Wizyt: 75,979,621
Podpisów: 2,424,417
Dokument Nr 12811
Warszawa 08.12.2017

Ustawa znosząca ubóstwo


Podpisy za petycją: 6 (4)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezes Rady Ministrów RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Spraw Obywatelskich
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
kontakt@kprm.gov.pl
PETYCJASzanowny Panie Premierze,

My, Obywatele Rzeczypospolitej chcemy serdecznie pogratulować Panu Premierowi świeżo objętego stanowiska prezesa Rady
Ministrów i chcemy życzyć samych sukcesów na wszelakich płaszczyznach. W imieniu obywateli zatroskanych stanem materialnym
swoich krajan, którym leży na sercu dobro współżycia społecznego, chcemy zaapelować o rozpatrzenie potencjalnie istniejącego,
enigmatycznego projektu ustawy znoszącej ubóstwo, prawdopodobnie stworzonego przez Pana Piotra Szumlewicza.
Problem ubóstwa jako zjawiska społecznego, ekonomicznego jest nieodłącznym problemem wszelakich społeczeństw, niezależnie
od systemu politycznego, ogólnych warunków socjalnych państwa czy stanu koniunktury gospodarki światowej. Pomimo sukcesów
rządu Pani Premier Beaty Szydło i działań Pana Premiera na polu gospodarczym jakim jest np. rekordowo niska stopa bezrobocia,
problem ubóstwa w naszej Ojczyźnie nadal istnieje. Jako obywatele staramy się działać na rzecz tego problemu w sposób doraźny
wspierając fundacje, czy w ramach swoich małych ojczyzn – pomagając tym, którzy się o to ubóstwo ocierają. Jednak zauważamy,
że taka forma działania jest zbyt mało efektywna.


Znając wypowiedź Pana Piotra Szumlewicza, którą przedstawił w programie „Ja Panu nie przerywałem”, emitowanym na łamach stacji
telewizyjnej „Superstacja”, dostrzegamy szansę, że istnieje realny projekt, który może wpłynąć pozytywnie na przedstawioną sprawę i
rozwiązać ten palący każde społeczeństwo problem. Jest to niestety jedynie forma naszych domniemywań, gdyż wypowiedź Pana
Piotra sugerująca, że projekt takiej ustawy jest/był w posiadaniu Pana Premiera Leszka Millera nie została w żaden sposób
potwierdzona w późniejszych jego wypowiedziach. Mimo tak dużego problemu natury czysto technicznej uważamy, że warto apelować
o podjęcie dialogu, konsultacji z Panem Szumlewiczem, który być może jest w posiadaniu tego rozwiązania, co w sposób bezpośredni,
zrewolucjonizowałoby potencjalnie metody rozwiązań systemowych, a co za tym idzie, mogłoby powodować możliwość uszczuplenia
polityki socjalnej i ulokowanie tych środków w miejscach, które pozwolą na potencjalnie jeszcze szybszy rozwój gospodarczy
Rzeczypospolitej Polskiej.


Z wyrazami najgłębszego szacunku i w trosce o dalszy rozwój Rzeczypospolitej, prosimy o rozpatrzenie naszego obywatelskiego apelu.

Z poważaniem,

niżej podpisani
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Niżej podpisany/a:
Filip Wolski
01-425 Warszawa
totylko31@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Filip Wolski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl