Wizyt: 75,542,194
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12715
Kraków 02.11.2017

NIE planowanemu przebiegowi drogi DK75 w wariancie KS1 przez Park Krajobrazowy


Podpisy za petycją: 4 (4)
przeciw: 0 (0)

Do:
Halcrow Group Sp. z. o. o. (CH2M)

NIE dla drogi DK75 w warancie KS1
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
+48 660 284 594
dk75@ch2m.com


Prosimy o zdecydowane odsunięcie przebiegu trasy DK75 w wariancie KS1 na odcinku przylegającym bezpośrednio do Wiśnicko-
Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Prosimy o zdecydowane przesunięcie trasy w kierunku wschodnim z uszanowaniem wartości jakie niesie ze sobą Park Krajobrazowy oraz
kompleksy leśne będące jego jednolitą częścią, która nie ogranicza się jedynie do granic administracyjnych Parku.


Swoją prośbę uzasadniamy następującymi negatywnymi czynnikami:
-wartość turystyczno-przyrodnicza będąca jedną z głównych walorów rejonu Wiśnicko-Lipnickiego zostanie bezpowrotnie utracona
-jednolite i jedne z większych kompleksów leśnych parku zostaną zniszczone (5-7 km, 8-10 km)
-siedliska chronionych zwierząt zostaną zniszczone
-walory przyrodnicze, widokowe zostaną bezpowrotnie utracone
- szlaki, ścieżki turystyczne, trasy rowerowe zostaną przecięte
-istniejące obiekty turystyczne stracą na zasadności
-cieki wód powierzchniowych i podziemnych zostaną zaburzone
-przebieg trasy KS1 pokrywa się w 90% z propozycją przedstawioną przez Wójta Gminy Gnojnik, który nie uwzględnił utraty wartości gmin
przyległych
-trasa przechodzi przez wiele terenów osuwiskowych oraz ze znacznymi zmianami w przewyższeniu


-zostanie ochroniony Park Krajobrazowy wraz z jednym z większych jednolitych kompleksów leśnych
- zostaną ochronione siedliska chronionych zwierząt
- zostanie zachowany nienaruszony ekosystem powiatu Wiśnicko-Lipnickiego
- powiat Wiśnicko-Lipnicki nie utraci turystyczno-przyrodniczego waloru, a miejsca turystyczne na swojej zasadności
- uniknie się zaburzenia niesamowitego ekosystemu powiatu Wiśnicko-Lipnickiego

Niżej podpisany/a:
Gabriela Cygan
31-141 Kraków Kraków
autor12715@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Gabriela Cygan. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl