Wizyt: 76,504,916
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12865
Posada 04.02.2018

Rodziny 3+ w Kazimierzu Biskupim


Podpisy za petycją: 19 (4)
przeciw: 0 (0)

Do:
Wójt Gminy w Kazimierzu Biskupim

Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupi
kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl


Kazimierz Biskupi, luty 2018r

Mieszkańcy Gminy Kazimierz Biskupi

Pan
Jan Sikorski
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi


Szanowny Panie,


rozwój każdej gminy to nowe drogi, ułatwienia w transporcie do i z miejsca pracy, możliwości rozwoju i odpoczynku jej
mieszkańców, ale przede wszystkim zwiększająca się liczba mieszkańców gminy i zapewnienie im stosownego wsparcia
socjalnego ułatwiającego codzienne życie, którego jakość nie jest obojętna władzom samorządu. Doskonale zdają sobie z
tego sprawę rodziny wielodzietne z terenu gminy Kazimierz Biskupi, które każdego dnia zmagają się z większymi niż u
innych osób kosztami życia, w tym zapewniania dzieciom niezbędnych pomocy naukowych, możliwości kształcenia, rozrywki,
borykające się z ograniczonymi możliwościami gminy w zapewnieniu ich dzieciom opieki w żłobkach czy przedszkolach w
czasie pracy rodziców.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ograniczenia budżetowe nasza gmina nie jest w stanie udostępnić swoim
mieszkańcom takich obiektów jak kino, basen, kręgielnia, lodowisko czy choćby żłobek pozwalający obojgu rodzicom powrót
do aktywności zawodowej po narodzinach dziecka. Dlatego też cieszymy się z podjęcia przez gminę współpracy w zakresie
ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny zapewniającego także w naszej okolicy możliwość korzystania ze zniżek na
zakupy, czy transport.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż nie jest to jedyna możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych jaką może zaoferować
mieszkańcom nasza gmina. Wśród programów funkcjonujących w najbliższej okolicy, których wielu partnerów znajduje się na
terenie miasta Konina – centrum naszego regionu i miejsca pracy dla wielu mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi wymienić
można:

- Program „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku
i jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Wielkopolska Karta Rodziny
zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej,
rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska
Karta Rodziny”. Ten bezkosztowy dla gmin program (całkowity koszt obsługi ponosi Samorząd Województwa Wielkopolskiego)
umożliwia w naszej najbliższej okolicy skorzystanie na preferencyjnych warunkach np. z oferty Muzeum Okręgowego w
Koninie czy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

- Program „Konińska Karta Rodziny 3+” ma za zadanie promocję modelu rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich
pozytywnego wizerunku; wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych; zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do
oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej; wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta. Biorąc pod uwagę zabieganie
prowadzącej program gminy Konin o utworzenie Aglomeracji Konińskiej bazującej na współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego, rozszerzenie programu na sąsiadującą (-e) gminę (-y) wydaje się zupełnie naturalne i
oczywiste. Program skupia w sobie ponad sześćdziesięciu partnerów, w większości firm prywatnych, takich jak sklepy,
punkty usługowe, prywatne szkoły czy miejsca rozrywki dla dzieci i dorosłych. Rozszerzenie programu i stworzenie
możliwości skorzystania z zalet programu przez mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi wydaje się korzyścią tak dla
przedsiębiorców, jak i ich potencjalnych klientów. Zwiększenie obrotu firm konińskich jest także korzystne dla Konina.


Dlatego też pragniemy zobowiązać Pana do:

- przystąpienia gminy Kazimierz Biskupi do programu Wielkopolska Karta Rodziny,
- podjęcia wszelkich starań o umożliwienie rodzinom 3+ z terenu naszej gminy korzystania z możliwości dawanych przez
program „Konińska Karta Rodzina 3+”,
- podjęcia współpracy z Koninem w zakresie udostępnienia kazimierskim rodzinom, których rodzice pracują na terenie tego
miasta możliwości korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w formie żłobków i przedszkoli.


Realizacja wskazanych postulatów zapewni:

- wsparcie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Kazimierz Biskupi poprzez obniżenie kosztów ich życia (karty dużej rodziny),
- umożliwienie rodzicom dzieci pracującym w Koninie wcześniejszy powrót do aktywności zawodowej poprzez umożliwienie
korzystania ze żłobków i przedszkoli na terenie gminy-miejsca pracy,
- partnerski rozwój współpracy Gminy Kazimierz Biskupi i miasta Konina w rozwoju aglomeracji konińskiej realizujących
potrzeby mieszkańców

Zdajemy sobie sprawę, iż podjęcie wskazanych działań będzie wymagało czasu i konieczności uzyskania porozumienia
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich realizacji, jesteśmy jednak przekonani, że Pana przychylność rodzinom
wielodzietnym i osobiste zaangażowanie w sprawę pozwoli poprawić sytuację rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi.


Z poważaniem
niżej podpisani mieszkańcy
Gminy Kazimierz Biskupi

Niżej podpisany/a:
Piotr Pęcherski
62-530 Posada
autor12865@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Piotr Pęcherski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl