Wizyt: 76,504,918
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12898
Kraków 13.02.2018

Sprzeciw przeciwko zmianie nazwy stacji kolejowej Kraków- Swoszowice


Podpisy za petycją: 2 (1)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski

31-004 Krakow
pl. Wszystkich Świętych 3/4

prezydent@um.krakow.pl


Szanowny Panie Prezydencie,
w imieniu członków Stowarzyszenia „Siarczane Korzenie Swoszowic” zwracam się z prośbą o odrzucenie Uchwały nr XLI/334/2018
Rady Dzielnicy X Swoszowice przyjętej na sesji w dniu 29.01.2018 w sprawie zmiany nazwy przystanku SKA przy ul. Kolejarzy z
Kraków- Swoszowice na Kraków- Jugowice.
Nazwa przystanku kolejowego i równocześnie posterunku PKP od czasu budowy w końcu XIX wieku przez Austriaków linii
kolejowej Nordbahn brzmiała Swoszowice. Kolejne lata przynosiły Polsce wiele zmian w trakcie I i II Wojny Światowej,
dwudziestolecia międzywojennego, wreszcie czasów zniewolenia komunistycznego ale podczas wszystkich tych dziejowych
zawieruch niezmienna pozostawała nazwa stacji kolejowej Swoszowice. Jedyna zmiana dokonana została po
przyłączeniu osiedla Swoszowice do Krakowa, wtedy to zmieniono nazwę przystanku na Kraków- Swoszowice.
Nazwa ta funkcjonuje w świadomości wszystkich rdzennych mieszkańców południowych osiedli Dzielnicy X Swoszowice
oraz wśród podróżnych zmierzających koleją z południa Polski do Krakowa. Jednym z dowodów, że jest to nazwa
historyczna jest będący w naszych zbiorach bilet kolejowy z 1911 wydany na trasę Sucha- Swoszowice.
Zwracam uwagę na prawidłowo napisaną nazwę naszej stacji bez zniekształceń niemieckojęzycznych.
W kontekście historycznym jakakolwiek ingerencja w nazwę i próba zmiany z Kraków- Swoszowice na Kraków- Jugowice
wydaje się być pozbawiona jakiekolwiek podstaw merytorycznych czy historycznych.
Jednocześnie zaznaczam, że radni wnioskodawcy nie przeprowadzili jakichkolwiek konsultacji społecznych
z mieszkańcami Dzielnicy X Swoszowice, nie odbyły się tej sprawie żadne zebrania czy spotkania.
Propozycja nie została przedstawiona nawet na stronie internetowej Dzielnicy X Swoszowice ani na tablicach informacyjnych.
Nazwa stacji kolejowej Kraków- Swoszowice jest naszą wspólną wartością, która łączyła mieszkańców Swoszowic
i osiedli sąsiadujących, jest związana z naszą tragiczną historią gdyż to właśnie ze stacji Swoszowice Niemcy wywozili
do obozu zagłady pensjonariuszy Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie, stąd do boju wyruszał we wrześniu 1939 roku
pociąg pancerny Śmiały, tutaj żołnierze VII Kompanii Żelbet Armii Krajowej- mieszkańcy naszych osiedli dokonywali
sabotaży. Te wydarzenia są zawsze jednoznacznie kojarzone w literaturze dokumentalnej jako związane
z przystankiem kolejowym Swoszowice. Jugowice nigdy nie były kojarzone ze stacją PKP.
Zmiana nazwy byłaby uderzeniem w ciągłość historyczną naszej małej Ojczyzny, byłaby ciosem w pamięć historyczną
mieszkańców, godziłaby w nasze poczucie wspólnoty.
Utrzymanie dotychczasowej, historycznej, nazwy stacji kolejowej jednoznacznie łączonej nie tylko z osiedlem
Swoszowice ale również z pozostałymi osiedlami Dzielnicy X Swoszowice będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców
oraz podróznych PKP, szczególnie w kontekście modernizacji linii kolejowej i planowanej rozbudowy przystanku
kolejowego Krakow- Swoszowice.
Ufam, że nasza argumentacja jest dla Pana Prezydenta na tyle przekonywująca, że uchwała zostanie przez Pana odrzucona
i nie zostaną podjęte żadne działania mające wprowadzić ją w życie.

Z poważaniem,

Niżej podpisany/a:
Dominik Kościelny
Stowarzyszenie Siarczane Korzenie Swoszowic
30-698 Kraków
cyberyusz@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Dominik Kościelny, Stowarzyszenie Siarczane Korzenie Swoszowic. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl