Wizyt: 75,542,147
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12966
Wrocław 13.03.2018

Obwodnica Psiego Pola


Podpisy za petycją: 119 (101)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,Według statystyk Urzędu Miejskiego Wrocławia na osiedlu Psie Pole Zawidawie zameldowanych jest 28969 mieszkańców, realna liczba
mieszkańców jest o parę tysięcy wyższa. W 2014 roku został zrewitalizowany ryneczek Psiego Pola, co poskutkowało jego zamknięciem
dla ruchu samochodowego. Obecnie ruch samochodowy przebiega wąskimi uliczkami: Sycowską, Zielną, Tylną, Farną. Te uliczki nie są
przystosowane do wysokiego natężenia ruchu. Alternatywą na rozładowanie ruchu jest budowa obwodnicy Psiego Pola.
Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2009 r. na podstawie zamówienia publicznego nr ZP/58/PN/2009 wyłoniła
firmę do opracowania "Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską we Wrocławiu 03270 -
Łącznik Litewska-Krzywoustego", jednak Urząd Miejski Wrocławia umorzył postępowanie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy
drogi.


Powstanie obwodnicy Psiego Pola tak zwanej ulicy Nowolitewskiej niesie za sobą wiele korzyści. Obecnie natężony ruch samochodowy
odbywa się przez ulicę Sycowską gdzie zlokalizowana jest szkoła podstawowa nr 98, również wąskimi uliczkami takimi jak Zielna, Tylna,
Farna. Tak duże natężenie ruchu na wąskich uliczkach sprawia bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców poruszających
się pieszo tymi uliczkami. Mieszkańcy skarżą się na hałas oraz brak możliwości bezpiecznego wyjazdu ze swoich posesji. Obwodnica Psiego
Pola tak zwana ulica Nowolitewska była ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2015 - 2019 lecz niestety z tego planu została
zdjęta.
Budowa ulicy Nowolitewskiej stając się łącznikiem ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego (przedłużenie ul. Litewskiej, od
skrzyżowania ulic Gorlickiej-Litewskiej-Szewczenki do zbiegu ul. Bolesława Krzywoustego z al. Jana III Sobieskiego), spowoduje łatwiejszy
dostęp mieszkańców do drogi krajowej nr 98, Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy tej części Wrocławia. W związku z tym zwracamy
się do Pana Prezydenta o ujęcie inwestycji w WPI na lata 2020 - 2024.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Żak
Stowarzyszenie Nowy Wrocław
51-180 Wrocław
mateuszzak10020@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Żak, Stowarzyszenie Nowy Wrocław. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl