Wizyt: 76,504,931
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12869
Głogówek 06.02.2018

Apel o zapewnienie mieszkankom Gminy Głogówek należytej opieki ginekologicznej


Podpisy za petycją: 137 (79)
przeciw: 1 (1)

Do:
Burmistrz Głogówka

OOWNFZ z siedzibą w Opolu
ul. Rynek 1,
48-250 Głogówek
77 40 69 900
sekretariat@glogowek.pl


Niniejszym informujemy, iż na terenie Gminy Głogówek nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki
ginekologicznej. Naszym zdaniem taki stan na obszarze zamieszkiwanym przez ok. 13.500 osób - z czego ponad połowę
stanowią kobiety - jest niedopuszczalny. Brak reakcji na zaistniałą sytuację może prowadzić do wielu niepożądanych i
przykrych zjawisk. Przede wszystkim spowoduje, iż część kobiet będzie musiała w dłuższej perspektywie czasowej
rezygnować z niezwykle ważnych badań profilaktycznych. W przypadku innych natomiast, będą one zmuszone do ponoszenia
wysokich kosztów korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, bądź też do poszukiwania gabinetu w innych
miejscowościach.
W tym kontekście, trudno przejść obojętnie wobec tego, że w XXI wieku, w samym centrum Europy dochodzi do takich
sytuacji. Uważamy, że słowa promujące działania profilaktyczne nie wystarczą. Muszą iść za nimi czyny.


Odnosząc się do opisanej powyżej sytuacji, a także w odniesieniu do art. 7 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875, 2232), w którym wśród zadań własnych gminy zapisano między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, apelujemy o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, celem zapewnienia mieszkankom
naszej gminy dostępu do bezpłatnej opieki ginekologicznej. Mamy świadomość, że nie jest to zadanie łatwe. Zdajemy sobie
także sprawę, że jego realizacja będzie wymagała czasu, jednak nie możemy pozwalać na jakiekolwiek zaniechania w tej
kwestii. Obserwując praktykę, a także przykładowe rozwiązania rzeczonego problemu zastosowane w innych jednostkach
samorządu terytorialnego, wiemy że istnieją skuteczne narzędzia, dzięki którym będzie możliwe zapewnienie mieszkankom
gminy należytej opieki medycznej. Po stronie gminy wskazać można tu chociażby na pomoc lekarzom w rozwiązaniu
ewentualnych problemów lokalowych, po stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ natomiast ogłoszenie postępowania
uzupełniającego w zakresie ginekologii.


Korzyści z rozwiązania zaistniałego problemu są oczywiste. To przede wszystkim zapewnienie lepszej opieki medycznej
mieszkankom Gminy Głogówek, spadek liczby zachorowań ginekologicznych. Oprócz tych najważniejszych kwestii, warto
wskazać także na potencjalne oszczędności finansowe.
Prosimy o poważne potraktowanie niniejszego apelu i jednocześnie przypominamy, że korzystanie z prywatnej opieki
lekarskiej powinno być przywilejem, a nie koniecznością.
Z poważaniem,

Niżej podpisany/a:
Piotr Bujak
48-250 Głogówek
pebujak@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Ginekolodzy to dewianci i nieuki, mafia. (is_)
07-02-2018 ( odpowiedz )
Ginekolodzy to dewianci, pewnie w ponad 90%. Zwykle robią więcej szkody niż dobrego. Roznoszą, często celowo, bezczelnie, poważne choroby (żółtaczki, cytomegalie, różyczkę i inne).

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Piotr Bujak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl