Wizyt: 76,550,313
Podpisów: 2,425,556
Dokument Nr 12759
Warszawa Bielany 24.11.2017

70% ulgi na kolej dla studentów i doktorantów!


Podpisy za petycją: 7 (5)
przeciw: 0 (0)

Do:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

MIB Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
skargi.wnioski@mib.gov.pl


Kolej ( zarówno ta o zasięgu krajowym, międzyregionalnym ( dalekobieżna) , regionalnym, lokalnym, podmiejskim, a także metro i tramwaj)
- to nieodłączne elementy życia i funkcjonowania studenta, tudzież doktoranta. Nie korzysta on zazwyczaj z jednego, lecz z kilku jej
elementów- to jest na przykład : dojazd ,, z oraz do " rodzinnego domu , a także karta miejska - co generuje w skali miesiąca znaczny
koszt, który widocznie pogarsza sytuację finansową jednostki oraz powoduje dyskomfort życia. Istniejące ulgi jedynie w nieznacznym
stopniu poprawiają byt, bez nich podjęcie nauki dla większości studentów i doktorantów- w ogóle nie byłoby możliwe. Dlatego tak istotne
jest podniesienie, zwiększenie zniżki do 70 %, tak aby obywatele pragnący zdobyć wyższe wykształcenie, mogli to robić w komfortowych
warunkach, aby było ich stać na podróżowanie i aby nie sprawiało to tak dużych problemów, jak obecnie.


Studiowanie w dużym mieście ( a także w mniejszych) - generuje bardzo duże koszty, często okazują się one zbyt wysokie. Dlatego zniżki-
przede wszystkim na kolej, są tak bardzo istotne, ponieważ znacznie poprawiłyby one sytuację materialną oraz komfort życia osób, które w
przyszłości będą budowały, zmieniały Polskę.


Im więcej możliwości zostanie dane młodym ludziom, tym bardziej z nich skorzystają- co zaprocentuje w przyszłości. To niezwykle istotne,
aby umożliwić rozwój tym- którzy go pragną , a będzie to możliwe np. i przede wszystkim - poprzez zwiększenie ulgi na kolej. Z góry
dziękują za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby .

Niżej podpisany/a:
Paula Bartołd
01-926 Warszawa Bielany
p.bartold@student.uw.edu.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Paula Bartołd. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl