Wizyt: 75,542,079
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12935
Warszawa 03.03.2018

Sprzeciw wobec aktualnego projektu obwodnicy Łochowa


Podpisy za petycją: 70 (52)
przeciw: 13 (12)

Do:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Minister Infrastruktury, RDOŚ
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

22 209 25 00
sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl, kancelaria@mi.gov.pl, warszawa@rdos.gov.pl


Apelujemy o zaniechanie inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą „obwodnica Łochowa” lub
przynajmniej istotną zmianę całości jej trasy i przepustowości. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by 4-pasowa
autostrada dla TIR-ów miała zniszczyć walory przyrodniczo-turystyczne Doliny Liwca! Rzeka i tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe są największym atutem Łochowa i powinny być ze wszystkich sił chronione.

Łochów to 14-tysięczna gmina w powiecie węgrowskim (woj. mazowieckie). Projekt obwodnicy zakłada powstanie części
północnej i południowej trasy. Żadna z nich nie rozwiąże obecnych problemów mieszkańców: część północna ma stanowić
jedynie fragment tzw. „dużej obwodnicy Warszawy” i zastąpić obecny ruch na DK62 wzmożonym ruchem na obwodnicy, zaś
południowa przecina sam Łochów.

Część północną wyznaczono na obszarze Natura 2000 i w jego bezpośredniej bliskości. Ma przebiegać przez unikalne
krajobrazowo i środowiskowo tereny Mazowsza, położone nad rzeką Liwiec: Dolinę Liwca, Ostoję Nadliwiecką i Otulinę
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Przez ten prawnie chroniony rejon ma być poprowadzona 4-pasowa droga tranzytowa dla
TIR-ów, z dopuszczalną prędkością 110 km/h. Jest to niezgodne z art. 16 ustawy o ochronie przyrody oraz prawodawstwem
Unii Europejskiej. Spowoduje trwałą dewastację lasów, łąk, torfowisk oraz przyczyni się do zagłady ptactwa, płazów i
dzikich zwierząt. Na „obwodnicę” zostanie sprowadzony cały tranzyt ciężarowy, podczas gdy obecna DK62 powinna mieć
charakter lokalny. Tym bardziej, że w pobliżu znajduje się już droga S8, planowana jest budowa S17 oraz kończona A2.

Dla mieszkańców okolicznych wsi „obwodnica Łochowa” oznaczać będzie wzrastający hałas, skokowe zwiększenie
zanieczyszczenia powietrza, utratę terenów leśnych oraz spadek wartości działek. Odetnie część wsi od miasta,
podzieli mieszkańców Łochowa, utrudni dotarcie do pól uprawnych czy dostęp do rzeki oraz doprowadzi do trwałego zerwania
więzi lokalnych. Obecnie ciche i spokojne tereny, po budowie „obwodnicy” staną się niemożliwe do normalnego życia.

Konsekwencją inwestycji będzie wycofanie się z przyjazdów nad Liwiec parotysięcznej grupy turystów i letników. Z ich
podatków od nieruchomości gmina czerpie swe dochody, więc grozi to destabilizacją finansową Łochowa. Działkowicze
korzystają też z lokalnych usług, m.in. budowlanych, agroturystyki, jazdy konnej, spływów kajakowych czy handlu, dając
zatrudnienie mieszkańcom. Z powodu smogu i hałasu cała gmina stanie się miejscem nieatrakcyjnym dla rodzin w wieku
prokreacyjnym, co przyczyni się do drastycznej depopulacji.

Z kolei część południowa trasy przebiega przez samo miasto Łochów, co stoi w sprzeczności z ideą obwodnicy i zdrowym
rozsądkiem. Droga przetnie starą część miasta, przechodząc tuż pod oknami domów, oraz rujnując ogródki działkowe
„Nadliwie” i nowo budowane osiedle mieszkaniowe, gdzie miały się wprowadzić młode małżeństwa z dziećmi. „Obwodnica”
przekierowuje ruch z DK62 na ulice położone tuż obok, zamiast wyprowadzić samochody poza miasto. Ogromny ruch na głośnej
i zanieczyszczającej powietrze drodze DK50 pozostanie bez zmian. Ponieważ trasa ma charakter „rozwojowy”, doprowadzi do
zwiększenia ruchu kołowego i smogu w mieście (już obecnie bardzo dokuczliwego dla ludności) oraz generowania dalszej
ilości decybeli, zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.


Wnosimy do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury o:
a) zbadanie zasadności aktualnej lokalizacji „obwodnicy” – droga klasy „S” nie powinna przebiegać przez tereny o
rzadkich walorach przyrodniczych i prawnie chronione;
b) wzięcie pod uwagę głosów osób z rejonu położonego w bezpośredniej bliskości projektowanej „obwodnicy Łochowa”;
c) wzięcie pod uwagę sytuacji finansowej (zadłużenie) i demograficznej (depopulacja) Łochowa – budowa obwodnicy
doprowadzi do znacznego pogorszenia funkcjonowania całej gminy na wiele pokoleń;
d) zaniechanie inwestycji w jej obecnym kształcie lub powrotu do wariantu z 2008 czy 2015 r., zakładających m.in. objazd
drogi DK62 po jednym pasie ruchu w każdą stronę (zwężenie planowanego odcinka północnego);
e) wypracowanie niedolegliwych dla mieszkańców miasta, okolicznych wsi i letników rozwiązań niwelujących korki w mieście
(np. tunel pod torami kolejowymi) oraz uciążliwości na trasie DK62;
f) budowę realnej obwodnicy miasta Łochów, która omija je w dalszej odległości.

Równocześnie apelujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej dla tej
inwestycji.


Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą na rzeczywiste wsłuchanie się w argumenty mieszkańców, doprowadzą do trwałej
poprawy ich bezpieczeństwa i jakości życia, ułatwią poruszanie się po terenie gminy oraz uratują przed nieodwracalnym
zniszczeniem tereny nad rzeką Liwiec.

Wraz z częścią mieszkańców gminy Łochów z góry dziękuję za przychylność.

Z poważaniem - Agata Dąmbska.

Niżej podpisany/a:
Agata Dąmbska
Forum Od-nowa
01-773 Warszawa
agat_d@yahoo.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Agata Dąmbska, Forum Od-nowa. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl