Wizyt: 76,504,859
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12827
Wrocław 30.12.2017

Objęcie miasta Leszna siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej


Podpisy za petycją: 611 (472)
przeciw: 1 (1)

Do:
Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 PoznańDo Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka w sprawie ponownego rozważeniana decyzji dotyczącej objęcia
miasta Leszna siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Szanowny Panie Marszałku,
my, niżej podpisani mieszkańcy Leszna, aglomeracji leszczyńskiej, subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego (byłego
województwa leszczyńskiego)
i województwa wielkopolskiego oraz podróżni i pasażerowie korzystający z linii kolejowej nr 271 apelujemy do Pana o ponowne
rozważenie decyzji i podjęcie rozmów dotyczących objęcia miasta Leszna siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

17 listopada 2017 roku, podczas prezentacji projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Pan Wojciech Jankowiak zapowiedział uruchomienie na wiosnę 2018 roku pierwszych czterech kursów PKM, które mają jeździć na trasie
do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego. Wraz z prezentacją pierwszych czterech tras przedstawił projekt
rozszerzenia obsługi linii PKM zakładający uruchomienie kursów pomiędzy Poznaniem a Rogoźnem (przełom 2019 i 2020 roku),
Wrześnią (2020 rok), Kościanem (2020 r.), Szamotułami (2021 r.) oraz Gnieznem (2021 r.).
Media lokalne, jak i branżowe szeroko rozpisywały się o projekcie, jednocześnie analizując zapowiedziane trasy. Wraz z tym zaczęły
docierać bardzo krytyczne głosy mieszkańców Leszna (w tym aglomeracji leszczyńskiej), Lipna, Górki Duchownej, Starego Bojanowa,
Przysieki Starej i Kościana dotyczące zaproponowanej siatki połączeń PKM, a w szczególności projektowanej linii, która w założeniach
ma docierać tylko do Kościana, pomijając największą na linii kolejowej nr 271 stację Leszno.

„Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe poznańskiej kolei metropolitalnej” opracowana przez Centrum Badań
Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykazała, że przewozy kolejowe odgrywają ważną rolę w transporcie
osób w regionie (…) na co wskazują wyniki prowadzonych badań. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w marcu 2011 r. na
ośmiu stacjach i przystankach aglomeracji poznańskiej wykazano, iż ciągu zaledwie 3 godzin szczytu wczesnoporannego (5:00-8:00) z
usług kolei skorzystało ponad 9 tys. osób. Wyniki badań wskazują na dominującą rolę stacji Poznań Główny jako najważniejszego węzła
przesiadkowego. W ciągu 3 godzin szczytu na stacji Poznań Główny wysiadło ponad 7,5 tysiąca osób, z czego blisko 4 tysiące dotarło
do stacji od strony południowej (kierunek Leszno), dlatego zaskakujące jest, że PKM nie obejmie Leszna- jednego z największych miast
oddalonego o 69 km od stolicy województwa – Poznania. Brak kursowania pociągów PKM do Leszna, mieszkańcy wspomnianego
regionu odbierają jako wykluczenie komunikacyjne i niezrozumiałą dyskryminację społeczeństwa południowych rubieży wielkopolski.


Należy zwrócić tu uwagę, że w cytowanej wcześniej diagnozie przedstawiono faktyczne wykorzystanie poszczególnych stacji kolejowych
w dojazdach codziennych. Przeanalizowano wskazania lokalizacji początkowych i docelowych osób dojeżdżających koleją codziennie.
Rezultaty w dużej mierze korespondują z wynikami wymiany pasażerskiej na dworcach w stronę Poznania (fragm., cytowany
wcześniej). Obok dworca Poznań Główny duży odsetek osób korzysta ze stacji w powiecie poznańskim i poza nim. Z kolei jako stacja
docelowa najczęściej wymieniane są obok Poznania ośrodki dojazdów do pracy i szkół w regionie, takie jak Leszno, Gniezno, Grodzisk
Wlkp. czy Września. (…) Poza Poznaniem największą wymianą pasażerską składów jadących w kierunku stolicy regionu cec***ą się
duże miasta powiatowe położone na głównych szlakach kolejowych Polski: Leszno, Gniezno i Września. Na pierwszych dwóch stacjach
(tj. Leszno i Gniezno – przyp. autora) do pociągów w stronę Poznania wsiada ponad 2 tys. osób na dobę, w przypadku Wrześni liczba ta
osiąga ponad 1,8 tys. pasażerów. Duże dojazdy mają miejsce także z Kościana, Jarocina, Czempinia, Środy Wielkopolskiej, Szamotuł i
Wągrowca.

Należy zauważyć, iż różnica pomiędzy odległością kolejową od zaplanowanej w siatce połączeń linii z Poznania do Jarocina (67 km) to
zaledwie 2 km bliżej aniżeli nieujęte w siatce połączeń pociągów PKM do Leszna (69 km). Linia kolejowa nr 271, będąca fragmentem
magistrali kolejowej E59 jest aktualnie modernizowana przez PKP PLK SA i przystosowywana do v-max 160 km/h wraz z budową LCS w
Lesznie, co zwiększy nie tylko prędkość ale przede wszystkim jej przepustowość. Pragnę tu zauważyć, że (powołując się ponownie na
cytowaną diagnozę) najintensywniejsze wykorzystanie kolei w codziennych dojazdach ma miejsce na linii 271 w kierunku Leszna.
Niewątpliwie największy wpływ na ten stan ma gęste rozmieszenie zabudowy mieszkaniowej wokół tego szlaku (…). Największą
wymianę pasażerską na tej linii, nie licząc wymienionych już ośrodków powiatowych jak Leszno czy Kościan ma Czempiń. Można
zauważyć tu pewną prawidłowość. Mieszkańcy z mniejszych ośrodków dojeżdżają do Leszna, które jest ważnym ośrodkiem
edukacyjnym regionu (szkoły ponadgimnazjalne – w tym jedno z 40 w Polsce i jedyne w okolicy II Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oferujące możliwość uczenia się w klasach IB zakończonego maturą międzynarodową
oraz uczelnie wyższe takie jak PWSZ, WSH czy WSzMiZ), ośrodkiem kulturalnym (Teatr Miejski), ośrodkiem sportowym i miejscem
pracy dla mieszkańców okolicznych gmin, przede wszystkim leżących przy linii kolejowej nr 271. Ma to też odzwierciedlenie w
zainteresowaniu mieszkańców Leszna PKM, czego dowodem jest zapis w cytowanej diagnozie, podający, że poza powiatem poznańskim
najwyższy udział rozpoznania projektu charakteryzował Leszno i Czempiń. Stąd też zapewne w końcowych wnioskach pojawił się w
cytowanej diagnozie zapis: analiza potoków pasażerskich na poszczególnych liniach kolejowych, oraz wielkość wymiany pasażerskiej na
stacjach i przystankach wskazuje, że zasięg oddziaływania miasta Poznania jako ośrodka codziennych dojazdów często jest większy niż
przyjmowane standardowo 50 km. Na podstawie wyników można wywnioskować, że jednostkami wyznaczającymi granicę
oddziaływania miasta Poznania są Leszno, Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Wronki, Rogoźno, Wągrowiec, Gniezno, Września i Jarocin.
(…) Analizując potencjał rozwojowy poszczególnych linii należy podkreślić, że jeżeli zapisy studiów zostaną urzeczywistnione nadal
szlakiem o największym potencjale będzie linia Poznań – Leszno (LK 271). Na podstawie analizy aktualnych potoków pasażerskich
należy podkreślić, że w chwili obecnej na 2 proponowanych liniach kolei metropolitalnej są już wystarczające potoki do uruchomienia
połączeń. Są to linia S1 (Gniezno – Leszno) oraz S2 (Września – Nowy Tomyśl). Na wskazanych liniach proponuje się takt w godzinach
szczytu co 30 minut, poza szczytem i w godzinach wieczornych wystarczającym wydaje się być takt godzinny.

Zacytowane wnioski wynikają zapewne też z faktu, że Leszno jest jednym z największych miast poza stolicą województwa, do którego
mogłaby docierać kolej metropolialna. Ponadto w ciągu linii kolejowej nr 271 generuje ono największy ruch pasażerski (co wykazała
niezbicie cytowana diagnoza), co przedkłada się na kategorię dworca kolejowego – B z roczną odprawą w przedziale 1 – 2 mln
pasażerów oraz ze względu na swoje położenie geograficzne jest naturalnym węzłem przesiadkowym zarówno dla mieszkańców
aglomeracji leszczyńskiej, jak i subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego (mieszkańców dawnego województwa leszczyńskiego).


Dla porównania proszę zwrócić uwagę na populację w poszczególnych miastach objętych siecią Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (poza
stolicą województwa wielkopolskiego), która przedstawia się następująco:
- Wągrowiec – populacja ~25 tys.
- Nowy Tomyśl – populacja ~15 tys.
- Jarocin – populacja ~26 tys.
- Grodzisk Wielkopolski – populacja ~14 tys.
- Rogoźno – populacja ~11 tys.
- Kościan – populacja ~24 tys.
-Września – populacja ~30 tys.
- Szamotuły – populacja ~19 tys.

Nie objęte projektem miasto Leszno – populacja ~65 tys mieszkańców. Należy jednak dodać tu jeszcze mieszkańców aglomeracji
leszczyńskiej, którzy do 1998 roku mieszkali na terenie województwa leszczyńskiego.
Mając powyższe na uwadze, zaskakującym jest fakt wykluczenia miasta Leszna z sieci Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, a co za tym
idzie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Leszna, aglomeracji leszczyńskiej i subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego,
co będzie miało miejsce z chwilą uruchomienia PKM. Należy pamiętać, że planowana częstotliwość kursowania składów PKM (na co 30
min. w szczycie) mimo modernizacji i uruchomienia LCS Poznań i LCS Leszno, spowoduje ograniczenie przepustowości linii kolejowej nr
271 wykorzystywanej przez takich przewoźników pasażerskich jak Przewozy Regionalne– właściciela marki handlowej PolRegio, PKP
InterCity i zgodnie z zapowiedziami- w przyszłości również Kolei Wielkopolskich.

Reasumując, uprzejmie prosimy o ponowne podejście do sprawy i rozważnie decyzji dotyczącej objęcia miasta Leszna siecią
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz podjęcie rozmów mających na celu rozszerzenie kursowania PKM do wyżej wspomnianego
miasta.

Niżej podpisany/a:
Iwona Budych
54-206 Wrocław
leszno.pkm@interia.eu

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Iwona Budych. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl