Wizyt: 76,504,924
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12884
WARSZAWA 12.02.2018

BARIERY - TLUMACZY PJM


Podpisy za petycją: 1,287 (682)
przeciw: 7 (2)

Do:
MARSZALEK SEJMU

KANCELARIA SEJMU
UL. WIEJSKA 4/6/8
00-902 WARSZAWA
+48 22 694 25 00


Szanowni Państwa
Zwracam się do Państwa z postulatem dot. sytuacji tłumaczy języka migowego w Polsce. Dla środowiska osób głuchych i
słabosłyszących to kluczowy problem w sferze codziennej komunikacji z osobami słyszącymi.
Bariera komunikacyjna głównie dot. porozumienia z lekarzami, urzędnikami, nauczycielami. To najczęściej wymieniane
przez osoby głuche, gdzie napotykają bariery językowe.
Polski Związek Głuchych jako wieloletnia organizacja, posiada osoby posługujące się językiem migowym (są
województwa, gdzie nawet PZG nie posiada takich osób) - głównie System Językowo-Migowym, który nie jest zrozumiany przez
osoby Głuche, które posługują się Polskim Językiem Migowym. Wsparcie PZG, przysługuje wyłącznie członkom tej
organizacji. Osoby nie zrzeszone takiego wsparcia nie posiadają. Muszą radzić sobie na własną rękę m.in. korzystając z
członków rodziny, którzy zazwyczaj nie posługują się językiem migowym, w tym momencie wyręczają osobę Głuchą a nie są jej
tłumaczem.


Zgodnie z rozdziałem VIII - Tłumaczenie Języka Migowego w Polsce opracowanego przez Panią Małgorzatę Czajkowską-Kisil -
raportu zespołu ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich nt. Sytuacji Osób Głuchych w Polsce z 2014r. - statut
prawny tłumaczy wygląda następująco:
1. brak kontroli jakości usług tłumaczeniowych
2. brak oficjalnej etyki i standardów zawodowych dla tłumaczy języka migowego
3. brak programów podwyższania kwalifikacji tłumaczeniowych
4. brak specjalizacji tłumaczy
5. brak świadomości dot. tłumaczenia zarówno wśród tłumaczy języka migowego, jak i głuchych i słyszących klientów
6. brak zinstytucjonalizowania zawodu tłumacza języka migowego, co powoduję, że dla wielu jest to dodatkowe zajęcie
7. brak tłumaczy biegle posługujących się PJM
8. brak trenerów PJM


Zgodnie z powyższym, należy zauważyć, że brak jasnych standardów, wg których można zmienić sytuacje tłumaczy języka
migowego.
Sytuacja, która trwa od wielu lat, wymaga radykalnych zmian. Nowego spojrzenia na problemy komunikacyjne pomiędzy
osobami Głuchymi, a słyszącymi, w kluczowych sprawach realizowanych w ramach posiadania obywatelstwa polskiego.
Należy zrobić wszystko, aby zminimalizować problem wykluczenia społecznego, w pewnym stopniu "ubezwładnienie" osób
Głuchych.
W tym miejscu jako organizacja reprezentująca środowisko osób Głuchych i słabosłyszących apelujemy o szersze
przyjrzenie się w sprawie i podjęcie stosownych kroków w kierunku poprawy jakości życia środowiska ludzi Głuchych i
słabosłyszących.

Dziękujemy Serdecznie za rozpatrzenie sprawy
Pozdrawiamy
Zarząd
Polska Federacja Głuchych

Niżej podpisany/a:
MAREK KAZUBSKI
POLSKA FEDERACJA GLUCHYCH
02-516 WARSZAWA
pfgluchych@o2.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 2 )

Tłumacze języka migowego. ( Marianna )
16-04-2018 ( odpowiedz )
Popieram petycję w sprawie tłumaczy języka migowego.
brak tumaczy sąd ,policja szpitalu ,inne ( zbigniew pałupski )
14-03-2018 ( odpowiedz )
pobierz barier-tlumacz pjm

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez MAREK KAZUBSKI, POLSKA FEDERACJA GLUCHYCH. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl