Wizyt: 76,504,834
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 13006
Toruń 17.04.2018

Petycja o utworzenie całodobowego gabinetu ginekologicznego w Toruniu


Podpisy za petycją: 254 (198)
przeciw: 1 (1)

Do:
Prezydent Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia
Pan Michał Zaleski
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 ToruńDANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO
Fundacja Nie Tylko Matka Polka
ul. Głowackiego 44
87-100 Toruń
e-mail: fundacjanietylkomatkapolka@gmail.com
tel.: 609 114 020

Prezydent Miasta Torunia
Pan Michał Zaleski
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

PETYCJA
w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Toruniu

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) Fundacja Nie Tylko Matka
Polka, członkinie organizacji Kolektyw Manifa Toruńska, Toruńskie Dziewuchy, żądają niezwłocznego podjęcia kroków
prawnych, mających na celu otwarcie miejskiego gabinetu ginekologicznego czynnego 7 dni w tygodniu, dostępnego dla
mieszkanek Torunia.
Opieka medyczna w Polsce, w tym także w Toruniu, nie spełnia oczekiwań obywatelek i obywateli. W szczególności jednak
obserwujemy potrzebę poprawy jakości świadczeń ginekologicznych, ponieważ dostęp do nich jest obecnie utrudniony.
Podstawowe przyczyny tych problemów to:
– długie kolejki do ginekologów i wizyt refundowanych przez NFZ, praktycznie uniemożliwiające uzyskanie pomocy
lekarskiej w sytuacjach załamania zdrowia,
– obciążenie „awaryjnej” opieki ginekologicznej świadczonej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dawniej SOR),
– problemy z uzyskaniem recept na środki antykoncepcyjne, w tym na antykoncepcję awaryjną, będące skutkiem niezgodnego z
wymogami ustawy powoływania się na klauzulę sumienia.
Powyższe czynniki sprawiają, że rośnie:
– dominacja prywatnych praktyk ginekologicznych, na które nie mogą sobie pozwolić pacjentki o niższym statusie majątkowym,
– niepewność ogółu pacjentek co do tego, gdzie uzyskają rzetelną opiekę zdrowotną.


Obecnie kobiety:
– podczas wizyty (publicznej lub prywatnej) dowiadują się często, że nie uzyskają recepty na środki antykoncepcyjne z
uwagi na klauzulę sumienia lekarza,
– w przypadku antykoncepcji tzw. awaryjnej tracą kluczowy w wypadku tego środka czas na poszukiwanie lekarza, który
zgodzi się wypisać receptę (nadal nie mając pewności, że faktycznie to zrobi),
– doświadczają niepewności co do jakości pozostałych świadczeń zapewnianych przez lekarza, wobec jawnej deklaracji, że
sumienie lekarza ważniejsze jest od życia i zdrowia pacjentki.
Sytuacja niepewności oraz coraz bardziej poniżające traktowanie, jest naruszaniem prawa pacjentek do opieki zdrowotnej.
Długofalowo prowadzi natomiast do zwątpienia w jakość opieki medycznej, bezradności wobec pojawiających się problemów
ginekologicznych oraz poszukiwania dostępu do antykoncepcji, w szczególności awaryjnej, poza legalnym obrotem. Przypadki
takie zdarzały się często, a czasem doprowadzały nawet do tragedii kobiet.
Uważamy, że publiczna opieka ginekologiczna powinna być wolna od ideologicznych manipulacji i hipokryzji. Dlatego idąc
za dobrym przykładem – płynącym z Poznania i Gdyni – domagamy się powołania miejskiego gabinetu ginekologicznego,
otwartego 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dyżur pełnić mogłyby w nim wyłącznie lekarki ginekolożki i
lekarze ginekolodzy uznający priorytet dobra pacjentki, a zatem nie powołujący się na tzw. klauzulę sumienia. Wizyty w
gabinecie byłyby bezpłatne i finansowane ze środków budżetu miasta. Uważamy utworzenie takiego gabinetu za metodę
rozwiązania problemów wskazanych na początku niniejszej petycji.
Chcemy, żeby europejskie standardy rozciągnęły się także na świadczenia medyczne w zakresie ginekologii. Antykoncepcja
awaryjna w większości krajów Europy dostępna jest tak samo łatwo jak zwykłe prezerwatywy (z czego korzystają osoby,
które stać na wyjazd zagraniczny i przywiezienie zapasu). Część pieniędzy z miejskiego budżetu powinna popłynąć tam,
gdzie realnie zapobiegnie krzywdzie i tragediom.
Uważamy, że stać nas na miasto, które płaci za bezpieczeństwo medyczne swoich mieszkanek i bierze odpowiedzialność za
niedostatki publicznej opieki zdrowotnej, czy to w postaci kolejek, czy odmowy wykonania obowiązków przez lekarza.
Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji i wyjście prezydenta naprzeciw potrzebom torunianek.

Niżej podpisany/a:
Anna Lamers
Kolektyw Manifa Toruńska
87-100 Toruń
fundacjanietylkomatkapolka@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Lamers, Kolektyw Manifa Toruńska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl