Wizyt: 76,504,925
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12874
Bydgoszcz 10.02.2018

Przestępcza działalność spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.


Podpisy za petycją: 27 (15)
przeciw: 0 (0)

Do:
URZĄD REGULACJI ENERGYTYKI

Prezes URE
Al. Jerozolimskie 181
02 - 222 Warszawa
22 487 58 02
sekretariat@ure.gov.pl


Z wracamy się z prośbą o cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej firmie Polski Prąd i Gaz S. z o.o.
( dawniej Polska Energetyka PRO ) Al. Jerozolimskie 123A, 02 - 017 Warszawa, ponieważ zachodzi podejrzenie, że firma
dopuściła się naruszenia warunków udzielonej koncesji na obrót energią elektryczną oraz innych warunków wykonywania
koncesjonowanej działalności gospodarczej, określonych przepisami prawa - w szczególności :
- wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości, podszywając się pod dotychczasowego dostawcę prądu.
- sugerowała, że przekładane do podpisu dokumenty stanowią aneks do umowy z dotychczasowym dostawca prądu, bądz
wymóg ich podpisywania wynika ze zmiany przepisów prawa, likwidacji dostawcy energii elektrycznej, z którego usług
korzystał dotychczas klient.
- manipulowała informacjami o niższych rachunkach za energie elektryczną, a w rzeczywistości wzrastała z każdym rokiem.
- stosowała przymus i wywierała na klientach presję twierdząc, że jeżeli konsument nie podpisze dokumentów, pozbawiony
zostanie prądu, lub jego dotychczasowa umowa wygaśnie.
- nie zostawiała żadnego egzemplarza podpisanych dokumentów, nie informowała o prawie odstąpienia od umowy itp.
- za naruszenie zbiorowych interesów klientów, prezes UOKiK nałożył karę ponad 10 mln złotych i nakazał zaniechanie
praktyk.


Polski Prąd i Gaz naruszył zaufanie konsumentów a szczególnie osób w wieku senioralnym, schorowanych i bezradnych.
Takie postępowanie zasługuje na pogardę i potępienie.
Odebranie koncesji odstraszy innych potencjalnych naśladowców.


Likwidacja patologii w firmie energetycznej.

Niżej podpisany/a:
Waldemar Pfeiffer
85-796 Bydgoszcz
autor12874@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 2 )

witam ( daria )
11-02-2018 ( odpowiedz )
Oszukali mnie podawajac się za Tauron
witam ( daria )
11-02-2018 ( odpowiedz )
Oszukali mnie podawajac się za Tauron

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Waldemar Pfeiffer. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl