Wizyt: 76,129,231
Podpisów: 2,424,861
Dokument Nr 12816
Białystok 18.12.2017

Nowelizacja ordynacji wyborczej


Podpisy za petycją: 21 (15)
przeciw: 2 (2)

Do:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

kontakt@kprm.gov.pl
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
(48 22) 695-29-00
listy@prezydent.pl


Protestuję przeciwko nowelizacji ordynacji wyborczej w zakresie dotyczącym zmiany definicji znaku „X” na karcie do
głosowania.
Rozwiązanie polegające na dopuszczeniu możliwości umieszczenia więcej niż jednego "krzyżyka" na karcie otwiera furtkę do
nadużyć. Nic bowiem wówczas nie stoi na przeszkodzie, aby niepowołana osoba zamazała „krzyżyk” i postawiła znak w innej
kratce. Nie jestem zwolennikiem partii politycznych, które zawłaszczały lub zawłaszczają państwo. Dawanie możliwości
korekty kart do głosowania jest pierwszym krokiem umożliwiającym nadejście dyktatury.


Wnioskuje o pozostawienie znaku "X" w spokoju.

Niżej podpisany/a:
Adam Obuchowicz
Fundacja X
15-157 Białystok
autor12816@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Adam Obuchowicz, Fundacja X. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl