Wizyt: 76,003,521
Podpisów: 2,424,429
Dokument Nr 13030
Wrocław 06.05.2018

Petycja w sprawie dokończenia północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia


Podpisy za petycją: 795 (663)
przeciw: 8 (5)

Do:
Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia

Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9; 50 – 107 Wrocław
Urząd Miejski Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław


Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9; 50 – 107 Wrocław

Pan Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław

Pan Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Pani Elżbieta Urbanek
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław

W imieniu mieszkańców północnej części Wrocławia zwracamy się z prośbą o podjęcie działań
w celu dokończenia północnej części Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Poświęckiej do al. Jana III Sobieskiego, w których
określa się:

• Wpisanie projektu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Kamieńskiego do
al. Jana III Sobieskiego do budżetu w najbliższej Prognozie Finansowej Miasta lub pozyskanie środków na ten cel z innych
źródeł,

• Realizację odcinka od ul. Poświęckiej do al. Jana III Sobieskiego w nieprzekraczalnym terminie do 2022 roku

Brak obwodnicy powoduje dramatyczną sytuację komunikacyjną na wrocławskich osiedlach Sołtysowice oraz Polanowice –
Poświętne – Ligota. Na wąskich, osiedlowych ulicach, które nie są przystosowane do poprowadzenia przez nie ruchu
tranzytowego, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych utrudniających codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
Potężne korki, problemy z wyjazdem z osiedli zwiększają frustrację mieszkańców oraz przejeżdżających kierowców.
Ponadto, poprzez brak północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej utrudniony jest ruch w kierunku osiedli Psie Pole,
Pawłowice, czy Kowale oraz wiele innych, co stanowi problem nie tylko dla poszkodowanych nadmiernym ruchem osiedli
ale dla każdego mieszkańca oraz wszystkich przyjezdnych, którzy chcieliby móc swobodnie przemieszczać się pomiędzy
wrocławskimi osiedlami. Kolejnym problemem, który spowodowany jest brakiem obwodnicy jest ponadnormatywny
hałas samochodowy, spowodowany przez nadmierną ilość samochodów przejeżdżających przez nieprzystosowane
do tego osiedlowe ulice oraz zanieczyszczenia od spalin samochodowych, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców.
Problemem jest również fakt, że w rzadkiej sytuacji braku korków na ul. Redyckiej (którą kierowcy traktują jako
przedłużenie obwodnicy i autostrady), notuje się poważne przekroczenia prędkości (co potwierdza mapa Policyjna „Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”) będące niebezpieczeństwem dla mieszkańców. W przeszłości zdarzały się wypadki ze skutkiem
śmiertelnym dla pieszych.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz podjęcie działań mających na celu pozyskanie nakładów finansowych
na projekt, a w niedalekiej przyszłości realizację północnego odcinka Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia.

Wnioskujące Rady deklarują daleko idącą pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Rada Osiedla Sołtysowice
Ul. Przejazdowa 10/1A
51 – 167 Wrocław
soltysowice@osiedla.wroclaw.pl

Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota
Ul. Kamieńskiego 190
51 – 124 Wrocław
polanowice@osiedla.wroclaw.pl

Niżej podpisany/a:
Magadalena Gajewska
Rada Osiedla Sołtysowice
51 - 167 Wrocław
soltysowice@osiedla.wroclaw.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Magadalena Gajewska, Rada Osiedla Sołtysowice. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl