Wizyt: 76,129,412
Podpisów: 2,424,861
Dokument Nr 12814
Warszawa 14.12.2017

Konsekwencje służbowe wobec pracownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa.


Podpisy za petycją: 1,525 (1,164)
przeciw: 1 (0)

Do:
Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Sz. P. Leszek Banach

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ul. Kazimierza Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra
+48 68 455 85 00
rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl


Szanowny Panie Dyrektorze,
zwracamy się z ogromną prośbą o wyciągnięcie konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych wobec pana pracownika Romana Talaśki,
który to dopuścił się haniebnego czynu, polegającego na znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy posokowiec
bawarski. W dniu 10.12.2017 r. pies ten został panu Talaśce odebrany w trynie natychmiastowym przy udziale przedstawiciela gminy i
policji. Zarzuty wobec pana Romana Talaśki zostały przedstawione Prokuraturze Rejonowej i zostanie wszczęte postępowanie wobec
pana Talaśki. Wyżej wymieniony pies zmarł w dniu 11.12.2017.
Fundacja Zwierzęca Polana, którą reprezentuję występuje w tym postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego i będzie
reprezentowana przez pana Mecenasa Mateusza Łątkowskiego z "Kancelarii Adwokackiej Kancelarii Prawa Kanonicznego Mateusz
Łątkowski"
Uważam, że osoba, która dopuściła się takiego czynu nie powinna jako pracownik reprezentować firmy, której celem nadrzędnym jest
m.in sprawowanie opieki nad zwierzętami dzikimi.


Wnioskuję o natychmiastowe zwolnienie pana Romana Talaśki z piastowanego przez niego w firmie jaką są Lasy Państwowe stanowiska.
Jednocześnie wnioskuję o nałożenie nagany na przełożonego pana Talaśki, Nadleśniczego Janusza Rogali, który w rozmowie telefonicznej
ze mną w dniu 13.12.2017 pana Talaśki bronił
Dodam iż postulat mój jest zgodny z opinią wielu przedstawicieli społeczeństwa polskiego.


Uważam, że przystanie na mój postulat i zwolnienie dyscyplinarne pana Talaśki wpłynie korzystnie na wizerunek Lasów Państwowych i
ociepli go wśród znacznej części społeczeństwa, pokaże również iż pracownikom Lasów Państwowych zależy na tym aby w ich szeregach
pracowali ludzie prawi i dbający o zwierzęta nie tylko te dzikie. Taka postawa pomoże również w podniesieniu ogólnej świadomości
społecznej iż pies to nie "tylko" pies a zwierze to nie "tylko" zwierzę i za złe traktowanie go można ponieść szeroko idące konsekwencje.

Niżej podpisany/a:
Aleksandra Grynczewska
Fundacja Zwierzęca Polana
03-984 Warszawa
fundacja@zwierzecapolana.org

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Aleksandra Grynczewska, Fundacja Zwierzęca Polana. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl