Wizyt: 75,979,688
Podpisów: 2,424,417
Dokument Nr 13013
Bydgoszcz 25.04.2018

Jaki jest los 787 "zagubionych" zwierząt?!


Podpisy za petycją: 42 (36)
przeciw: 0 (0)

Do:
Urząd Miasta Bydgoszczy

Prezydent Rafał Bruski
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
525858913
prezydent@um.bydgoszcz.pl


Prezydencie Bruski! Rado Miasta Bydgoszczy!

W 2017 roku Miasto Bydgoszcz zleciło jednemu z gabinetów weterynaryjnych całodobowe świadczenie usług weterynaryjnych
wobec zwierząt wolno żyjących (dzikich), w tym chorych i rannych, odstraszanie, odławianie ich do własnej klatki lub
odłowni, zapewniania opieki weterynaryjnej, karmienie i po kwarantannie (azylu) wprowadzanie do środowiska naturalnego,
a także transport, przyjęcie, schronienie, dozór i karmienie, zapewnianie opieki weterynaryjnej zwierząt gospodarskich
odebranych właścicielom ze względu na niewłaściwe ich traktowanie w 2017 roku.

Jak wynika z danych uzyskanych od Urzędu Miasta Bydgoszczy, do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt prowadzonego przez
wskazany gabinet weterynaryjny trafiło aż 787 zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy wskazał, że nie
istnieje ich dokumentacja medyczna. Nie ma ich na terenie dzierżawionym przez wskazany gabinet weterynaryjny w
miejscowości Podlaski - fotografie wykonywane od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku pokazują wyłącznie pusty
teren. Niemożliwym jest ich trzymanie w gabinecie weterynaryjnym będącym przybudówką do domu mieszkalnego (zaadaptowanym
garażem). Leczenie jednego zwierzęcia w innych Ośrodkach Rehabilitacji Zwierząt wynosi od około 30 dni do około 180 dni,
a w wielu przypadkach nie przynosi spodziewanych efektów. Zatem co się z nimi stało? Co ze zwierzętami, których leczenie
i rehabilitacja się nie powiodła? Dlaczego w kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy wykazano, że nie
istnieje ich dokumentacja medyczna?

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bydgoszczy powołała komisję, która miała dokonać na miejscu wizji lokalnej wraz z udziałem
organizacji prozwierzęcych i chętnych mieszkańców. Mimo upływu kilku tygodni, komisja ta nie ukonstytuowała się i nie
ustaliła terminu wizji lokalnej. W skład komisji wchodzą radni: Bogdan Dzakanowski, Ireneusz Nitkiewicz i Andrzej Kaczmarek.

Rada Miasta Bydgoszczy i Prezydent Miasta Bydgoszczy - mimo przekazywanych od miesięcy wątpliwości - zdecydowali się
przedłużyć umowę z rzeczonym gabinetem weterynaryjnym na 2018 rok, przy czym nie płaci mu już za leczenie zwierząt, ale
wyłącznie za ich odławianie. Czy zatem Miasto Bydgoszcz zakłada z góry, że nie będą one leczone, ale poddawane eutanazji?


Co działo się z tymi zwierzętami w domniemanym okresie ich leczenia i rehabilitacji oraz jakie były tego efekty?! Gdzie
przebywają teraz?! Czy posiadana przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt pozwala na leczenie i rehabilitację takiej liczby
zwierząt oraz takich gatunków zwierząt?! Żądamy wyjaśnienia losów każdego z 787 zwierząt, które zostały umieszczone w
Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, z którym Miasto Bydgoszcz podpisało umowę, a w skład których zalicza się:
2 dziki
1 jelenia
36 jeży
2 króliki
4 kuny
2 lisy
21 nietoperzy
3 norki
1 ptasznika
1 pytona
13 saren
2 szczury
6 tchórzy
1 boa
12 wiewiórek
2 zające
4 żółwie
1 czaplę (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
6 drozdów (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 dudka (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
8 dzięciołów (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 dzwońca (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 gawrony (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 gęś (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
334 gołębie (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 grubodzioby (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 jaskółki (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 jastrzębia (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
60 jerzyków (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
43 kawki (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 kopciuszka (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 kosa (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 krzyżodzioba (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
23 kwiczoły (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 lelka (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
9 łabędzi (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 mazurka (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno
31 mew/rybitw (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 muchołówki (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 mysikróliki (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 myszołowy (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 orzechówkę (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
2 papugi (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 perkoza (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 pokląskwę (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 puchacza (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
8 pustułek (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
3 rudziki (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
7 sikorek (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
1 słonkę (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
12 sójek (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
29 srok (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
5 szpaków (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
7 wron (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
19 wróbli (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
3 zięby (osobnik dorosły – pisklęta/podloty liczone są osobno)
39 piskląt/podlotów

Niżej podpisany/a:
Mateusz Nesterok
Inicjatywa Ochrony Zwierząt i Przyrody
85-320 Bydgoszcz
nesterokmateusz@op.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Nesterok, Inicjatywa Ochrony Zwierząt i Przyrody. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl