Wizyt: 76,099,154
Podpisów: 2,424,585
Dokument Nr 12993
Mrągowo 30.03.2018

Petycja w sprawie przywrócenia linii kolejowej nr 223


Podpisy za petycją: 89 (65)
przeciw: 0 (0)

Do:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin
ul. Emilii Plater 1
11-041 Olsztyn
89 521 90 00
do@warmia.mazury.pl


Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Wileńska 14A
03-414 Warszawa
tel. 22 474 14 05
info@p-r.com.pl

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 630 13 40
kancelaria@mi.gov.pl


Jako mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zwracamy się z prośbą o przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych
na linii 223, tj. na trasie Czerwonka – Ełk przez Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki i Orzysz.
Pociągi w warmińsko-mazurskiem mają jedno z najmniejszych dofinansowań Marszałka w Polsce. Gęstość sieci kolejowej należy
do najniższych w państwie i stanowi zaledwie 6% w skali kraju. Duża część linii została wyłączona z eksploatacji. Na
Warmii i Mazurach pociągi nie docierają do wielotysięcznych miast powiatowych takich jak Mrągowo, Biskupiec czy Lidzbark
Warmiński.
Początki linii 223 sięgają końca XIX wieku. Ostatnie połączenie na tej trasie zawieszono 1. maja 2010 roku (Mrągowo –
Olsztyn). Linia jest wykorzystywana w niewielkim stopniu przez pociągi towarowe na odcinku Czerwonka – Mrągowo.
Mieszkańcy Biskupca, Mrągowa, Mikołajek i Orzysza mają do dyspozycji jedynie transport drogowy. Z dniem 30. września
2017 roku PKS Mobilis zlikwidowało połączenie z Mrągowa do Olsztyna. Pozostał głównie przewoźnik, który dysponuje w
większości małymi busami.
Często bywatak, że brakuje w nich miejsc (zwłaszcza w okolicach weekendu). Kierowcy busów dają również pierwszeństwo
pasażerom jadącym doGiżycka i Kętrzyna, którzy mają alternatywę w postaci kolei. Przywrócenie pociągów na trasie 223 dałoby
mieszkańcom regionu większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa.


Wielu z nich to osoby starsze, schorowane i ubogie, których nie stać na własny samochód lub nie byłyby w stanie go
prowadzić. Mimo to, podroż do stolicy województwa jest dla nich konieczna – czy to do lekarza, czy w sprawach urzędowych.
Mieszkańcy często są zmuszeni do korzystania z taksówek, co jest o wiele ponad możliwości rencistów, emerytów czy osób
zarabiających najniższą krajową pensję. Nie możemy pozwolić, by transport był dobrem luksusowym. Jego ograniczanie
prowadzi do marginalizacji społeczeństwa, odbierając wielu dostęp do podstawowych usług jak edukacja czy opieka zdrowotna.
Busy nie dą dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z małymi dziećmi. Nie mają obniżanej
podłogi i jest w nich bardzo ciasno (nie sposób np. wjechać wózkiem inwalidzkim czy wózkiem dziecięcym). W busach nie ma
też łazienki, z której mogłyby skorzystać osoby mające problemy zdrowotne czy rodzice chcący przewinąć dziecko. W bagażniku
często brakuje miejsca na podstawowy bagaż.
Brak możliwości przewozu roweru to ograniczenie również dla turystów. Chętnie zostawiliby oni samochody w domach
i skorzystali z transportu publicznego czy roweru. Przywrócenie kolei na trasie Czerwonka-Ełk zapewniłoby nam większy
dopływ turystów, również zagranicznych. Mrągowo to miasto–aktywny organizator wielu imprez o znaczeniu międzynarodowym.
W 2007 roku od maja do końca września po linii 223 kursował codziennie nocny pociąg "Masuren-Express" z Berlina do Ełku,
który cieszył się sporym zainteresowaniem niemieckich turystów. Było to niewiele ponad 10 lat temu. Osoby, które miały
okazję jeździć pociągiem na linii Czerwonka – Ełk podkreślają piękne widoki na tej trasie.
Trzeba podkreślić również aspekt bezpieczeństwa. Na drodze Mrągowo - Olsztyn często zdarzają się wypadki. Powszechne są
praktyki niebezpiecznego wyprzedzania. Duża część busów nie jest wyposażona w pasy bezpieczeństwa. Ruch na trasie jest
bardzo duży, znaczną część uczestników ruchu stanowią samochody ciężarowe. Problem z miejscami parkingowymi występuje przed
budynkami wielorodzinnymi nawet w małych miastach. Za zmniejszeniem liczby samochodów na drogach przemawia również troska
o środowisko. Zgodnie ze strategią zrównoważonego transportu, linia kolejowa powinna mieć priorytet w stosunku do drogi
samochodowej.
Lepsze skomunikowanie ze stolicą regionu to również zmniejszenie bezrobocia. Mieszkańcy mogliby też np. mieszkać w
Mrągowie a pracować w Ełku. Polepszyłyby się kontakty ze wschodnią częścią województwa. Wzmożona współpraca regionów
pozwoliłaby im wzajemnie wzrastać. Młodzież, której umożliwimy dojazd pociągiem do szkół, będzie zachęcona, by korzystać
z nich w dorosłym życiu.
W dalszej perspektywie należałoby pomyśleć o połączeniu biletów miesięcznych na kolej z biletami miesięcznymi na
komunikację miejską w Olsztynie. Systemy tego typu osiągają duże sukcesy w polskich miastach.
Zwiększony dostęp do miejsc pracy i edukacji to nie jedyne czynniki, które zwiększyłyby rozwój ekonomiczny regionu.
Wykorzystanie pociągów towarowych stanowiłoby dodatkowy dochód dla kolei i stworzyło miejsca pracy, a lokalnym zakładom
produkcyjnym dałoby dodatkowe możliwości transportowe. Pociągi towarowe jeżdżą obecnie na odcinku Czerwonka-Mrągowo oraz
Orzysz-Ełk. Rozwój linii 223 pozwoliłby lokować w województwie warmińsko-mazurskim, zwłaszcza w rejonie Ełku, obiekty
logistyczne korzystne dla rozwoju tej części regionu. Choć tory od lat ulegają degradacji, Polskie Linie Kolejowe
deklarują, że w każdej chwili mogłoby to się zmienić. Jak podaje serwis Rynek Kolejowy w artykule z 18. września 2017:
„W związku z planowaną inwestycją – inwestora pozakolejowego – budowy bocznicy w Biskupcu, prowadzimy rozmowy o ewentualnym
dalszym wykorzystaniu i remoncie odcinka Czerwonka – Biskupiec – przekazuje Karol Jakubowski z PKP PLK.
Dodaje przy tym, że remont całości linii byłby możliwy w momencie zainteresowania wznowieniem ruchu pasażerskiego przez
przewoźników na całej lub części linii 223.
W tym miejscu trzeba również podkreślić znaczenie wojskowe odcinka Orzysz-Ełk, odnowionego w latach 2009-2011.
Można na nim osiągnąć prędkość 80km/h. Ważne jest także zaangażowanie samorządów, czego dowodzi przykład linii 219
Pisz-Ełk. Decyzja wstępna o wyłączeniu z eksploatacji była podjęta już w 2006 roku, ale dzięki lokalnym władzom linia
została wyremontowana. W sierpniu podpisano umowę o rewitalizację trasy, co przyczyni się do jeszcze większego jej
rozwoju. Ciekawy jest również przypadek połączenia Kętrzyn – Węgorzewo, które zlikwidowano w latach 90. Linię przejął
jednak powiat węgorzewski i od paru lat kursują po niej sezonowe pociągi pasażerskie SKPL (Stowarzyszenie Kolejowych
Przewozów Lokalnych).


Uważamy, że przywrócenie linii nr 223 ma sporą gwarancję sukcesu, stąd liczymy na dobrą wolę Marszałka Woj.
Warmińsko-Mazurskiego oraz współpracę wszystkich podmiotów. Marnotrawstwem byłoby zaniechanie dokonań przeszłych
pokoleń, które stworzyły sieć kolejową na tych terenach. Pragniemy uzdrowić przewozy kolejowe w województwie
warmińsko-mazurskim i poprawić jakość życia jego mieszkańców. Stabilniejszy dostęp do infrastruktury oznaczałby otwarcie
regionu, większe możliwości dla gospodarki i turystyki. Jako mieszkańcy oraz miłośnicy Warmii i Mazur mamy nadzieję, że
nasza petycja zostanie rozpatrzona pozytywnie i zapoczątkuje zmiany na lepsze.

Niżej podpisany/a:
Paulina Pieniak
11-700 Mrągowo
autor12993@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Paulina Pieniak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl