Wizyt: 76,504,922
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12856
Katowice 31.01.2018

List otwarty do Pani Minister Edukacji Narodowej


Podpisy za petycją: 319 (205)
przeciw: 1 (0)

Do:
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
223474100
informacja@men.gov.pl


Szanowna Pani Minister,

Zwracamy się z prośbą o ściągnięcie z naszych DZIECI, nauczycieli i szkół nadmiernej ilości obciążeń wynikających z funkcjonowania
Podstawy Programowej.

Podstawa programowa składa się z 3 zasadniczych części:
- Preambuła;
- Cele kształcenia;
- Warunki i sposoby realizacji.

Nasz list dotyczy głównie punktu cele kształcenia.

Cele kształcenia określają najbardziej podstawowe zagadnienia, które należy omówić w trakcie procesu edukacyjnego. Jest to również
zakres podlegający weryfikacji w trakcie egzaminów zewnętrznych. (matura, egzamin na koniec Szkoły podstawowej.

Celem naszej edukacji nie jest tylko zdanie egzaminów!

Celem szkoły jest przygotowanie naszych dzieci do zmierzenia się w przyszłości z wyzwaniami, które stawia przed nimi świat. Celem
edukacji jest m.in. to co zostało określone w preambule do tego dokumentu. Tj. m.in. rozbudzenie ciekawości świata, wzrost
kompetencji kreatywnych, zespołowych, prezentacyjnych, poszukiwanie własnych talentów i podążanie za swoimi pasjami. A przede
wszystkim szkoła powinna nas inspirować do własnego rozwoju i rozwijać radość z uczenia się. Te postawy powinny być trwale
ugruntowane i powszechne w naszym społeczeństwie

Niestety szkoły tak nie funkcjonują!!!

Niestety nie mamy złudzeń. Podstawa Programowa nie spełnia takich założeń. Mówiąc wprost, naszym zdaniem funkcjonowanie
Podstawy Programowej jest hipokryzją. Faktyczna jej realizacja jest jedynie pozorna. Uczniowie przyswajają konkretny zakres wiedzy
jedynie na bardzo krótki okres. Powszechnie funkcjonuje system ZZZ (Zakuć, Zdać, Zapomnieć). Zyskiem uczniów jest w głównej
mierze rozwój pamięci krótkotrwałej.

Presja na dzieci jest ogromna

Niestety obecnie narzucamy na dzieci olbrzymie wymagania i presję. Presja jest związana z dużym zakresem wiedzy i umiejętności,
których od nich oczekujemy. Te oczekiwania stawiane są przed każdym, niezależnie od jej/jego potencjału czy zainteresowania. W
większości przypadków są to wiedza i umiejętności, których my dorośli nie wykorzystujemy.
Uczniowie nie mają w szkole przestrzeni do podążania za swoimi talentami. Wielu osobom brakuje na to czasu, gdyż muszą realizować
wymagania, które stawiają przed nimi nauczyciele w związku z realizacją kolejnych zagadnień podstawy programowej. Uczeń jest
ostatecznie rozliczany ze zdobytych umiejętności, a to wpływa na jego szanse na obranie odpowiedniej dla niego ścieżki kariery.

Presja na nauczycieli

Liczba celów kształcenia jest też wyzwaniem dla nauczycieli. Nauczyciele są często rozliczanie z efektów kształcenia (tj. wyników
egzaminów). Tworzone są rankingi szkół, które tą presję pogłębiają. Stąd nauczyciele skupiają się na egzekwowaniu wiedzy i
umiejętności tam opisanych. Cele kształcenia są również poddawane najczęstszej weryfikacji przez jednostki kontrolne m.in. kuratoria.
Takie usystematyzowanie treści kształcenia utrudnia nauczycielom podążanie za zainteresowaniami uczniów oraz indywidualizację
pracy.

Preambuła do Podstawy Programowej brzmi wspaniale. Niestety rozliczanie szkół, nauczycieli i UCZNIÓW względem celów kształcenia
prowadzi do marginalizacji zapisów w niej zawartych i wzmacnianiu presji w obszarach, z których są rozliczani.
Nauka o wielu światach.

Ostatecznie podstawa programowa nie daje uczniom możliwości spojrzenia globalnie na otaczający ich świat. Podstawa Programowa
dla SP jest zlepkiem 21 dokumentów. Nie ma jasnego i klarownego dokumentu, który pokazywałby powiązanie pomiędzy tymi
dziedzinami. Brak klarownego powiązania pomiędzy dziedzinami nie sprzyja współpracy oraz realizacji projektów interdyscyplinarnych.


Jeżeli zgadzają się państwo z naszymi argumentami to zwracamy się z prośbą o:

- Podejście całościowe (holistyczne) do procesu edukacyjnego;

- Znaczące zredukowanie Podstawy Programowej. Redukcja do faktycznych bazowych kompetencji, którymi powinien się cechować
uczeń opuszczający szkołę. Podstawa Programowa powinna skupiać się na umiejętności wykorzystania wiedzy, a nie na samym jej
posiadaniu. W dobie obecnych możliwości w dziedzinie ICT posiadanie wiedzy nie stanowi już takiej wartości jak kiedyś;

- Wsparcie nauczycieli w zakresie uzasadnienia celowości realizacji poszczególnych Celów kształcenia. Należy mieć na uwadze to, że w
obecnej Podstawie Programowej poszczególne obszary tematyczne dotyczą bardzo wąskich specjalizacji;

- Określenie pola inspiracji dla uczniów. Listę specjalizacji, tematów, projektów, które MOŻNA poruszyć w pracy z uczniami;

- Powierzenie nauczycielom większej swobody w zakresie realizacji procesu dydaktycznego. Umożliwienie realizacji programu uczenia
się, który będzie podążał za uczniem - będzie skupiony na jego potrzebach i możliwościach rozwojowych;

- Zmiana sposobu realizacji kontroli uzyskiwania efektów kształcenia. Kontrola powinna uwzględnić kompetencje określone w
preambule do Podstawy Programowej;

- Zmiana sposobu rekrutacji do szkół średnich i na uczelnie wyższe. Wdrożenie narzędzi, które pozwolą na skuteczniejsze docenienie
zaangażowania uczniów we własny rozwój, wolontariat, realizację projektów społecznych, edukacyjnych, przedsiębiorczych czy
naukowych, własne talenty, umiejętności i zdolności (interdyscyplinarne i te wychodzące poza mury szkolne) oraz ich adekwatność do
wybranego kierunku. Powszechnie stosowane oceny końcoworoczne nie spełniają takiego kryterium. Waga kryterium związanego z
zaangażowaniem uczniów powinna zostać wzmocniona i mieć kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół wyższych.
Jeżeli jednak nie zgadzają się państwo z naszą argumentacją, to:

… zachęcamy Państwa do udowodnienia nam, że się mylimy. W związku z tym zwracamy się z wyzwaniem zarówno do Pani jak i
pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz grona osób, które tę podstawę przygotowało. Wyzwanie polega na tym, by wzięli
państwo udział w teście, który będzie weryfikował kompetencje określone w Podstawie Programowej. Wyniki zostaną oczywiście
przekazane każdemu osobiście. Upubliczniona zostanie jedynie średnia osiągnięta przez całą próbę ospróbę osób zdających.
Mamy świadomość, że zmiana jest wielkim wyzwaniem dla wielu osób, dlatego też jesteśmy otwarci na konstruktywne wspieranie
Państwa w tym procesie.

Z poważaniem
Wojciech Gawlik
Prezes Fundacji EduKlaster

Niżej podpisany/a:
Wojciech Gawlik
Fundacja Edu Klaster
40-098 Katowice
autor12856@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 4 )

egzaminy precz (anna)
01-02-2018 ( odpowiedz )
Prosze dopisac "zlikwidowanie matury" i sie podpisuje! A tak, to zalozenia zostawia nauczycieli przedmiotow maturalnych z mlodzieza smartfonowa i zabawiana na lekcjach , a tu procent i klops...
List (Betrusz)
01-02-2018 ( odpowiedz )
Doceniam zaangażowanie i troskę autora listu, ale nie podoba mi się treść. Zagmatwana i niejasna. Jestem zwolenniczką małych kroczków i zmian wokół siebie i w sobie. Donkichteria już mnie nie kręci...
Długość listu (W.Gawlik)
01-02-2018 ( odpowiedz )
Zdajemy sobie sprawę, że list jest bardzo długi ... Problem jest jednak bardzo poważny i wymaga odpowiedniego wyjaśnienia i argumentacji.
Dobre, ale dużo za długie ( sdf )
01-02-2018 ( odpowiedz )
Człowiek podpisujący nie ma czasu czytać tak długiego pisma, a powinien czytać nim podpisze. Treść jest zapewne wynikiem przeładowanego programu, i tak jak program szkolny jest dużo za długa.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Wojciech Gawlik, Fundacja Edu Klaster. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl