Wizyt: 75,542,118
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12959
zgierz 12.03.2018

stop likwidacji schroniska dla zwierząt przez fundację medor


Podpisy za petycją: 17 (13)
przeciw: 0 (0)

Do:
prezydent miasta zgierza

rada miasta
plac jana pawła II


Sytuacja, w jakiej znalazła się Fundacja Medor jest trudna , w dniu 31.12. 2017 r wygasła Umowa dzierżawy , która
została zawarta 11 marca 2008 i była kontynuacją pierwszej umowy od 2002 r.
W listopadzie ubiegłego roku fundacja na ręce Prezydenta Staniszewskiego złożyła wniosek o,przedłużenie umowy
dzierżawy na lat 20 z możliwością wykupu od 16 lat dzierżawionego terenu..
Wniosek przekazany został na posiedzenie dwóch komisji gospodarki komunalnej i budżetu i finansów , które odbyło się
28 grudnia .
Radni odmownie zaopiniowali wniosek przedłużenia dzierżawy i nie odniesiono się wogóle do umożliwienia fundacji
zakupu terenu .
Fundacja ponownie złożyła wniosek na przedłużenie umowy dzierżawy na 1 rok , zgodnie z sugestią prezydenta B.
Bączaka ,że ponieważ jest rok wyborczy , być może radni będą Medorowi bardziej przychylni .
Wniosek ponownie trafił na posiedzenie komisji jednak radni nie zgodzili się na dzierżawę terenu .
Za byli radni
A. Mięskok
I. Antczak
Agata Grzelak Makowczyńska
Przeciw
J. Filipowicz
R. Antczak
R. Gajda
G. Leśniewicz
E. Krzewina
M.Forfecki
A. Grzelak
B. Janiszewski
Z. Linkowski
T. Kupis
B. Świątczak
J. Pyrzanowski
J. Pietrzak
M. Sencerek
Głównym powodem odmowy były jak nazwali radni nielegalnie postawione BUDYNKI .
Jedyny budynek , posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w 2008 r.
Pozostałe naniesienia to wiatrołapy , które w poprzedniej umówie dzierżawy były ujęte jako tymczasowe .
Nie są trwałe związane z ziemią , są rozbieralne , niektóre są zadaszone inne nie .
Podobne wiatrołapy są w ościennych schroniskach , łódzkim ,pabianickim i głowieńskim i nikomu z urzędujących nie
przyszło do głowy donosić do nadzoru budowlanego .
Jednak zgierski PLW , Tomasz Czeszczyszyn uprzejmie zapytał , czy te naniesienia są legalne .
Nie jest tajemnicą ,ze Powiatowy Lekarz Weterynarii systematycznie występuje o odebranie schronisku Medor decyzji na
prowadzenie schroniska , pozostają nam odwołania , kolejny raz czekamy na termin przed WSA.
Schronisko Medor , to sól w oku , psy szczęśliwe i zadbane , wielokrotnie szczepione a adopcja wynosi , aż 98 % i ten
wszechobecny wolontariat , promujący schronisko gdzie i jak się da .
Jak bardzo blado przy nas wyglądają kombinat w Wojtyszkach i w pobliskiej Jasionce .
Fundacja postanowiła podjąć budowę pawilonu geriatrycznego i skasować wiatrołapy , wystąpiła do U.M. Zgierza w
maju 2016 o wydanie decyzji o,warunkach zabudowy .
Miasto,odmówiło wrzucając do jednego worka i teren fundacji i schroniska . SKO , utrzymało w mocy decyzję U.M. ,
pozostało odwołanie do WSA , które w styczniu 2017 wydało wyrok korzystny dla fundacji i wskazało na braki urzędu .
Wezwano do uzupełnienia dokumentów , nikt z urzędników nie pofatygował się sprawdzić co i na jakim terenie fundacja
chce budować i gehenna urzędniczej biurokracji trwała dalej . W dniu 7 sierpnia U.M ponownie odmówił wydania
warunków zabudowy , mało tego przez 6 miesięcy decyzji nie wysłano ani do inwestora ani do pełnomocnika .
Kolejny raz przyjdzie fundacji składać odwołanie i udowadniać , ze czarne jest białe , niebawem miną 2 lata uporu
zgierskich urzędników .
Odmówiono starym schorowanym zwierzętom ciepłego kąta ,godnego,umierania i warunków godnych XXI w.
Skazano,na budy i kraty .
Odmówiono fundacji podłączenia internetu , żądając rysunków technicznych i projektu a przecież chodziło wyłącznie o
wykorzystanie tej samej linii telefonicznej do której mamy podłączony telefon a inwestorem tego był Orange .
Nie wyrażono zgody na przyłączenie gazu , znajdującego się w ulicy Uroczej a my ekolodzy od zawsze segregujący
śmieci i popierający walkę ze smogiem , ogrzewając takim węglem na który tez ledwo nas stać , przykładamy się do
zanieczyszczania zgierskiego powietrza .
Dlaczego ciągle mówicie NIE
Mamy wrażenie ,ze to układ zamknięty do którego wejście mają tylko nieliczni .
Kto ma ochotę na przejecie powstałej infrastruktury ?
Dlaczego Fundacja Medor , nie możne w imię 12 letniej pomocy miastu nabyć dzierżawionego terenu ?
Dlaczego Pan Vice Prezydent Bohdan Bączka obiecał dzierżawę na rok a teraz milczy?
Dlaczego pan Prezydent nie skorzystał w możliwości przedłużenia umowy dzierżawy na 1 rok lub 3 lata bez zgody
radnych , choć ma taką ustawową możliwość ?
Dlaczego pan Prezydent nie skorzystał a art. 59 ustawy o gospodarce nieruchomościami , ktora pozwala zarówno
Ministrowi Skarbu Państwa jak i jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie fundacji lub organizacji pożytku
publicznego a taką jest fundacja Medor na podarowanie nieruchomości na działalność statutową.
Ustawa o działalności pożytku społecznego i wolontariacie art. 24 a 2 precyzuje -
Organizacja pożytku publicznego możne , na zasadach określonych w odrębnych przepisach , nabywać na szczególnych
warunkach prawo użytkowania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego ?
Czy pan Prezydent z możliwości dla,organizacji pożytku publicznego,jaką umożliwia ustawodawca ?
Czy za pana kadencji schronisko Medor przestanie byc kartą przetargową każdych wyborów samorządowych w Zgierzu ?
Prosimy pamiętać ,ze w schronisku są nadal psy przywiezione przez MGK w 2010 r.
Jednym z nich jest MASZA , która mieszka 8 lat w medorowej kuchni , właśnie skończyła 14 nie ma przedniej łapki , nie
wejdzie po schodach i potrafi używać zębów bez ostrzeżenia , dlatego nikt jej nie zechciał . Schronisko to jej dom , od
wiosny do jesieni wyleguje się na wybiegu przyległym do kuchni .
Masza to niekwestionowany dyrektor schroniska , pewnie w innych schronisku spotkałaby ją igła za kalectwo i trudny
charakter .
To nie my zawiedliśmy wasze zaufanie to wy panie Prezydencie i państwo radni o nas zapomnieliście ,
Nigdy nie podarowaliście naszym zwierzętom grama karmy ,
Nie udostępniacie zdjęć naszych psów i kotów na stronie Urzędu Miasta jakby były przezroczyste .
Nie zaprosiliście na miejskie imprezy a kiedy tylko raz poprosiliśmy to się okazało ,ze nie pasujemy do konwencje

Niżej podpisany/a:
elzbieta andrzejewska
95-100 zgierz zgierz
medor@onet.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez elzbieta andrzejewska . Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl