Wizyt: 76,504,899
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12866
Grodków 06.02.2018

Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych nr 293/301 Opole Główne-Kluczbork i nr 288 Nysa-Brzeg


Podpisy za petycją: 174 (109)
przeciw: 0 (0)

Do:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sz. P. Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP PLK
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

(22) 47 320 00
sekretariat.iif@plk-sa.pl


W grudniu 2012 roku Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych w nieoficjalny sposób dotarł do listy linii kolejowych,
które zarządca infrastruktury zamierzał wyłączyć z ruchu lub przekazać samorządom. Wówczas konkretne mapy, które
powstały w oparciu o raport firmy doradczej McKinsey zostały opublikowane w ogólnopolskich mediach. W tym czasie chciano
i planowano m.in. fizyczną rozbiórkę linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole Główne – Kluczbork, nr 288 Nysa –
Brzeg oraz działania mające na celu przekazanie linii nr 287 Nysa – Opole Zachodnie innemu podmiotowi.

Po tych informacjach działacze Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Opolszczyźnie niezwłocznie podjęli szereg działań
doprowadzających do utrzymania w czynnym ruchu kolejowym trzech opolskich tras. Dzięki licznym protestom społeczników,
radnych oraz wójtów, burmistrzów i starostów udało się nie tylko obronić linie kolejowe, ale także wymusić na władzach
Opolszczyzny i PKP PLK podjęcie konkretnych decyzji, co do przyszłości niezelektryfikowanych szlaków. W styczniu 2013
roku ówczesny marszałek Józef Sebesta po spotkaniu z ówczesnym prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe – Remigiuszem
Paszkiewiczem poinformował media, że zapadły pozytywne i ostateczne ustalenia odnośnie remontu trzech opolskich linii
kolejowych, a wartość tych inwestycji ma pochłonąć 18, 5 mln euro. Wszystkie te zadania wpisano do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, który został przyjęty w grudniu 2014 roku. Zakres planowanych
prac na 143 kilometrach linii kolejowych objętych dofinansowaniem unijnym obejmuje m.in. poprawę stanu technicznego
torowiska oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb rynku przewoźników oraz osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę
peronów i wzrost dopuszczalnych nacisków na oś.

Od stycznia 2013 roku minęło już 5 lat i do tej pory żaden z zapowiadanych remontów niestety jeszcze się nie rozpoczął,
a czas stracono tylko na przepychanki słowne, przerzucania winy i odpowiedzialności z jednej na drugą stronę sporu i
wymiany dokumentów pomiędzy współinwestorem tych robót – Samorządem Województwa Opolskiego, a zarządcą infrastruktury
PKP PLK-a.

Dziś średnia prędkość na tych trasach to 70-50 km/h, ale jest także dużo takich miejsc, w których na skutek bardzo złego
stanu torów i przejazdów opolskie autobusy szynowe nadal muszą zwalniać do 30 kilometrów na godzinę.

W styczniu 2018 roku niepokojące informacje podały opolskie media – Gazeta Wyborcza Opole oraz Radio Opole nt. planów
modernizacji tras kolejowych, które doniosły, że pula 112 milionów złotych wystarczy zaledwie na wykonanie generalnego
remontu trasy z Nysy do Opola. Remont pozostałych dwóch linii kolejowych z Nysy do Brzegu oraz z Opola do Kluczborka
zamrożono i odłożono na półkę. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Nie zgadzamy się na taki podział pieniędzy unijnych, z
których zamiast trzech będzie remontowana tylko jedna trasa. Zyska tylko jedna określona grupa społeczeństwa. W ten
sposób dzielimy społeczeństwo na I, II i III kategorię, ludzi korzystających z publicznego transportu na gorszych i
lepszych, których bezpieczeństwo powinno być nadrzędną wartością - najważniejsze!

Należy podkreślić, że odkładanie tychże robót w czasie tylko przyczynia się do pogorszenia stanu torowiska, jego
dewastacji oraz wzrostu ograniczeń prędkości. Linie kolejowe łączące Nysę z Brzegiem oraz Opole z Kluczborkiem mają
strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz lokalnej społeczności, która codziennie dojeżdża do dużych ośrodków
aglomeracyjnych (strefy ekonomiczne/ uczelnie i szkoły/ obiekty użyteczności publicznej). Na nich ciągle wzrasta oferta
przewozowa POLREGIO, a choćby tylko na samej stacji Grodków Śląski można od II półrocza 2016 roku zaobserwować wzmożony
ruch pociągów towarowych, takich przewoźników, jak: Majkoltrans, Rail Polska, PKP Cargo, PRKiL Trakcja, Lotos i
Freightliner (obecnie jest to najkrótsza trasa alternatywna objazdowa na wypadek zdarzeń losowych czy remontów
ościennych szlaków, przejazdy składów towarowych stałe i czasowe na indywidualne zlecenie przewoźnika).


Wnioskujemy do PKP Polskie Linie Kolejowe o podjęcie natychmiastowych i jak najszybszych działań mających na celu
podniesienie standardu i rozwoju infrastruktury kolejowej na Opolszczyźnie.

My, podróżni niżej podpisani domagamy się niezwłocznego rozpoczęcia modernizacji i rewitalizacji opolskich linii
kolejowych o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale także międzyregionalnym nr 293/301 Opole Główne - Kluczbork i nr 288
Nysa - Brzeg.


1) Skrócenie czasu przejazdów pociągów osobowych regionalnych poprzez wzrost prędkości na odnowionych w/w odcinkach.
Wzrost ich przepustowości. Otwarcie szlaków dla innych przewoźników komercyjnych np. PKP Intercity, Arriva.
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wzrost bezpieczeństwa podróżnych.
3) Polepszenie jakości oferty przewozowej osób.
4) Lepszy komfort podróżowania - mniejsze oddziaływanie infrastruktury kolejowej na podróżnych podczas jazdy autobusu
szynowego lub składu wagonowego.

Niżej podpisany/a:
Damian Kapinos
Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie
49-200 Grodków
okoko.grodkow@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Damian Kapinos, Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl