Wizyt: 75,542,210
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12717
Kraków 02.11.2017

NIE planowanemu przebiegowi drogi DK75 w wariancie KS1 przez Park Krajobrazowy


Podpisy za petycją: 0 (0)
przeciw: 0 (0)

Do:
Halcrow Group Sp. z. o. o.

NIE dla drogi DK75 w warancie KS1
ul Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
dk75@ch2m.com


Sprzeciwiamy się planowanemu przebiegowi drogi krajowej DK75 w wariancie KS1 na odcinku przylegającym bezpośrednio do Wiśnicko-
Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Prosimy o zdecydowane przesunięcie przebiegu trasy w kierunku wschodnim z uszanowaniem wartości jakie niesie ze sobą Park
Krajobrazowy oraz kompleksy leśne będące jego jednolitą częścią, która nie ogranicza się jedynie do granic administracyjnych Parku.


Swój sprzeciw uzasadniamy następującymi postulatami:
-wartość turystyczno-przyrodnicza będąca głównym walorem rejonu Wiśnicko-Lipnickiego zostanie bezpowrotnie utracona w promieniu
kilku kilometrów
-jedne z większych jednolitych kompleksów leśnym Parku Krajobrazowego (5-7 km, 8-10 km) zostaną zniszczone
- zostaną zniszczone siedliska chronionych zwierząt oraz pierwotny ekosystem regionu
- zostaną przecięte szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe
- obiekty turystyczne w rejonie Wiśnicko-Lipnickim stracą na swojej zasadności
- koszt budowy trasy w wariancie KS1 przewyższa 4 razy wariant preferowany i przedstawiony pierwotnie przez projektanta trasy
- trasa przechodzi przez wiele terenów osuwiskowych oraz ze znacznymi zmianami w przewyższeniu
- przebieg trasy KS1 pokrywa się w 90% z propozycją Wójta Gminy Gnojnik, który nie uwzględnił utraty wartości gmin przyległych


- zostanie chroniony Park Krajobrazowy w rejonie Wiśnicko-Lipnickim
-zostaną ochronione siedliska chronionych zwierząt
-ocalony zostanie walor turystyczno-przyrodniczy całego regionu Wiśnicko-Lipnickiego
-uniknie się olbrzymich kosztów budowy według planu proponowanego w wariancie KS1
- zostanie ocalony ekosystem całego regionu
- obiekty turystyczne i przyrodnicze nie stracą na swojej zasadności

Niżej podpisany/a:
Gabriela Cygan
31-141 Kraków Kraków
autor12717@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Gabriela Cygan. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl