Wizyt: 76,504,933
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12844
Warszawa 18.01.2018

Człowiek jest najważniejszy na każdym stanowisku. Pomiar fizyczny jego cech jest możliwy.


Podpisy za petycją: 1 (1)
przeciw: 0 (0)

Do:
Ministra szkolnictwa Wyższego i Nauki

Premier Mateusz Mazowiecki
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
606784793
jlech32@wp.pl


Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski Warszawa 2018-01-18
Międzynarodowa Akademia Nauk AIS
www.ais.sanmarino.org


FIZYCZNY POMIAR CECH CHARAKTERU CZŁOWIEKA POTRZEBNY DO WYBORU ODPOWIEDNIEJ DLA NIEGO PRACY

Każdy człowiek posiada określone predyspozycje do wykonywania odpowiednich prac. Chodzi o to, aby na każdym stanowisku pracy
znalazł się odpowiedni człowiek. Tylko wówczas będzie on efektywnie i z przyjemnością oraz pożytkiem dla siebie i innych wykonywał
swoją pracę. W ten sposób Polska może stać się potężnym i wyjątkowym państwem na świecie,
Wiadomo z historii, że najszybszy postęp w rozwoju ludzkości, pod każdym względem dają w efekcie nauki ścisłe. Nauki ścisłe
stwarzają narzędzia ułatwiające człowiekowi życie. Precyzyjne myślenie, którym posługują się te nauki potrzebne jest w każdej dziedzinie
życia. Nawet muzyka i sztuka wymaga odpowiedniej precyzji. Najistotniejszą cechą precyzji jest pomiar. Dlatego też do obiektywnej
znajomości działania organizmu ludzkiego można dojść jedynie przez pomiar i odpowiednie opracowanie jego wyników.
Celem niniejszej pracy jest, zatem nie tylko możliwie precyzyjne poznanie struktury organizmu człowieka i jego funkcjonowania, ale
również wykorzystanie tej wiedzy, dla niego i innych ludzi dobra.
Trudność w badaniu cech organizmu człowieka, polega na tym, że obiekt badający jest jednocześnie obiektem badanym, Wyniki badań
każdej osoby poddane zostaną odpowiedniej obróbce statystycznej z przeprowadzeniem weryfikacji hipotez na odpowiednim poziomie
ufności. Obecnie można już mierzyć w organizmie ludzkim praktycznie wszystkie wielkości, odpowiedzialne za wrażenia:
- wzrokowe,
- słuchowe,
- węchowe,
- smakowe,
- dotykowe.
Zasadnicze jednak trudności w poznaniu struktury człowieka i jego funkcjonowania jest stworzenie odpowiedniego modelu
teoretycznego opisującego obiekt badany. Dotychczas, w naukach psychologiczno-socjologicznych, stosuje się przeważnie nie
precyzyjne metody testowe. Metody testowe, w przypadku określania cech charakteru człowieka są subiektywne, ponieważ mówią one
o badanym człowieku to, co on sam o sobie myśli.
Dlatego też, chociaż badania fizyczne osobowości człowieka są trudne, to są one jedynymi obiektywnymi metodami służącymi do
zgłębienia tajemnic istoty ludzkiej.
W pracy będziemy poszukiwać takich metod pomiarowych i badawczych, które pozwolą nam na kompleksową ocenę człowieka pod
względem jego zdolności do działania, myślenia i przeżywania emocji na skutek odbieranych wrażeń. Należy przeprowadzić analizę
bioelektryczną skóry, jako warunku brzegowego, mówiącego o tym co tkwi we wnętrzu organizmu dokonać tego można przez pomiar
odpowiednich potencjałów elektrycznych na skórze człowieka. Praca będzie polegać na przeprowadzaniu analiz przepływów informacji i
emocji w organizmie człowieka i jego środowisku. Na bazie wprowadzonych odpowiednich pojęć w oparciu o analogie do praw
przepływów rządzących nie tylko przepływami prądu elektrycznego, ale także masy i energii. Odpowiednia aparatura pojęciowa i
odpowiednie modele zbudowane zostały w oparciu o znane prawa fizyczne, w zależności od danej konkretnej sytuacji, zarówno jeśli
chodzi o przepływ informacji i emocji w danym środowisku jak i w organizmie człowieka,
Rozwój współczesnej techniki i technologii, wymaga nowego podejścia do swoich wytworów. Obecnie coraz większą rolę odgrywa
intelekt i wytwarzane w środowisku emocje, aby dany proces zarówno produkcyjny jak i społeczny przebiegał prawidłowo, trzeba
wiedzieć kiedy i w jakiej kolejności uruchamiać pewne mechanizmy, a w przypadku powstawania zakłóceń jak należy je skutecznie
usuwać. Zbudowany został już odpowiedni model teoretyczny, możliwie dobrze opisujący rzeczywistość zarówno w sferze informacyjnej
jak i emocjonalnej. Na zasadzie analogii do znanych praw przepływów masy, energii oraz prądu elektrycznego. Głównie na zasadzie
analogii do pola elektromagnetycznego opisanego równaniami Maxwella. Pozwoli nam to, na sterowanie rzeczywistymi procesami
według zadanej z góry funkcji celu. Muszą być brane oczywiście określone możliwości fizyczne z cybernetycznego punktu widzenia
danego systemu sterowanego jak i systemów sterujących.


Chodzi o umożliwienie stworzenie badań organizmu człowieka na podstawie istniejących ośrodków naukowych i nie wykorzystanego
sprzętu w Polsce. Istnieją i stosowane są obecnie metody testowe do badania charakteru człowieka, ale one nie są precyzyjne i w związku
z tym nie miarodajne.Jedynie fizyczne pomiary organizmu człowieka mogą określić właściwe jego cechy. Opracowałem teorię pola
informacyjno- emocjonalnego na podstawie analogii do teorii pola elektromagnetycznego i mam nadzieję, że po utworzeniu
odpowiedniego zespołu ludzkiego znającego teorię pola elektromagnetycznego i metody analogii oraz wykorzystaniu istniejącej aparatury
w Polsce można tego dokonać. Proszę o umożliwienie mi stworzenie takiego zespołu.


Korzyści płynące z możliwości fizycznego określania charakteru człowiek na podstawie pomiarów i dobór dla niego najodpowiedniejszej
pracy na tej podstawie mogłoby uszczęśliwić, nie tylko poszczególnych ludzi, ale każdego człowieka na na świecie. W ubiegłym wieku
dokładnie w 1988 roku wyprowadziłem dla studentów Akademii medycznej w Warszawie wzór na szczęście. wychodząc z fizycznego
pojęcia dobroci. Człowiek dobry dla innych jest również dobry dla siebie, ale nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą i dlatego jest tak jak jest,
ale może być lepiej i w ten można by uniknąć wszelkich wojen, które człowieka trapią od początku jego istnienia. Być może ten projekt
wydać się nie realnym, ale człowiek tym różni się od zwierzęcia, że potrafi tworzyć idee i je realizować.
Mam za tym gorącą prośbę o umożliwienie mi realizowanie tej idei.
Dziękuję bardzo za okazanie mi pomocy. www.realizatorzy.prv.pl
Na Youtube jest po napisaniu "Mój wzór na szczęście"

Niżej podpisany/a:
Jerzy Lechowski
Realizatorzy Lepszych Czasów (w organizacji)
02-360 Warszawa
jlech32@wp.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

komentarz (gdzieśtosłyszałam)
30-01-2018 ( odpowiedz )
czytam z przerażeniem, jak można w XXI wieku zapomnieć co to jest antropometria i jakie skutki przyniosła ufność pokładana w takich metodach. Wizja utopi zawsze kończy się reżimem, i kosztem innych.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jerzy Lechowski, Realizatorzy Lepszych Czasów (w organizacji). Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl