Wizyt: 75,505,096
Podpisów: 2,423,891
Dokument Nr 12724
Wroclaw 08.11.2017

Petycja za budową węzła z Alei Wielkiej Wyspy z ul. Międzyrzecką


Podpisy za petycją: 326 (258)
przeciw: 15 (11)

Do:
Prezydent Miasta Wrocławia

Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
+48 71 777 82 01
kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl


Wrocław, 08.11.2017

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA

Szanowny Panie Prezydencie!

Wiele tysięcy mieszkańców Wrocławia od lat oczekiwało realizacji inwestycji tzw. Alei Wielkiej Wyspy (dalej AWW). Inwestycja ta
nieustannie napotykała na różne przeszkody. Jej kształt podlegał licznym zmianom na skutek protestów, konsultacji społecznych i
innych czynników. Po wielu latach ogłoszono przetarg na realizację. W przetargu tym została jednak wprowadzona bardzo istotna
zmiana w postaci rezygnacji z realizacji węzła AWW z ul. Międzyrzecką. Zmiana ta nie przeszła wcześniej żadnych konsultacji
społecznych, ani nawet w trakcie wieloletniej dyskusji na temat inwestycji nigdy nie została zasygnalizowana możliwości rezygnacji z
przedmiotowego węzła. Jeszcze na początku roku w prezentowanych przez miasto założeniach realizacyjnych zjazd ten był
uwzględniony.

Oficjalnie realizacja przedmiotowego węzła została tylko przesunięta na kolejny etap realizacji inwestycji, jednak nie została
wyznaczona żadna data i zostało wręcz zapowiedziane, że nie jest planowana jego realizacja w najbliższym czasie. Uzyskane informacje
sugerują, że budowa węzła może nie być zrealizowana nawet przez dekady. Na brak zamiaru szybkiej realizacji wskazuje również fakt,
że chociaż budowa węzła jednocześnie wraz z całą inwestycją AWW byłaby kilka mln tańsza niż jego realizacja w późniejszym terminie
oddzielnie, to węzeł ten został wyłączony z przetargu.

Uważamy, że brak zjazdu znacząco obniży funkcjonalność AWW, w szczególności:

- eliminuje funkcjonalny alternatywny wyjazd z Wielkiej Wyspy (dalej WW) i okolic do centrum miasta szczególnie w sytuacji
wypadku/zakorkowania na wyjeździe z WW przez most Zwierzyniecki;

- brak zjazdu będzie w szczególności bardzo dużym utrudnieniem dla mieszkańców WW w czasie zamknięcia dla ruchu Mostu
Zwierzynieckiego, którego remont jest zapowiadany od lat;

- efektem rezygnacji z węzła jest powstanie odcinka bardzo ważnej dla miasta drogi o długości prawie 2,5 km w centrum miasta bez
żadnego zjazdu. Ryzyko powstania wypadku/kolizji drogowej, która wyłączałby ten odcinek z ruchu, jest znaczące. Przedmiotowy węzeł
skracałby odcinek bez zjazdu o połowę i w razie wypadku/kolizji wyłączony z ruchu odcinek AWW byłby znacznie krótszy;

- brak zjazdu wyłącza korzystanie z AWW jako wyjazdu z WW i okolic do Geocentrum Politechniki Wrocławskiej oraz Hydropolis;

- dzięki budowie zjazdu samochody, które wjeżdżają do Wrocławia (i będą wjeżdżać niezależnie od budowy węzła) przez ul. Opatowicką
oraz ul. Międzyrzecką, mogłyby wjechać bezpośrednio z ul. Międzyrzeckiej na AWW, zamiast jechać przez ul. Niskie Łąki lub ul.
Międzyrzecką aż do pl. Społecznego, obniżając w ten sposób poziom ruchu na tych drogach. Dojazd do ul. Armii Krajowej od miejsca
planowanego wcześniej węzła zostanie wydłużony o ok. 2 km i 10-15 min jazdy. Dojazd do ul. Wróblewskiego na wysokości
skrzyżowania z AWW od miejsca planowanego wcześniej węzła zostanie wydłużony o około 5 km i 15-25 min jazdy. Spowoduje to
stratę w skali kilku lat setek tysięcy godzin przez kierowców oraz znaczące koszty środowiskowe, jeśli decyzja o rezygnacji z
przedmiotowego zjazdu zostanie utrzymana;

- dzięki budowie zjazdu zostałby zupełnie wyeliminowany ruch aut z Radwanic i Księża Wielkiego, które w sytuacji zakorkowania ul.
Krakowskiej/Opolskiej jadą do centrum miasta objazdem przez Mokry Dwór, Trestno, Opatowice;

- brak zjazdu uniemożliwi mieszkańcom wielu części miasta skrócenie dojazdu do terenów rekreacyjnych w obszarze Opatowic i
Trestna;

Podsumowując, realizacja przedmiotowego węzła zgodnie z dotychczas przedstawianymi przez miasto planami jest w szerokim
interesie społecznym mieszkańców Wrocławia i okolic, w związku z tym wnosimy o jego realizację w tym samym czasie co budowa całej
AWW.

Niżej podpisany/a:
Wojciech Janiak
51-628 Wroclaw
autor12724@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Wojciech Janiak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl