Wizyt: 75,542,083
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12946
Wrocław 07.03.2018

Apel do Radnych Miejskich Wrocławia ws. spożywania napojów alkoholowych na Wyspie Słodowej


Podpisy za petycją: 2 (2)
przeciw: 0 (0)

Do:
Radni Rady Miejskiej Wrocławia

Sukiennice 9
50-107, Wrocław


Apel do Radnych Miejskich Wrocławia o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie objęcia obszaru Wyspy Słodowej odstępstwem od
zakazu spożywania napojów alkoholowych

My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Radnych Rady Miejskiej o pozytywne zaopiniowanie wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. w
sprawie objęcia obszaru Wyspy Słodowej odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych.


Uzasadnienie:

Wrocław jako jedno z największych miast w Polsce, znane ze swojej otwartości, będące również jednym z miast akademickich, powinno
mieć na swoim terenie miejsce w którym mieszkańcy, ale także turyści i odwiedzający, mogliby legalnie napić się piwa lub drinka.

Niewątpliwie najbardziej popularnym miejscem we Wrocławiu, w szczególności w okresie letnim jest Wyspa Słodowa. Na terenie Wyspy
Słodowej odbywa się wiele wydarzeń, imprez i eventów, w tym także do 2014 roku była ona miejscem organizacji Juwenaliów, czyli
tzw. “święta studentów”, w trakcie którego odbywa się szereg imprez kulturalnych, sportowych oraz muzycznych. Wyspa Słodowa już
na stałe wpisała się na mapę miejsc spotkań najchętniej odwiedzanych przez wrocławian i turystów, w tym również wrocławską
młodzież i studentów.

Uważamy, że objęcie obszaru Wyspy Słodowej jako miejsca na którym obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych, będzie miało pozytywny oddźwięk społeczny. Zaproponowana lokalizacja już od lat jest miejscem w którym spożywane
są napoje alkoholowe, jednak nie prowadzi to do rażącego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto, warto
zaznaczyć, iż wyznaczenie konkretnych miejsc w których obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych, ułatwi pracę służb takich jak Policja czy Straż Miejska, ponieważ pozwoli zgromadzić dużą ilość osób w jednym miejscu,
dając tym samym służbom możliwość szybkiej reakcji w razie ewentualnego zagrożenia, zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, niż w momencie rozproszenia grup osób po terenie całego miasta Wrocławia.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Jędrachowicz i Paweł Czuliński
Stowarzyszenie "Nowy Wrocław" i Forum Młodych Nowoczesnych Region Dolnośląski
50-073 Wrocław
jedrachowiczpl@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Jędrachowicz i Paweł Czuliński, Stowarzyszenie "Nowy Wrocław" i Forum Młodych Nowoczesnych Region Dolnośląski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl