniczych i uczelnie wyższe - Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, do których jest obecnie utrudniony dostęp ze strony transportu kolejowego.


Domagamy się ujęcia w projekcie modernizacji linii kolejowej nr 3 i budowy przystanku osobowego Konin Wschód, w
okolicach ulicy Okólnej, w miejscu obecnego przejazdu kolejowego kategorii A. Ułatwi on dojazdy do pracy, szkoły zarówno
w Poznaniu, w Kutnie, jak i samym Koninie. Między stacjami Konin a Kutno kursuje 8 par pociągów spółki Koleje
Wielkopolskie. Obecnie mieszkańcy w/w osiedli a także studenci PWSZ i uczniowie w/w szkół nie mogą z nich korzystać,
gdyż muszą dojechać do głównej stacji, korzystając z własnego samochodu, bądź uciążliwej komunikacji miejskiej, co
przyczynia się do zmniejszenia atrakcyjności podróży koleją, zakorkowania miasta i zwiększenia smogu. Budowa 2
jednokrawędziowych peronów przybliży transport kolejowy dla osiedla V, Niesłusz, Morzysław, Glinka oraz Zatorze dla
mieszkańców, pracowników, studentów. Jak powszechnie wiadomo, od 15 lipca 2018 roku rozpoczyna się 2 etap modernizacji
LCS Konin na odcinku Konin - Koło. Jest to idealny czas na przygotowanie projektowe inwestycji oraz budowę 2 peronów
przy ulicy Okólnej, które umożliwią dojazdy do pracy i szkół a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
mieszczącej się zarówno na V osiedlu, jak i na Morzysławiu.


Głównymi korzyściami z budowy przystanku będą:
a) zmniejszenie ilości samochodów i korków w mieście Koninie, w związku z częściowym przeniesieniem potoków podróżnych
b) poprawa dostępności transportu kolejowego dla miasta Konina, zwłaszcza w osiedlach wschodnich
c) poprawa atrakcyjności transportu kolejowego, co przełoży się na większe potoki podróżnych
d) ułatwienie dojazdów dla podróżnych do pracy, szkół i uczelni (PWSZ Konin)
e) aktywizacja pasażerska osiedli V, Niesłusz, Morzysław, Glinka oraz Zatorze
f) stworzenie dogodnego punktu przesiadkowego z kolei na komunikację miejską (przystanek Okólna MZK Konin)

W imieniu społecznego komitetu liczymy na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Z poważaniem

Maciej Głowicki

Niżej podpisany/a:
Maciej Głowicki
62-510 Konin
autor13053@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Maciej Głowicki. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl