Wizyt: 76,003,535
Podpisów: 2,424,429
Dokument Nr 13011
Warszawa 22.04.2018

Adwokaci odcinają się od bezprawnej uchwały dotyczącej wyłączania sędziów


Podpisy za petycją: 3 (2)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Minister Sprawiedliwości
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
+48 22 505 25 01
nra@nra.pl


W dniu 21 kwietnia 2018 r. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podjęło uchwałę apelującą do pełnomocników procesowych (adwokatów) o
składanie wniosków o wyłączenie wybranych sędziów, wskazanych w treści uchwały przez adw. Romana Giertycha, który jest jej autorem. Poniżej przytaczamy
fragment uchwały.
Nad uchwałą głosowało 113 osób. 53 za; 38 przeciw; 22 wstrzymały się.
"Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych apelujemy do
pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa
uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków o
wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych
sprawach".


Uchwała ta jest niezgodna z prawem, Kodeksem Etyki Adwokackiej oraz zdrowym rozsądkiem. My niżej podpisani adwokaci całkowicie odcinamy się od treści
owej uchwały i nie będziemy jej w żadnym razie respektować. Apelujemy do Prezydium NRA, aby złożyła wniosek do Naczelnej Rady Adwokackiej o uchylenie
tej sprzecznej z prawem uchwały zgromadzenia izby.


Uchylenie rzeczonej uchwały jest konieczne, uważamy bowiem, że Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i
wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, nigdy zaś nie może być wykorzystywana do indywidualnych interesów politycznych.

Niżej podpisany/a:
Franciszek Michera
04-766 Warszawa
franciszek.michera@kurekmichera.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Franciszek Michera. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl