Wizyt: 76,504,901
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12849
Wrocław 26.01.2018

Apel o uhonorowanie prof. Stanislawa Kulczyńskiego


Podpisy za petycją: 330 (244)
przeciw: 0 (0)

Do:
Apel o uhonorowanie prof. Stanislawa Kulczyń-skiego

Komisja Nominacyjna Rady Miejskiej Wrocła-wia
Sukiennice 9, Wrocław

+48 71 777 83 50
brm@um.wroc.pl


My, niżej podpisani obywatele Wrocławia i mieszkańcy Dolnego Śląska w pełni popie-ramy inicjatywę rekto-rów publicznych wro-
cławskich uczelni aka-demickich, jak również Prezydenta Wrocławia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocła-wia – wnioskujących o
nadanie profesorowi Stanisławowi Kulczyń-skiemu, pierwszemu powojennemu rektorowi Uniwersytetu i Politech-niki Wrocławskiej, tytułu
Honorowego Obywatela Wrocławia 2018.
To, że Wrocław jest teraz dużym i znaczącym ośrodkiem akademickim i naukowym zawdzię-czamy przede wszystkim tym, którzy w tlących
się jeszcze ruinach Wrocławia tworzyli zręby polskiego życia akademickiego. Profesor Kulczyński był organizatorem, kierownikiem i opieku-
nem tych prac. Posiadał, jako wybitny uczony nie tylko autorytet naukowy, ale przede wszystkim wielki autorytet moralny.
Przed wojną będąc rektorem Uniwersytetu Lwowskiego, jako jedyny z polskich rektorów nie zgodził się na istnienie getta ławkowego,
mimo że zgodę takie praktyki wydał ówczesny minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. W czasie wojny prof. Kulczyński był
delegatem rządu RP na obszar lwowski, później zajmował się też organizacją tajnego nauczania na Uniwersytecie Jagiel-lońskim.
Człowiek taki jak On, człowiek zasad, prze-konań i dokonań w peł-ni zasługuje na to aby został Honorowym Obywatelem miasta, które Mu
tak wiele za-wdzięcza.

Niżej podpisany/a:
Ludwik Turko
50-060 Wrocław
autor12849@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Czemu tak późno? Czy tylko prof. Kulczyński? ( W_K )
27-02-2018 ( odpowiedz )
Szkoda, że na należyte upamiętnienie ludzi wybitnych decydujemy się wyłącznie w trybie sprzeciwu wobec decyzji władz. Jan Kaczmarek na pamięć wrocławian nie ma co liczyć, skoro IPN się go nie czepił?

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Ludwik Turko. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl