Wizyt: 75,542,047
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12834
Warszawa 08.01.2018

Deklaracja o współpracy dla organizacji pacjenckich. Brain Plan


Podpisy za petycją: 42 (31)
przeciw: 0 (0)

Do:
Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa


Zważywszy na wyniki prognoz WHO, które wskazują, że choroby mózgu stają się jednym
z najważniejszych zagrożeń zdrowotnych, a w 2030 roku będą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i zgonów. Oraz, na
fakty mówiące, że:
- Już obecnie co trzeci Europejczyk dotknięty jest chorobą mózgu. Według oficjalnych szacunków European Brain Council w
2005 r. w Europie było ok. 127 milionów pacjentów
z chorobami mózgu. W 2010 r. liczba ta wzrosła do 299 milionów leczonych z powodu chorób mózgu (lub 179 milionów – w
zależności od metody liczenia). Liczby uwzględniają jedynie
12 chorób mózgu, w tym: depresję, stwardnienie rozsiane, udar, migreny, epilepsję
czy chorobę Alzheimera);
- Zwiększenie zapadalności na choroby mózgu związane jest ze zmianami cywilizacyjnymi zwłaszcza ze stresem, niezdrowym
trybem życia oraz starzeniem się społeczeństwa. Choroby mózgu oznaczają obciążenie i pogorszenie jakości życia nie tylko
samego chorego ale również jego bliskich. Wiążą się z obciążeniem finansowym dla państwa, otoczenia osoby chorej,
a także utraconymi szansami, które oznaczają kolejne ukryte wydatki.
- Jak wynika z badań European Brain Council (VoT) wczesne wykrywanie i leczenie osób
z chorobami mózgu pomaga uniknąć wielu negatywnych osobistych, społecznych
i finansowych kosztów dla chorego, jego otoczenia oraz państwa.


My, przedstawiciele organizacji i grup pacjenckich deklarujemy współpracę na rzecz powstania strategicznego dokumentu na
rzecz osób z chorobami mózgu nazwanego „Brain Plan dla Polski”.


Dokument ten powinien opierać się na trzech kluczowych założeniach:
1. Przeciwdziałanie chorobom mózgu stanie się jednym z priorytetów polskiego systemu opieki zdrowotnej, a do systemu
opieki zdrowotnej zostanie wprowadzona definicja chorób mózgu.
2. Opieka nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu będzie prowadzona w sposób zintegrowany, skoordynowany, przy
współpracy międzysektorowej. Uwzględni też wpływ jaki choroba ma na otoczenie osoby chorej, gdyż choroby mózgu stanowią
problem nie tylko zdrowotny, ale przede wszystkim społeczny.
3. Profilaktyka, wczesna diagnostyka i leczenie chorób mózgu stanie się jednym z kluczowych elementów efektywnej ochrony
zdrowia mózgu.

Niżej podpisany/a:
Izabela Czarnecka Walicka
Fundacja Neuropozytywni
01-460 Warszawa
a.zajac@neuropozytywni.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Izabela Czarnecka Walicka, Fundacja Neuropozytywni. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl