Wizyt: 76,099,178
Podpisów: 2,424,585
Dokument Nr 13004
Inowrocław 14.04.2018

Petycja w sprawie pozostawienia pomnika Obrońców Inowrocławia na dotychczasowym miejscu


Podpisy za petycją: 23 (16)
przeciw: 0 (0)

Do:
Rada Miejska Inowrocławia, Prezydent Miasta Inowrocławia

ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
52 355 53 00
urzad@inowroclaw.pl


Panie Prezydencie,

Panie i Panowie radni Rady Miejskiej Inowrocławia!

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia na wniosek prezydenta miasta przewagą zaledwie 1 głosu
zdecydowała o przeniesieniu pomnika Obrońców Inowrocławia na miejsce zwolnione po zdemontowanym "Pomniku
Wdzięczności". My, niżej podpisani mieszkańcy Inowrocławia, stanowczo przeciwko tej decyzji protestujemy i prosimy
o powstrzymanie działań zmierzających do przeniesienia pomnika, wycofanie się z tego pomysłu i uchylenie podjętej
uchwały.

Pomnik Obrońców Inowrocławia jest wyeksponowany w doskonałym miejscu i decyzja o zmianie jego lokalizacji jest
niezrozumiała i trudna do zaakceptowania. Zwłaszcza, że miałby zostać przesunięty zaledwie o kilkadziesiąt metrów.
Operacja ta pochłonie znaczne koszty finansowe, co przy ograniczonych środkach budżetu miasta jest wydatkiem
nieuzasadnionym. Tym bardziej, że wiele podstawowych potrzeb mieszkańców Inowrocławia pozostaje
niezaspokojonych, jak choćby infrastruktura drogowa i piesza. W pierwszej kolejności środki budżetowe powinny
zostać skierowane na poprawę jakości życia mieszkańców, a do jej zadowalającego poziomu przecież jeszcze daleko.

Podjęta decyzja o zmianie lokalizacji pomnika Obrońców Inowrocławia wzbudza nie tylko nasz – mieszkańców
sprzeciw, ale również wielu środowisk, w tym Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Miasta
Inowrocławia oraz osób zaangażowanych w inicjatywę wzniesienia tego monumentu, sfinansowanego – co warte
podkreślenia – ze zbiórek publicznych.

Wskazana przez większość radnych nowa lokalizacja jest zupełnie nietrafiona, gdyż w nowym miejscu ten niski obelisk
nie będzie w należny sposób wyeksponowany, a Obrońcy Inowrocławia na to zwyczajnie zasługują.

Ktoś kiedyś powiedział, że głównie dzięki po­myłkom po­dej­mu­jemy właści­we decyzje. Niech ta pomyłka z planami
przeniesienia pomnika posłuży podjęciu właściwej decyzji o pozostawieniu pomnika Obrońców Inowrocławia na
dotychczasowym miejscu.

Niżej podpisany/a:
Przemysław Jessa
88-100 Inowrocław
autor13004@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Przemysław Jessa. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl