Wizyt: 75,979,691
Podpisów: 2,424,417
Dokument Nr 13043
Radomsko 16.05.2018

!!!STOP WYCINCE DRZEW W RADOMSKU!!!


Podpisy za petycją: 100 (60)
przeciw: 1 (1)

Do:
Urząd Miasta Radomska oraz Rada Miejska w Radomsku

Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko


W Radomsku w ostatnich latach wycięto setki drzew. Dewastacja zieleni miejskiej, zielonych płuc miasta trwa nieprzerwanie. W Radomsku
ogołocono wpisany na listę zabytków Park Świętojański, wycinając ponad 110 drzew, całkowicie wycięto drzewa na skwerze przy ul.
Sierakowskiego, wycięto tam 28 drzew, oraz niezliczoną ilość wzdłuż ulic, na placach i między blokami na osiedlach mieszkaniowych.
Niestety to nie koniec rzezi zieleni w Radomsku. Projekty rewitalizacji głównej arterii miasta, ulicy Reymonta, zakładają wycinkę
wszystkich drzew na całej jej długości. Jakby tego było mało urzędnicy poinformowali o zamiarze wycięcia wszystkich drzew przy ulicy
Leszka Czarnego. Działania te stoją często w sprzeczności z opiniami dendrologa.

Niestety do tej pory nie mogliśmy liczyć na lokalnych polityków, którzy prezentują trzy postawy: od chęci wycięcia w pień zieleni w mieście
przez milczące przyzwolenie na dewastację po targowanie się czy wyciąć 20%, 50% czy 80% zdrowego drzewostanu.


Podpisz petycję i wesprzyj nasze 3 postulaty:

1. Natychmiastowe i całkowite wstrzymanie wycinki drzew w Radomsku, do czasu przyjęcia przejrzystych i jawnych procedur opartych
o konsultacje z ekspertami, a także z mieszkańcami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody.

2. Dodanie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta w Radomsku (piątek 18 maja 2018) punktu dotyczącego omówienia polityki
miejskiej dotyczącej regularnej wycinki terenów zielonych w Radomsku i dopuszczenie do głosu mieszkańców Radomska.

3. Przedstawienie do publicznej wiadomości wszystkich faktów i dokumentów w oparciu o które podjęto decyzje o masowej wycince
drzew w Radomsku w celu przeprowadzenia społecznej oceny czy działania te były oparte o racjonalne przesłanki i zgodne z
porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyjęcie naszych postulatów między innymi pozwoli na:

1. SKUTECZNIEJSZĄ WALKĘ ZE SMOGIEM, ponieważ drzewa neutralizują zanieczyszczenia powietrza – mniejsze cząsteczki pochłaniają,
większe osiadają na liściach i gałęziach. Dzięki temu potrafią ograniczyć zapylenie powietrza nawet do 75%. Im bliżej drogi znajdują się
drzewa, tym ich możliwości oczyszczające stają się większe (Radomsko jest na czarnej liście Światowej Organizacji Zdrowia, znajduje
się pośród 30 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie);

2. OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA PODTOPIEŃ, ponieważ drzewa osuszają grunt i chronią przed podtopieniami w czasie ulewnych
deszczy, pobierając wodę przez liście i korzenie. Około 30% opadów nigdy nie spada na ziemię, bo zatrzymywane są na liściach i
gałęziach oraz pniu drzewa. Kolejne do 30% opadów absorbują korzenie (w Radomsku coraz częściej dochodzi podtopień, które
paraliżują życie miasta, zalewanie dróg wodami opadowymi, w szczególności przy mostku i rondzie przy ul. Sierakowskiego)

3. POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, niwelują występowanie tzw. „miejskich wysp ciepła” powstających w efekcie
nadmiaru betonu, szkła i asfaltu, obniżając temperaturę powietrza, obniżają agresję, stres, napięcie i ciśnienie krwi, również u osób
prowadzących auta.

Niżej podpisany/a:
Dawid Wawryka przewodniczący komitetu STOP wycince
97-500 Radomsko
wawryka.dawid@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Dawid Wawryka przewodniczący komitetu STOP wycince. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl