Wizyt: 75,505,156
Podpisów: 2,423,891
Dokument Nr 12730
Warszawa 15.11.2017

TRZYMAJ SIĘ STARY do Wandy Zwinogrodzkiej


Podpisy za petycją: 1 (0)
przeciw: 0 (0)

Do:
Wanda Zwinogrodzka

MKiDN
Warszawa


Szanowna Pani Minister.
Szanowana Koleżanko,
pomysł z mianowaniem Marka Mikosa dyrektorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie nie powiódł się!
Należy powiedzieć otwartym tekstem to, co media określają jako "agonię teatru", Gildia reżyserów proklamuje jako
bojkot i odmowę współpracy, a garderoby zapowiadają jako "strajk włoski" i tylko / aż publiczność dotrzymuje
manifestacyjnie wierności teatrowi Klaty (sezonowi częściowo zaplanowanemu przez Jana Klatę - ze zmianą autora, ale
nie jego pomysłów i estetyki), a przeważająca część środowiska nazywa błędem.
Mam wrażenie, że coraz więcej osób pyta: "po co jedliście -MKiDN- tę żabę", skoro wymiana dyrektora nie powoduje
zmiany repertuaru, tylko de facto kontynuację tego co było... Do czasu.

Pozwolę sobie stwierdzić, że szkoda czasu, i pieniędzy.

Z pomysłu zgłoszonego w majowym konkursie nic nie zostało ani w aspekcie personalnym, ani programowym, więc
jest prawna podstawa do odwołania dyrektora za nie wypełnianie programu - art 15 / 5 Dyrektor instytucji kultury,
powołany na czas określony, może być odwołany przed upływem okresu: 4) w razie odstąpienia od realizacji
uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) i nie ma żadnych dających się racjonalnie i kodeksowo
uzasadnić powodów do utrzymywania status guo: niemożliwości wyprodukowania nowych premier, pozyskania
artystów reżyserów i utrzymania poziomu pierwszej sceny Rzeczpospolitej.

Wszystko to w przededniu sezonu "Niepodległa": uniemożliwia się Lechowi Majewskiemu zrealizowanie umówionego
"Wyzwolenia" Wyspiańskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości, Zbigowi Rybczyńskiemu wystawienie "Tanga"
Mrożka z własnym Tangiem, a Włodzimierzowi Staniewskiemu pracę m.in. z Anną Dymną nad "Operetką"
Gombrowicza...
Cytuję fragmenty programu, który ministerstwo zna, i który odrzuciło wraz z możliwością zrobienia "Biesów",
"Makbeta", "Nie-Boskiej Komedii", "Peer Gynta", "Bezkrólewia" przez w sumie dwudziestu pięciu artystów ze świata
zaplanowanych na trzy lata. Dla Teatru Narodowego i dla nas wszystkich, wielbicieli Starego Teatru w Krakowie.
Komu to przeszkadza? Bo, powtarzam, gotowy program leży na stole....

Nie jest grzechem popełniać błędy personalne, tylko trwać w uporze. Jeszcze nie jest za późno!

Proszę uprzejmie przemyśleć krytycznie swoje wcześniejsze postępowanie w tej sprawie i dokonać lepszej zmiany,
zmiany na dobre dla wspólnej korzyści.
Do Kolegów z Krakowa nieustannie apeluję TRZYMJ SIĘ STARY, a do Koleżanki z Krakowskiego Przedmieścia: nie
zawiedź naszego zaufania.

Z poważaniem
Jacek K Zembrzuski

Niżej podpisany/a:
Jacek Zembrzuski
02-904 Warszawa
ja_zembrzuski@op.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jacek Zembrzuski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl