Wizyt: 75,542,174
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12912
Katowice 21.02.2018

Apel o niedopuszczenie do uruchomienia dużych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury


Podpisy za petycją: 880 (509)
przeciw: 17 (11)

Do:
Prezydent Miasta Katowice

Sz. P. Marcin Krupa
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice


Dotyczy: planów Urzędu Miasta Katowice w zakresie zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum
Śląskiego w Katowicach

Zwracamy się do Prezydenta miasta Katowice z apelem o niedopuszczenie do uruchomienia dużych inwestycji w bezpośrednim
sąsiedztwie Muzeum Śląskiego i Strefy Kultury. Nie negując faktu, iż dalsze inwestycje w okolicach Strefy Kultury są
potrzebne i nieuniknione, zwracamy uwagę, że powinny być one planowane i przeprowadzane w sposób zrównoważony oraz w
duchu poszanowania krajobrazu, który w tym miejscu ma szczególne znaczenie. Wyrażamy sprzeciw wobec działań mogących
osłabić narzędzia ochrony krajobrazu i chcemy bronić jego integralności w przestrzeni Strefy Kultury.

Zwracamy uwagę na konsekwencje decyzji podejmowanych bez dogłębnej i specjalistycznej analizy uwarunkowań oraz bez
opracowania spójnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całości obszaru, które mogą być w naszej
ocenie dalece szkodliwe dla ogólnej integralności krajobrazu miasta i jego postindustrialnego charakteru, tak istotnego
z punktu widzenia ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Katowic.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że jednym z czynników decydujących o wyborze projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego
była możliwie minimalna ingerencja w krajobraz i, co za tym idzie, przyznanie pierwszej nagrody projektowi, który
zakładał zagłębienie zasadniczej części obiektu poniżej poziomu gruntu. Pozwoliło to na wyeksponowanie zabytkowych
budynków i zachowanie tak charakterystycznej dla tego miejsca postrzępionej linii horyzontu. Tym samym kompleks Muzeum
Śląskiego stał się wyraźnym i bardzo charakterystycznym symbolem tego terenu, a na przestrzeni ostatnich lat
niekwestionowaną wizytówką miasta opowiadającą jego historię.

W chwili obecnej trwają prace projektowe nad osiedlem mieszkaniowym, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum
Śląskiego, którego wysokość planowana jest na 12 i 18 kondygnacji. Dodać należy, że budynki będą usytuowane na ok.
3-metrowym wzniesieniu, co bezpośrednio zaburzy krajobraz postindustrialny oraz osie widokowe.

Dopuszczenie do powstania w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego budynków wysokich, górujących nad zabytkową tkanką
byłej kopalni Ferdynand-Katowice, przy braku rozwiązań systemowych w postaci opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego historyczne dziedzictwo obszarów sąsiednich, będących przedmiotem
ochrony konserwatorskiej, zmienią bezpowrotnie krajobraz tej części miasta, niwecząc wysiłki projektantów i
przekreślając efekt, jaki udało się uzyskać, budując nową siedzibę Muzeum.

Niżej podpisany/a:
Alicja Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego
40-205 Katowice
petycja@muzeumslaskie.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 4 )

Tragedia (Sasiadka)
08-04-2018 ( odpowiedz )
Projekt bloków w pobliżu muzeum, przypomina budynki po wybuchu lub jakiejś ogromnej katastrofie. Nie dość, ze w planach ma być to moloch do 18 pięter, gdzie będzie wiało, że głowy będzie zrywać...
Miasto jest nasze (Nobody)
26-02-2018 ( odpowiedz )
Gdyby wcześniej uchwalono poddany konsultacją plan zagospodarowania, to Pani Knast nie musiałaby reagować w taki sposób. Z winy urzędników mieszkańcy mają poczucie że chce się ich wykluczyć z dyskusji
Sytuację sprowokowała nieudolność Urzędu Miasta (Urzędnik wie lepiej)
26-02-2018 ( odpowiedz )
Najbardziej żenująca w tym sporze jest rola Urzędu Miasta - od 2008 r. nie potrafią zabezpieczyć planem zagospodarowania jednego z najatrakcyjniejszych terenów w mieście, takich to mamy "gospodarzy".
Szklane klocki (Pan Jan)
26-02-2018 ( odpowiedz )
Nie rozumiem, która oś widokowa na muzeum zostanie przysłoniona. Architektura nowych wieżowców jest znacznie lepsza, niż szklane klocki dobudowane do terenu dawnej kopalni.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl