Wizyt: 76,550,374
Podpisów: 2,425,556
Dokument Nr 12909
Jelenia Góra 19.02.2018

Protest w/s bolszewizmu


Podpisy za petycją: 10 (6)
przeciw: 0 (0)

Do:
Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
+48 22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl


Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie
funkcjonuje.


Trybunał Narodowy
Nr KRS 0000686478
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
www.trybunal-narodowy.pl

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Protest w/s inwigilacji i zaboru mienia

W związku ze skandalicznymi działaniami służb specjalnych, adekwatnymi do najczarniejszych lat PRL, wnosimy o
natychmiastową interwencję rządu. Jeśli nie zainterweniuje Premier, to dziś upodlą jednego działacza, a jutro całe masy.
Czas najwyższy przerwać tą patologię wymiaru niesprawiedliwości.

Dnia 16 lutego 20018 roku, Grzegorza Niedźwieckiego – Prezesa związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy, naszło w domu
czterech nieumundurowanych policjantów. Pokazali jedną legitymację i postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze Grzegorza Chojnackiego, które żądało od Grzegorza Niedźwieckiego wydania rzeczy w postaci jednostki
centralnej komputera lub innych urządzeń umożliwiających kontakt z siecią teleinformatyczną, pod rygorem przeszukania
użytkowanych przez niego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.

Powodem było rzekomo zapoznanie się z materiałami śledztwa o sygn. akt PR 3 Ds. 359.2017.D w sprawie o czyn z art. 226 §
1 k.k., które świadczyć ma o wysłaniu w dniu 1 grudnia 2017 roku wiadomości do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
zawierającej słowa znieważające w/w. Pokrzywdzonym ma być były Prezes Sądu Okręgowego Wojciech Damaszko.

Zabrano działaczowi społecznemu nowy komputer, będący własnością organizacji pozarządowej, o wartości 3.339 zł.

Jest to bezpodstawny zabór mienia i rażące naruszenie prawa do prowadzenia działalności społecznej, ograniczenie swobód
obywatelskich.


Stanowczo protestujemy przeciwko takim zarzutom i metodom działania.

Po pierwsze, zarzut jest chybiony, bo brutalna prawda nie jest zniewagą i winy za taką ocenę należy szukać u
funkcjonariuszy poświadczających nieprawdę, nadużywających władzy i niedopełniających obowiązków.

Po drugie, nie ma żadnych podstaw do zaboru mienia pożytku publicznego w celu zabezpieczenia dowodów czy ustalenia
faktów, bo przedmiotowa wiadomość jest szeroko opublikowana na stronie internetowej Grzegorza Niedźwieckiego i można w
każdej chwili zrobić zrzut ekranu lub dokonać protokołu u notariusza.
grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/


Cel był inny.

Istoty, które skazały Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny w sprawie o zniesławienie, sygn. akt II K 467/07, czyli
popełniły fałsz intelektualny w oparciu o fałsz materialny (i tu jest akurat zarzut odmiennego działania, z
niedopełnieniem obowiązków uzupełnienia braków formalnych – art. 337 k.p.k.), przeprowadziły sfingowany proces cywilny o
naruszenie dóbr osobistych, sygn. akt I C 1062/08 (w oparciu rzekomo o powyższy proces karny), a obecnie prowadzą
jedenasty rok egzekucję czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie z art. 1050 k.p.c., zamiast nabrać pokory i
naprawić błędy, to próbują przykleić jakąś łatkę obrońcy praw człowieka.

Dlaczego piszemy istoty, a nie ludzie. Bo to nie ma nic wspólnego z prawem i człowieczeństwem. Najwyraźniej puściły
socjopatom hamulce. Nie będziemy analizować zamierzchłej przeszłości, cofać się do fundamentów, ale skupimy się na
bezpodstawnej przewlekłości postępowania egzekucyjnego tytułu wykonawczego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), na
uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych.

Sądy warmińsko-mazurskie (Sąd Okręgowy w Elblągu I Cz 94/13) mając jednoznaczną wykładnię prawa w tej materii SN III CZP
23/06, rozstrzygnęły sprawę w dwa miesiące, a sądy jeleniogórskie upokarzają rodzinę Niedźwieckiego jedenasty rok, nie
ustosunkowując się w ogóle do zagadnienia prawnego. Tak postępowali bolszewicy.

To jest jawny bandytyzm. Gestapowskie metody przykręcania imadła, wykańczania ludzi. Powinni nabrać pokory, przeprosić i
posprzątać, a nie brnąć dalej w patologię, matactwa i stosować prawo siły, bolszewickie metody.

Nie jest to jednostkowy przypadek. Patologia wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w Polsce sięgnęła już dna.


Szanowny Panie Premierze,

Dlaczego nie pomógł nam Pan, nie rozpatrzył rzetelnie skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktu
z kierownictwem ministerstwa? Minister nie jest ślepy, wie co się dzieje w jego przedsiębiorstwie, tak nim zarządza, że
wszyscy uprawiają poplecznictwo, tuszują skandaliczne przestępstwa. Przykład idzie z góry. Jaka mąka, taki chleb.

Żądamy kategorycznie przerwania tej patologii władzy, zlikwidowania państwa w państwie, natychmiastowego zwrotu
zagrabionego nam mienia. Żądamy uszanowania godności ludzkiej i zaczęcia przestrzegać praw człowieka.


Warszawa, dnia 18 lutego 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki, Krzysztof Skrzypczak, Ewa Biskupska, Henryk Kamiński, Andrzej Gospodarczyk, Ela Kania


Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem
oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Niżej podpisany/a:
Grzegorz Niedźwiecki
Trybunał Narodowy
58-506 Jelenia Góra
lew1@poczta.fm

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Grzegorz Niedźwiecki, Trybunał Narodowy. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl